GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 24
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 024
 Lượt tr.cập 056229506
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo Há»™i CG hoàn vÅ© - TÆ° liệu 25.05.2024
Hội Thánh trong tình hiệp thông (1)
01.05.2008

.

HỘI THÁNH TRONG TÌNH HIỆP THÔNG


MỞ ĐẦU

   Giáo Há»™i bao gồm hết thảy các Giáo há»™i Công giáo Roma, cùng vá»›i các Giáo há»™i Chính Thống “chị em” (x. ThÆ° của Đức Thánh Cha Phaolô VI gá»­i Thượng phụ Athenagoras, ngày 25-7-1967), vì mối hiệp thông vá»›i nhau không bao giờ bị cắt đứt hoàn toàn. Còn các giáo há»™i và cá»™ng Ä‘oàn Kitô tại phÆ°Æ¡ng Tây thì gìn giữ mối hiệp thông ở những mức Ä‘á»™ nhiều ít khác nhau, tuỳ theo những yếu tố tông truyền cấu tạo nên các giáo há»™i và cá»™ng Ä‘oàn ấy. Tuy nhiên, khi Thần Khí Ä‘oái thÆ°Æ¡ng hoà giải tất cả vá»›i nhau, má»—i giáo há»™i có thể bảo toàn truyền thống cá biệt của mình trong cùng má»™t niềm hiệp thông chung. 

   Do đó, trong chÆ°Æ¡ng này, chúng tôi xin giá»›i thiệu các giáo há»™i và các cá»™ng Ä‘oàn Kitô vá»›i tất cả lòng yêu mến, kính trọng vì tất cả cùng sống chung trong má»™t niềm hiệp thông đại kết. 

1. Giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II

   Công đồng Vatican II, trong Sắc lệnh về các Giáo há»™i Công giáo Đông PhÆ°Æ¡ng (Orientalium Ecclesiarum), tuyên bố nhiều Ä‘iểm liên quan đến di sản, thể chế thượng phụ, các bí tích và việc phụng tá»± của các Giáo há»™i Đông PhÆ°Æ¡ng.

Những Giáo hội đáng kính

   Giáo há»™i Công giáo rất má»±c tôn trọng những quy chế, nghi lá»… phụng vụ, truyền thống đạo giáo và quy luật của đời sống Kitô giáo nÆ¡i các Giáo há»™i Công giáo Đông PhÆ°Æ¡ng. Thật vậy, truyền thống từ các tông đồ qua các giáo phụ, vẫn sáng tỏ nÆ¡i các giáo há»™i vốn nổi danh nhờ sá»± cổ kính đáng má»™ mến ấy. Chính truyền thống này tạo nên phần di sản mạc khải của Thiên Chúa và phần di sản nguyên tuyền của toàn thể Giáo Há»™i (Số 1).

   Giáo há»™i Công giáo và Thánh thiện này là Nhiệm Thể Chúa Kitô bao gồm các tín hữu là những người liên kết chặt chẽ vá»›i nhau trong Chúa Thánh Thần nhờ có cùng má»™t đức tin, cùng lãnh nhận các bí tích và cùng tuân phục má»™t quyền cai trị duy nhất. Họ Ä‘oàn tụ thành những cá»™ng Ä‘oàn có phẩm trật, tạo nên những giáo há»™i riêng biệt hay những nghi lá»…. Giáo há»™i Công giáo muốn bảo toàn các truyền thống của từng giáo há»™i riêng biệt hay các nghi lá»…. Đồng thời, Giáo Há»™i cÅ©ng muốn thích nghi nếp sống của mình vá»›i các nhu cầu khác nhau theo thời gian và nÆ¡i chốn (Số 2).

   Các giáo há»™i riêng biệt này, Đông PhÆ°Æ¡ng cÅ©ng nhÆ° Tây PhÆ°Æ¡ng, tuy có phần khác nhau về các nghi lá»…, nhÆ° trong phụng vụ, giáo luật và di sản tinh thần, nhÆ°ng tất cả đều được đặt dÆ°á»›i quyền cai quản mục vụ của Giáo hoàng Roma, là đấng kế vị Thánh Phêrô theo ý Thiên Chúa trong quyền tối cao trên toàn thể Giáo Há»™i. Do đó, xét theo phẩm giá, các giáo há»™i đều ngang hàng vá»›i nhau, để trên bình diện nghi lá»… không má»™t giáo há»™i nào trổi vượt trên giáo há»™i nào (Số 3).

Di sản Đông PhÆ°Æ¡ng   

   Tất cả và má»—i người Công giáo, cÅ©ng nhÆ° những người đã chịu phép Rá»­a trong bất cứ giáo há»™i hay cá»™ng Ä‘oàn không Công giáo nào, khi trở về hiệp thông trọn vẹn vá»›i Giáo há»™i Công giáo, vẫn được phép duy trì và tôn trọng nghi lá»… riêng dù ở bất cứ nÆ¡i nào và phải tuỳ sức tuân giữ nghi lá»… ấy (Số 4). Các Giáo há»™i Đông PhÆ°Æ¡ng, cÅ©ng nhÆ° Tây PhÆ°Æ¡ng đều có quyền lợi và bổn phận tuân theo những quy luật riêng của mình (Số 5). Mọi tín hữu Đông PhÆ°Æ¡ng nên ý thức và xác tín rằng mình có thể và phải luôn luôn tuân giữ các nghi thức phụng vụ hợp pháp và quy luật của nghi lá»… mình, và không được thay đổi Ä‘iều chi nếu không vì lý do tiến bá»™ riêng thuá»™c phạm vi tổ chức (Số 6).

Các thượng phụ Đông Phương

   Thể chế thượng phụ đã được thịnh hành từ lâu đời trong Giáo Há»™i và đã được các Công đồng Chung tiên khởi nhìn nhận. Chiếu theo tên gọi, thượng phụ Đông PhÆ°Æ¡ng là vị giám mục có thẩm quyền trên các giám mục khác (kể cả các tổng giám mục), trên các giáo sÄ© và giáo dân trong địa hạt hay thuá»™c lá»… chế mình chiếu theo luật định, nhÆ°ng vẫn tôn trọng quyền tối cao của Giáo hoàng Roma (Số 7). Các thượng phụ trong Giáo há»™i Đông PhÆ°Æ¡ng, dù tiến chức trÆ°á»›c hay sau, tất cả đều bình đẳng trên cÆ°Æ¡ng vị thượng phụ giáo chủ, và giữa các ngài vẫn có ngôi thứ danh dá»±, được minh định cách hợp pháp (Số 8). Theo truyền thống rất cổ kính của Giáo Há»™i, các thượng phụ Đông PhÆ°Æ¡ng phải được hưởng má»™t danh dá»± đặc biệt vì các ngài cai quản địa hạt mình nhÆ° những người cha và thủ lÄ©nh.

2. Các Giáo hội Công giáo Đông phương

2.1. Giới thiệu

   Bắt nguồn từ Palestine, Giáo Há»™i lan rá»™ng đến các vùng khác trên thế giá»›i, trong đó có má»™t số nÆ¡i đã trở thành những trung tâm chủ yếu của đời sống Kitô giáo vá»›i ảnh hưởng lá»›n lao trên các giáo há»™i địa phÆ°Æ¡ng thuá»™c vùng của mình. Những trung tâm này đã phát triển thành các giáo khu thượng phụ cổ xÆ°a nhÆ° Constantinople, Alexandria, Antioch, Jerusalem ở phía Đông, và Roma ở phía Tây. Những nguồn gốc và việc thá»±c hành thể chế thượng phụ của các Giáo há»™i Đông PhÆ°Æ¡ng vốn có từ trÆ°á»›c khi đế quốc Roma phân thành hai vào năm 292: Đông (Byzantine) và Tây (Roma).

   Các giáo há»™i khác vá»›i những truyền thống Ä‘á»™c đáo riêng biệt đã phát triển vượt ra khỏi các biên giá»›i của đế quốc Roma ở Ba TÆ°, Armenia, Syria, Ai Cập, Ethiopia và Ấn Độ. Giáo há»™i “Nestorian” ở Ba TÆ°, ngày nay gọi là Giáo há»™i Assyrian của phía Đông, đã cắt đứt hiệp thông vá»›i phần giáo há»™i còn lại sau Công đồng Ephesus (431) và không chấp nhận giáo huấn của Công đồng này. Các giáo há»™i “nhất tính thuyết” Armenia, Syria, Ai Cập, Ethiopia, Eritrea và Ấn Độ (ngày nay gọi là các Giáo há»™i Chính Thống Đông PhÆ°Æ¡ng) đã không chấp nhận các giáo huấn Kitô học của Công đồng Chalcedon (451) và vì thế tách biệt khỏi Giáo Há»™i trong đế quốc Roma.

   Cuối cùng, tiếp theo sau những cuá»™c ra vạ tuyệt thông lẫn nhau vào năm 1054 giữa thượng phụ Constantinople và đặc sứ của giáo hoàng, Giáo Há»™i trong đế quốc đã phân chia thành hai phần, má»™t phần trở thành Giáo há»™i Công giáo ở phía Tây và phần kia trở thành Giáo há»™i Chính Thống ở phía Đông. Đây là má»™t cuá»™c xung Ä‘á»™t kéo dài mà đỉnh cao của nó xảy ra vào năm 1204 vá»›i cuá»™c chinh phạt Constantinople của Đạo Binh Thánh Giá La Tinh.

   Trong các thế ká»· tiếp theo sau, đã có những cố gắng để vượt qua những sá»± chia rẽ này, đáng chú ý nhất là tại Công đồng Lyon II vào năm 1274 và Công đồng Ferrara-Florence năm 1438 - 1439. NhÆ°ng cả hai ná»— lá»±c đó đều thất bại. Sau đó, Giáo há»™i Công giáo bắt đầu gá»­i những nhà thừa sai Ä‘i làm việc chung vá»›i các Kitô hữu Đông PhÆ°Æ¡ng ly khai, và má»™t số nhóm trong các giáo há»™i ấy tá»± nguyện xin trở lại hiệp thông trọn vẹn vá»›i Giáo há»™i Roma. Do đó, bắt đầu thành hình các Giáo há»™i Công giáo Đông PhÆ°Æ¡ng. Các giáo há»™i này vẫn giữ lại phần lá»›n các di sản về phụng vụ, giáo luật, tu đức và thần học của những người anh em không Công giáo của mình.

   Giáo luật của các Giáo há»™i Đông PhÆ°Æ¡ng ngày nay chia các giáo há»™i này theo bốn phạm trù: thuá»™c thượng phụ, thuá»™c tổng giám mục niên trưởng, thuá»™c tổng giám mục chính toà và thuá»™c các giáo há»™i “theo quy chế riêng” (suis generis) khác.

2.2. Thống kê (nguồn chính: Niên Giám Toà Thánh)

   Những thống kê sau đây được tổng hợp từ báo cáo cho các thẩm quyền của các Giáo há»™i Công giáo Đông PhÆ°Æ¡ng mà thôi, không bao gồm những Giáo há»™i Công giáo Đông PhÆ°Æ¡ng thuá»™c quyền các giám mục La Tinh. Má»™t vài con số chỉ có tính Æ°á»›c lượng. Các giáo há»™i được xếp nhóm theo các truyền thống phụng vụ của mình.

ALEXANDRIA

   Thuá»™c truyền thống phụng vụ Ai Cập, nhất là truyền thống của giáo khu thượng phụ Hy Lạp Alexandria cổ xÆ°a. Trong các tu viện ở sa mạc Ai Cập, nghi lá»… này phát triển má»™t cách đặc biệt và cuối cùng trở thành nghi lá»… của Giáo há»™i Chính Thống Coptic. Giáo khu thượng phụ Hy Lạp ở Alexandria đã áp dụng nghi lá»… Byzantine vào khoảng thế ká»· XII. Nghi lá»… Coptic, vá»›i nguồn gốc Alexandria của nó, đã lan rá»™ng đến Ethiopia trong thế ká»· IV, tại đây lá»… nghi này trải qua nhiều sá»­a đổi quan trọng do ảnh hưởng mạnh mẽ của Syria. Các Giáo há»™i Công giáo trong nhóm này là:

   Giáo há»™i Công giáo Coptic (giáo khu thượng phụ): 6 giáo phận ở Ai Cập, 197.878 tín hữu. Các thừa sai Công giáo hiện diện kể từ thế ká»· XVII. Chức thượng phụ được thiết lập đầu tiên vào năm 1824 và được cách tân vào năm 1895. Ngôn ngữ phụng vụ là ngôn ngữ Coptic và Ả Rập.

   Giáo há»™i Công giáo Ethiopia (giáo khu tổng giám mục chính toà): 2 giáo phận ở Ethiopia và 3 ở Eritrea, 201.549 tín hữu. Hoạt Ä‘á»™ng truyền giáo của Công giáo bắt đầu trong thế ká»· XIX, và cÆ¡ cấu giáo há»™i hiện nay đã thành hình từ năm 1961. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Ge’ez và Amharic.

ANTIOCHIA

   Thuá»™c truyền thống phụng vụ Antiochia, má»™t trong những trung tâm lá»›n của thế giá»›i Kitô giáo sÆ¡ khai, cÅ©ng được gọi là Tây Syria. Ở Syria, truyền thống này phát triển dÆ°á»›i ảnh hưởng mạnh mẽ của Jerusalem, nhất là phụng vụ của Thánh Giacôbê, trở thành hình thức được dùng ngày nay bởi các Giáo há»™i Chính Thống và Công giáo Syria ở Trung Đông và Ấn Độ. Giáo há»™i theo Thánh Maron ở Li Băng (Lebanon) đã phát triển các truyền thống phụng vụ riêng của mình dÆ°á»›i ảnh hưởng của cả lá»… nghi Antiochia lẫn Chaldea.

   Các giáo há»™i Công giáo thuá»™c nhóm này là:

   Giáo há»™i Công giáo Syro-Malankara (giáo khu tổng giám mục chính toà): 4 giáo phận ở Ấn Độ, 446.220 tín hữu. Giáo há»™i này bắt đầu từ năm 1930, khi 2 giám mục, 1 linh mục, 1 phó tế và 1 giáo dân của Giáo há»™i Chính Thống Malankara được nhận vào mối hiệp thông hoàn toàn vá»›i Roma. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Malayalam.

   Giáo há»™i Công giáo Maronite (giáo khu thượng phụ): 10 giáo phận ở Li Băng, 3 ở Syria, 2 ở Hoa Kỳ. Ở đảo Cyprus (Síp), Ai Cập, Argentina, Brazil, Australia, Canada, Mexico má»—i nÆ¡i 1 giáo phận, cùng vá»›i những giáo khu thượng phụ ở Jordan và Jerusalem, tất cả gồm 3.124.086 tín hữu.

   Được thành lập bởi Thánh Maron vào thế ká»· IV, các tín hữu Maronite luôn tá»± nhận mình ở trong mối hiệp thông vá»›i Giáo há»™i Roma. Chức thượng phụ đã bắt đầu từ thế ká»· VIII, và được củng cố bởi Giáo hoàng Innocens III vào năm 1216. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Ả Rập.

   Giáo há»™i Công giáo Syria (giáo khu thượng phụ): 4 giáo phận ở Syria, 2 ở Iraq (Irắc). Ở Li Băng, Ai Cập, Bắc Mỹ má»—i nÆ¡i 1 giáo phận, cùng vá»›i những giáo khu thượng phụ ở Thổ NhÄ© Kỳ, Iraq, Kuwait (Côoét); số tín hữu là 137.166 người.

   Hoạt Ä‘á»™ng truyền giáo của Công giáo tại vùng các Giáo há»™i Chính Thống Syria bắt đầu từ thế ká»· XVII, và đã có má»™t loạt các thượng phụ Công giáo liên tục kể từ 1783. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Syri-Aramic và Ả Rập.

ARMENIA

   Giáo há»™i Công giáo Armenia (giáo khu thượng phụ): 2 giáo phận ở Syria. Ở Liban, Iran, Iraq, Ai Cập, Thổ NhÄ© Kỳ, Ukraine, Pháp, Argentina má»—i nÆ¡i có 1 giáo phận, cùng vá»›i giáo phận tông toà cho Hoa Kỳ, và các hạt tòng nhân ở Hy Lạp, Romania và Đông Âu (Armenia). Số tín hữu là 362.047.

   Các thừa sai Công giáo đã làm việc tại các khu vá»±c này kể từ thế ká»· XIV, và má»™t giáo khu thượng phụ Công giáo đã được thiết lập ở Libanon vào năm 1742. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Armenia cổ.

BYZANTINE

   Thuá»™c truyền thống của các Giáo há»™i Công giáo Byzantine và Chính Thống Đông PhÆ°Æ¡ng, bắt nguồn từ giáo khu thượng phụ Chính Thống Constantinople (Byzantium). Hình thức hiện nay là má»™t tổng hợp của các yếu tố Palestine và Constantinople vốn là những yếu tố đã có mặt trong các tu viện khoảng giữa thế ká»· IX và thế ká»· XIV. Đây là truyền thống phụng vụ Đông PhÆ°Æ¡ng phổ biến rá»™ng rãi nhất. Các Giáo há»™i Công giáo thuá»™c nhóm này có mặt ở:

   Albania: 1 hạt giám quản tông toà ở phía nam Albania gồm 2.474 tín hữu. Những nhóm rất nhỏ các tín hữu Chính Thống Albania trở thành Công giáo vào năm 1628 và lần nữa vào năm 1900. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Albania.

   Belarus: Không có hàng giáo phẩm. Đa số các tín hữu Chính Thống Belarus trở thành Công giáo vá»›i cuá»™c hợp nhất vào năm 1595-1596, nhÆ°ng cuá»™c hợp nhất này không tồn tại lâu. Những dấu hiệu phục hÆ°ng đã xảy ra kể từ năm 1989-1990. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Belarus.

   Giáo há»™i Công giáo Bulgaria: 1 giám hạt tông toà ở Bulgaria gồm 15.000 tín hữu. Giáo há»™i này bắt nguồn từ má»™t nhóm tín hữu Chính Thống Bulgaria trở lại Công giáo vào năm 1861. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Slavonic cổ.

   Giám hạt Krizevci: 1 địa phận ở Croatia vá»›i số tín hữu là 48.775. Vào năm 1611, lần đầu tiên má»™t giám mục được bổ nhiệm cho các tín hữu Chính Thống Serbia sống trong vùng Croatia Công giáo. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Slavonic cổ và tiếng Croatia.

   Giáo há»™i Công giáo Hy Lạp: Các giám hạt tông toà ở Hy Lạp và Thổ NhÄ© Kỳ vá»›i 2.340 tín hữu. Các nhà thừa sai Công giáo ở Constantinople đã hình thành má»™t nhóm nhỏ những người Công giáo Byzantine ở đó vào giữa thế ká»· XIX. Phần đông đã chuyển đến Hy Lạp vào thập niên 1920. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Hy Lạp.

   Giáo há»™i Công giáo Hungary: 1 giáo phận và 1 giám hạt tông toà ở Hungary, 278.000 tín hữu. Các tín hữu ở đây là hậu duệ của các nhóm Chính Thống ở Hungary trở thành Công giáo vào thế ká»· XVII và sau đó. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Hungary.

   Giáo há»™i Công giáo Italo - Albania: 2 giáo phận và 1 Ä‘an viện tòng thổ ở Italy, 61.563 tín hữu. Chủ yếu là hậu duệ của các tín hữu Chính Thống Albania chuyển đến miền Nam nÆ°á»›c Ý và Sicili vào thế ká»· XV và cuối cùng trở thành Công giáo. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Hy Lạp và tiếng Ý.

   Giáo há»™i Công giáo Hy Lạp Melkite (giáo khu thượng phụ):  giáo phận ở Syria, 7 ở Li Băng. Ở Jordan, Israel, Brazil, Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Australia má»—i nÆ¡i có 1 giáo phận, cùng vá»›i địa phận tông toà ở Venezuela và các giáo khu thượng phụ ở Iraq và Kuwait. Tổng số tín hữu là 1.251.300. Các thừa sai Công giáo bắt đầu làm việc trong các giáo khu thượng phụ Chính Thống Hy Lạp ở Antioch vào giữa thế ká»· XVII. Năm 1724, giáo khu này chia thành hai phần là Công giáo và Chính Thống. Những người Công giáo thường được gọi là Melkites. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Hy Lạp và tiếng Ả Rập.

   Giáo há»™i Công giáo Hy Lạp Romania (thuá»™c tổng giám mục chính toà): 5 giáo phận ở Romania và 1 ở Hoa Kỳ vá»›i số tín hữu là 1.390.610. Các tín hữu Chính Thống Romania ở Transylvania chính thức Ä‘i vào trong mối hiệp thông vá»›i Roma vào năm 1700. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Romania.

   Nga: Không có hàng giáo phẩm. 1 giám hạt tông toà được thiết lập cho nÆ°á»›c Nga vào năm 1917 và cho người Nga ở Trung Hoa vào năm 1928, nhÆ°ng hiện nay cả hai đều không hoạt Ä‘á»™ng. Có 5 giáo xứ Ä‘ang tồn tại ở các khu vá»±c người Nga lÆ°u vong.

   Giáo há»™i Công giáo Ruthenian: Ở Ukraine có 1 giáo phận, Hoa Kỳ có 4 giáo phận, Cá»™ng Hoà Czech (Séc) có 1 giám hạt tông toà. Giáo há»™i này bắt đầu vá»›i việc đón nhận 63 linh mục Chính Thống vào Giáo há»™i Công giáo năm 1646. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Slavonic cổ và tiếng Anh. Số tín hữu: 662.820.

   Giáo há»™i Công giáo Slovakia: ở Slovakia có 1 giáo phận và 1 giám hạt tông toà, ở Canada có 1 giáo phận. Số tín hữu là 221.044. Giáo há»™i này cÅ©ng bắt nguồn từ cuá»™c hợp nhất năm 1646. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Slavonic cổ và Slovak.

   Giáo há»™i Công giáo Ukraine - Hy Lạp: Ở Ukraine có 6 giáo phận và 1 giám hạt thuá»™c tổng giám mục, Ba Lan có 2 giáo phận, Canada có 5 giáo phận, Hoa Kỳ có 4 giáo phận. Ở Australia, Brazil, Achentina, má»—i nÆ¡i 1 giáo phận. Ở  Anh, Đức và Pháp có các giám hạt tông toà. Số tín hữu là 5.159.633. Giáo há»™i này bắt nguồn từ cuá»™c hợp nhất năm 1595-1596 giữa Tổng giáo phận Chính Thống Kiev và Giáo há»™i Công giáo. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Slavonic cổ và tiếng Ukraine.

CHALDEA

   CÅ©ng gọi là Đông Syria, đây là truyền thống phụng vụ của các Giáo há»™i Công giáo Chaldea và Syro-Malabar cÅ©ng nhÆ° của Giáo há»™i Assyria phía Đông. Phát xuất từ nghi lá»… cổ của Giáo há»™i Mesopotamia trong đế quốc Ba TÆ°, nghi lá»… này được cá»­ hành bằng ngôn ngữ địa phÆ°Æ¡ng Syria cổ. Các Giáo há»™i Công giáo thuá»™c truyền thống này gồm:

   Giáo há»™i Công giáo Chaldea (giáo khu thượng phụ): 10 giáo phận ở Iraq, 3 ở Iran. Ở Li Băng, Ai Cập, Syria, Thổ NhÄ© Kỳ, Hoa Kỳ má»—i nÆ¡i 1 giáo phận. Số tín hữu là 322.266. Má»™t nhóm thành viên của Giáo há»™i Assyria (Nestorian) phía Đông đã xin hợp nhất vá»›i Giáo há»™i Roma vào năm 1553. Vào năm ấy, Giáo hoàng Julius III đã tấn phong giám mục cho lãnh đạo của họ và đặt vị ấy làm thượng phụ. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Syria và Ả Rập.

   Giáo há»™i Công giáo Syro-Malabar (thuá»™c tổng giám mục niên trưởng): 22 giáo phận ở Ấn Độ. Số tín hữu là 3.408.093. Bắt nguồn từ cá»™ng Ä‘oàn Kitô hữu theo Thánh Tôma ở Ấn Độ, những người này đã trở thành Công giáo sau cuá»™c xâm chiếm của người Bồ Đào Nha. Năm 1993, giáo phận Ernakulam Angamaly được nâng thành giáo khu của tổng giám mục niên trưởng. Ngôn ngữ phụng vụ là tiếng Malayalam.

   Chúng ta có thể ghi nhận rằng trong nhiều thế ká»·, các Giáo há»™i Đông PhÆ°Æ¡ng chỉ giá»›i hạn trong những nhóm quốc tịch và ngôn ngữ tại má»™t số quốc gia Trung Đông, Đông Âu, Á Châu và Phi Châu. Kể từ năm 1917, sau khi Liên Bang Xô Viết được thành lập, và sau Chiến tranh Thế giá»›i thứ II, đã có những cuá»™c di cÆ° của nhiều Giáo há»™i Đông PhÆ°Æ¡ng ra khỏi quê quán cÅ©. Những cuá»™c di cÆ° này, và nhiều cuá»™c di cÆ° tá»± nguyện khác, đã khiến cho các Giáo há»™i Đông PhÆ°Æ¡ng lan rá»™ng đến nhiều quốc gia khác trên thế giá»›i.

   Thuá»™c truyền thống phụng vụ của các Giáo há»™i Công giáo và Tông truyền Armenia. Phụng vụ này có những yếu tố của lá»… nghi Syria, Jerusalem và Byzantine. Từ thế ká»· V đến thế ká»· VII, đã có những ảnh hưởng mạnh mẽ từ Syria và Jerusalem. Về sau, còn có thêm những áp dụng khác nữa của lá»… nghi Byzantine, và vào thời Trung Cổ, các yếu tố của truyền thống La Tinh được thêm vào.


| Trang tiếp >>
Louis Nguyễn Phúc Kim  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net