GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Bảy 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 22
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 022
 Lượt tr.cập 057945158
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Các danh mục Giáo phận » Linh Mục 22.07.2024
Linh Mục Đoàn Giáo Phận Vinh (A-L)
28.03.2011

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN VINH
(Theo thứ tự ABC)LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN VINH

Trang 1 (A - L)


Lm. Antôn Trần Minh An
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Trung Nghĩa (Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tam Đa (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Đt. 0936.757.803

Lm. Phêrô Hồ Văn An
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Thuận Giang (Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Giáo họ Thanh SÆ¡n  (Nghi PhÆ°Æ¡ng, Nghi Lá»™c, Nghệ An)
Đt. 098.564.4299

 

Lm. Phêrô Lê Xuân An

Năm sinh: 1981

Quê quán: Gx. Yên Lý (Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lãng Điền (Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)

Đt. 0979.328.043


Lm. Phêrô Mai Xuân Ái
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Chợ Sàng (Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xuân Hòa (Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0905.585.873

Lm. Fx. Nguyễn Hồng Ân
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Cẩm Trường (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: TGM Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt: 0916.571.117.

Lm. Giuse Hồ Ngọc Bá
Năm sinh: 1932
Quê quán: Gx. Thổ Hoàng (Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1965
Hưu dưỡng tại họ Ân Hậu, Gx. Làng Anh (Nghi Đức, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0386.565.288 | 01699.117.904

Lm. Gioan B. Nguyễn Khắc Bá
Năm sinh: 1964
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: ĐCV Vinh Thanh (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 098.623.6536| 0383.614.990

 

Lm. Antôn Nguyễn Xuân Bá

Năm sinh: 1976

Quê quán: Gx. Thu Chỉ (Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Quý Hòa (Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Đt. 01657.590.376


Lm. Micae Trần Phúc Bách
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Kim Lâm (TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Thành (Nhân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Đt: 01278.022.806

Lm. Micae Hồ Thái Bạch
Năm sinh: 1942
Quê quán: Gx. Kinh Nhuận (Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Chuẩn Gx. Thanh Hà (Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình)
Đt. 0168.859.5803

Lm. Phêrô Lê Đức Bắc SVD
Năm sinh: 1976
Quê quán: Đông Tháp
Thụ phong linh mục: 2009
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đồng Lèn (Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An)
Đt. 0982.238.998

Lm. Giuse Nguyễn Công Bắc
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Lưu Mỹ (Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cầu Rầm (Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An)
Đt. 091.259.2859

Lm. Phêrô Ngô Thế Bính
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2006
Đt. 098.274.2502

Lm. Giuse Nguyễn Công Bình
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trung Nghĩa (Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 0978.377.456

Lm. Giuse Cao Đình Cai
Năm sinh: 1933
Quê quán: Gx. Bảo Nham (Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1965
Nơi phục vụ hiện nay: Hưu dưỡng
Đt. 0989.650.725

Lm. Phêrô Trần Phúc Cai
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Kim Lâm (Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thu Chỉ (Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 0917.128.234

Lm. Phêrô Nguyễn Đăng Cao
Năm sinh: 1938
Quê quán: Gx. Nghĩa Yên (Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1967
Hưu dưỡng tại Nhà hưu TGM Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0168.581.7749

Lm. Phaolô Bùi Đình Cao
Năm sinh: 1966
Quê quán: Gx. Kẻ Tùng (Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: ĐCV Vinh Thanh (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0976.467.189 | 0383.614.334

Lm. Phêrô Lê Nam Cao
Năm sinh: 1964
Quê quán: Gx. Cam Lâm (Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0915.017.708

Lm. Gioan Trần Minh Cẩn
Năm sinh: 1942
Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Bình Thuận (Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 098.672.0139

Lm. Gioan Nguyễn Văn Chất
Năm sinh: 1938
Quê quán: Gx. Ngọc Long (Công Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1971
Hưu dưỡng tại Họ Trung Phu, Gx Ngọc Long (Công Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0977.938.571

Lm. Phêrô Thân Văn Chất
Năm sinh: 1942
Quê quán: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1975
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cam Lâm (Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
Đt. 0912.077.224

Lm. Gioan B. Lê Trọng Châu
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Lộc Mỹ (Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lộc Thủy (Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 0982.004.967

Lm. Fx. Trần Minh Chiến
Năm sinh: 1979
Quê quán: Gx. Đức Lân (Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Làng Anh (Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt: 0984.995.420

Lm. Gioan B. Nguyễn Quyết Chiến
Năm sinh:
Quê quán:
Thụ phong linh mục:
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Làng Nam (Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An)

Lm. Giuse Nguyễn Văn Chính
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Bùi Ngọa (Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0978.389.522

 

Lm. Phêrô Thân Văn Chính

Năm sinh: 1982

Quê quán: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Liên Hòa (Quảng Trung, Tx. Ba Đồn, Quảng Bình)

Đt. 0972.996.466


Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Chính
Năm sinh: 1944
Quê quán: Gx. Xuân An (Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1979
Nơi phục vụ hiện nay: Hưu dưỡng

Lm. Phêrô Trần Phúc Chính
Năm sinh: 1943
Quê quán: Gx. Kim Lâm (Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mỹ Lộc (Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 0946.912.209

Lm. Gioan B. Nguyễn Viết Công
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Mẫu Lâm (Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cồn Cả (Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An)
Đt. 0972.979.966

Lm. Antôn Trần Văn Công
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Mỹ Yên (Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kẻ Dừa (Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0989.846.490

Lm. Antôn Võ Thành Công
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Kẻ Mui (Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: ĐCV Vinh Thanh
(Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)

 

Lm. Giuse Hoàng Cung

Năm sinh: 1982

Quê quán: Gx. Trại Lê (Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Du học Pháp

Đt.


Lm. Phaolô Nguyễn Văn Cừ
Năm sinh: 1946
Quê quán: Gx. Văn Hạnh (Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1999
Hưu dưỡng tại giáo họ Vĩnh Viễn, Gx. Thọ Vực (Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh)

Lm. Phêrô Hoàng Biên Cương
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Quý Hoà (Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kỳ Anh (Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Đt:

Lm. Antôn Nguyễn Khánh Cương
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Kẻ Mui (Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thổ Hoàng (Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt: 0946.517.376


Lm. GB. Bùi Khiêm Cường

Năm sinh: 1981

Quê quán: Gx. Kẻ Tùng (Đức La. Đức Thọ, Hà Tĩnh)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đông Sơn (phường Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Đt. 0977.668.178


Lm. Tôma Nguyễn Văn Cường
Năm sinh: 1924
Quê quán: Gx. Tân Lộc
Thụ phong linh mục: 1961
Hưu dưỡng tại Nhà hưu dưỡng TGM (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0383.614.669

Lm. Tôma Võ Minh Danh
Năm sinh: 1974
Quê quán:
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Trụ Sở Gp. Vinh tại Sài Gòn
(32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.I, Tp. HCM)
Đt. 0937188878

Lm. Giuse Phan Văn Danh
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx.
Vĩnh Hòa (Hợp Thành, Yên Thành, N.A)
Thụ phong linh mục: 2016
Nơi phục vụ hiện nay: Gx.
Bùi Ngọa (Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Đt. 0966.973.505


Lm. Micae Trần Văn Dâng
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Du học

Lm. Antôn Hoàng Tiến Diễn
Năm sinh: 1942
Quê quán: Gx. Giáp Tam (Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nhân Thọ (Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0977.938.171

Lm. Phaolô Trần Ngọc Du
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0914.750.597

Lm. Fx. Nguyễn Tiến Dũng
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Nghĩa Yên (Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vạn Thành (Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)

Lm. Phaolô Văn Đình Dũng
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Đại Yên (Thanh Chương, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2015
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Lập (Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt: 0967189888Lm. Micae Hồ Trung Dũng

Năm sinh: 1980

Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Sơn La (Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An)

Đt. 0986.665.380


Lm. Phêrô Nguyễn Văn Duyệt

Năm sinh: 1941
Quê quán: Gx. Mỹ Yên (Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1979
Nơi phục vụ hiện nay: Hưu tại giáo họ Thanh Sơn (Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0166.7630.738

Lm. Phanxicô X. Phan Khánh Dư SDB
Năm sinh: 1969
Quê quán:
Thụ phong linh mục:
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Dũ Yên (Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Lm. Gioan B. Hoàng Đông Dương
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Thượng Nậm (Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Đại chủng Viện Vinh Thanh

Lm. Gioan B. Nguyá»…n Minh DÆ°Æ¡ng
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. An Nhiên (Thạch Hạ, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hương Bình (Thạch Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 0912.923.221

Lm. Phêrô Nguyễn Đại
Năm sinh: 1958
Quê quán: Gx. Đông Yên (Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2000
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Gia Hưng (Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0986.698.661

Lm. Giuse Nguyễn Đăng Điền
Năm sinh: 1934
Quê quán: Gx. Tân Hội (Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1966
Nơi phục vụ hiện nay: Hưu dưỡng tại họ Đồng Yên (Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An)
Đt. 0982.781.227

Lm. Antôn Nguyễn Văn Đính
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Hậu Thành (Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thuận Nghĩa (Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0986.661.400

Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đình
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Cam Lâm (Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hòa Ninh (Quảng Hòa, Tx. Ba Đồn, Quảng Bình)

Lm. Micae Trần Định
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kẻ Đọng (Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh)

 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Định

Năm sinh: 1982                      

Quê quán: Gx. Xuân Mỹ (Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Làng Rào (Tân Hương, Tân Kỳ, Nghệ An)

Đt. 0981.579.788


Lm. Phêrô Nguyễn Đoài
Năm sinh: 1979
Quê quán: Gx. Kim Lâm (TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Du học

Lm. Gioan B. Đinh Công Đoàn
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Thuận Giang (Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lộc Thủy (Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0912.627.655

 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Đoàn

Năm sinh: 1979

Quê quán: Gx. Tân Lộc (Nghi Tân, Tx. Cửa Lò, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phương Mỹ (Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)

Đt. 0942.155.151


Lm. Vinh Sơn Điểm Cao Dương Đông
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thanh Thủy (Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0984794103


Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Đông

Năm sinh: 1979

Quê quán: Gx. Liên Hòa (Quảng Tiên, Tx. Ba Đồn Quảng Bình)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nhân Thọ (phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình)

Đt. 0934.998.566

 

Lm. Gioan B. Nguyễn Kim Đồng
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Bố Sơn (Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: TGM Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)

Lm. Phêrô Phan Văn Đồng
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Kẻ Vang (Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh)
Đt. 0975.591.999

Lm. Giuse Trần Văn Đồng
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Đạo Đồng (Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Đại chủng viện Vinh Thanh (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt: 01654.458.156

Lm. Giuse Lê Văn Đương
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Kẻ Dừa (Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Giáo họ Đồng Kén (Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt: 0964.553.574

Lm. Antôn Nguyễn Thanh Đương
Năm sinh: 1941
Quê quán: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lâm Xuyên (Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0917.504.056

Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Giao
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trang Nứa (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Đt. 0977.988.973

Lm. Fx. Phan Đình Giáo
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Đức Lân (Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cẩm Trường (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt: 0979.090.669

Lm. Phêrô Phan Văn Hà
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mẫu Lâm (Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0902.200.087

Lm. Gioan B. Cao Đình Hải
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Tràng Lưu (Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xuân Sơn (Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Đt.

Lm. Antôn Đậu Quang Hải
Năm sinh: 1934
Quê quán: Gx. Thọ Ninh (Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1990
Nơi phục vụ hiện nay: Hưu dưỡng tại họ Yên Phú, Thọ Ninh (Liên Minh Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Đt. 0986.603.457

Lm. Phaolô Nguyễn Thanh Hải OFM
Năm sinh:
Quê quán:
Thụ phong linh mục:
Nơi phục vụ hiện nay: Trại Gáo (Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An)

Lm. G.B. Cao Xuân Hành
Năm sinh: 1930
Quê quán: Gx. Ninh Cường (Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1965
Hưu dưỡng tại Gx. Phương Mỹ (Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hảo
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hà Lời (Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Đt: 0918.672.463

Lm. Antôn Lâm Văn Hân
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Tràng Đình (Yên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thượng Bình (Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0982.452.474

 

Lm. Giuse Trương Văn Hân

Năm sinh: 1981

Quê quán: Gx. Đức Lân (Hùng Thành, Yên Thành, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)

Đt. 01674.328.009


Lm. Giuse Ngô Văn Hậu
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1998
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Quy Hậu (Kỳ Tân, Tân Kỳ, Nghệ An)
Đt. 0912.741.285

Lm. Phêrô Nguyễn Huy Hiền
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1998
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0913.764.763

Lm. Tôma A. Hoàng Trọng Hiếu
Năm sinh: 1971
Quê quán:
Thụ phong linh mục: 2005
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Bố Sơn (Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An)


Lm. Phaolô Nguyễn Văn Hiểu
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Xuân Kiều (Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: TGM Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiệu
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2005
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đại Yên (Thanh Chương, Nghệ An)
Đt. 0985.522.690

Lm. Giuse Phan Văn Hiệu
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Vạn Căn (Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Chày (Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0986.790.158

 

Lm. Phêrô Trần Cầu Hoa

Năm sinh: 1980

Quê quán: Gx. Đồng Lam (Hùng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Tiền Chủng Viện Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)

Đt. 0968.775.546


Lm. Antôn Hoàng Trung Hoa
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Phú Vinh (Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lưu Mỹ (Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Đt. 0989.833.024

Lm. Giuse Phạm Hòa
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Làng Rào (Tân Hương, Tân Kỳ, Nghệ An)
Đt.


Lm. Phaolô Nguyễn Xuân Hóa
Năm sinh: 1960
Quê quán: Gx. Thu Chỉ (Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tràng Đình (Yên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Đt. 0912.107.814

Lm. Gioan Nguyễn Văn Hoan
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. An Nhiên (Thạch Hạ, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tĩnh Giang (Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh)
Đt. 0985.525.716

Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Hoan
Năm sinh: 1942
Quê quán: Gx. Lộc Thuỷ (Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Quèn Đông (Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Đt. 0915.039.780

Lm. G.B. Nguyễn Huy Hoàng
Năm sinh: 1933
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1965
Hưu dưỡng tại Giáo họ Tuấn Đức, Gx. Xuân Phong (Diễn Đức, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0979.961.486

Lm. Phêrô Nguyễn Huy Hoàng
Năm sinh: 1941
Quê quán: Gx. Đông Tràng (Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kim Lâm (Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Đt. 0915.945.058

Lm. Antôn Nguyễn Văn Hoàng
Năm sinh: 1960
Quê quán: Gx. Lộc Thuỷ (Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kẻ Tùng (Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Đt. 0914.401.379

Lm. Martinô Nguyễn Xuân Hoàng
Năm sinh: 1957
Quê quán: Gx. Xuân Mỹ (Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Bảo Nham (Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0986.993.978

Lm. Gioan B. Trần Huy Hoàng
Năm sinh: 1966
Quê quán: Gx. Kim Lâm (Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Chữa Bệnh
Đt. 0916.477.538

Lm. Giuse Trần Văn Học

Năm sinh: 1973

Quê quán: Gx. Tràng Đình (Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Ban Truyền thông giáo phận (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)

Đt. 0966.787.586


Lm. Antôn Nguyễn Xuân Hồng
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Ninh Cường (Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thọ Ninh (Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Đt.

Lm. Phêrô Lê Thanh Hồng
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Đồng Troóc (Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Minh Cầm (Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình)
Đt. 0912.625.668

Lm. Giuse Trần Minh Hồng
Năm sinh: 1964
Quê quán: Gx. Trung Nghĩa (Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Ninh Cường (Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0988.964.503

 

Lm. GB. Lưu Ngọc Hùng

Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Thọ Ninh (Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2016
Nơi phục vụ hiện nay: Gx.
Kim Sơn (Thôn Đậu Giang, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)
Đt. 0978.228.006

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Hùng

Năm sinh: 1981
Quê quán: Gx. Mỹ Lộc (Bình Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2016
Nơi phục vụ hiện nay: Gx.
Thọ Vực (Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0915.237.555

 

Lm. Antôn Nguyễn Văn Hùng
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Ngọc Long (Công Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phúc Lộc (Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hùng
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Tân Phong (Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Diên Trường (Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 091.570.7589; 01698.020.549

Lm. Phêrô Thân Văn Hùng
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xuân Tình (Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh)
Đt: 0902.246.306


Lm. Gioan Đinh Văn Huy

Năm sinh: 1980

Quê quán: Gx. Mô Vĩnh (Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kẻ Mui (thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Đt. 0963.162.228


Lm. Phêrô Tự Hồ Sỹ Huyền
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Xã Đoài (Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đồng Lam (Hùng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Đt.

Lm. Gioan B. Nguyễn Xuân Huyền
Năm sinh: 1963
Quê quán: Gx. Nhân Hoà (Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nghỉ chữa bệnh
Đt. 0973.015.520

Lm. Phanxicô X. Phạm Văn Hứa

Năm sinh: 1946
Quê quán: Gx. Vĩnh Phước (Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vạn Căn (Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0979.813.450

Lm. Antôn Phạm Thế Hưng
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Dũ Yên (Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lạc Sơn (Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Đt. 0987.954.779

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Lộc Thuỷ (Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: ĐCV Vinh Thanh (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0986.764.939

Lm. Giuse Trần Thanh Hương
Năm sinh: 1935
Quê quán: Gx. Trung Nghĩa
Thụ phong linh mục: 1966
Hưu dưỡng tại Nhà hưu TGM Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0383.861.730


Lm. GB. Nguyá»…n Duy HÆ°á»›ng

Năm sinh: 1981

Quê quán: Gx. Xã Đoài (Nghi Diên, Nghị Lộc, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kẻ Vang (Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh)

Đt. 0942.285.648

Lm. Phanxicô X. Hoàng Sỹ Hướng
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Đức Lân (Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Quy Chính (Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An)
Đt. 0985.034.533

Lm. Gioan Nguyá»…n PhÆ°Æ¡ng HÆ°á»›ng
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Hòa Thắng (Thạch Tượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đồng Troóc (Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0903.789.896

Lm. Micae Hoàng Xuân Hường
Năm sinh: 1968
Quê quán: Gx. Kẻ Đông (Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Văn Hạnh (Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh)
Đt. 0915.099.365

Lm. Antôn Phạm Đức Hưởng
Năm sinh: 1944
Quê quán: Gx. Trung Nghĩa (Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mỹ Hòa (Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Đt. 0915.793.670

Lm. Phêrô Trần Ngọc Hưởng
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Diên Trường (Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kinh Nhuận (Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0169.499.9211

Lm. Gioan Nguyễn Văn Hữu
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Tân Phong (Quảng Phong, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Văn Phú (Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình)
Đt. 0982.742.502

Lm. Đôminicô Phạm Xuân Kế
Năm sinh: 1966
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đông Tháp (Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0912.088.346

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Khai
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2005
Nơi phục vụ hiện nay: Du học

Lm. Phêrô Khanh Nguyễn Duy Khanh
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Xuân Mỹ (Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vạn Phần (Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0987.117.425

Lm. Antôn Trương Văn Khẩn
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Mỹ Yên (Nghi Phuơng, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đạo Đồng (Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0985.256.258


Lm. Phêrô Nguyễn Đức Kiên

Năm sinh: 1981

Quê quán: Gx. Hội Yên (Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vĩnh Giang (Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An)

Đt. 0968.682.257


Lm. Antôn Lê Mạnh Kiện
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Cầu Rầm (Mỹ Hậu, Hưng Đông, Tp.Vinh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Yên Lý (Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0904.941.976


Lm. Giuse Nguyễn Đình Kính

Năm sinh: 1981

Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hậu Thành (Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An)

Đt. 0986.096.181

 

Lm. Phêrô Trần Đình Lai
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Tam Đa (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2005
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đông Yên (Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Đt. 01684.949.627

Lm. Giacôbê Nguyễn Quang Lành
Năm sinh: 1960
Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mành Sơn (Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0987.308.705

Lm. Giuse Hoàng Thái Lân
Năm sinh: 1962
Quê quán: Gx. Song Ngọc (Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Bột Đà (Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Đt. 0913.542.335

Lm. Gioan B. Hoàng Xuân Lập
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Yên Đại (Nghi Phú, Tp. Vinh, Nghệ An)
Đt. 0902.233.423

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Liêm
Năm sinh: 1975
Quê quán: Họ Bùi Chu, Gx. Xã Đoài
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Yên Lưu (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0982.780.138

Lm. Giuse Trần Ngọc Liêm
Năm sinh: 1949
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thanh Tân (Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Đt. 01699.400.339

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Liêm
Năm sinh:
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trung Song (Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt.

Lm. Giuse Nguyễn Đình Linh
Năm sinh: 1947
Quê quán: Gx. Xuân Mỹ (Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Bến Đén (Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0988.371.710


Lm. GB. Nguyễn Đình Lĩnh

Năm sinh: 1977

Quê quán: Gx. Bảo Nham (Bảo Thanh, Yên Thanh, Nghệ An)

Thụ phong linh mục: 2016

Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phù Long (Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An)

Đt. 0978.805.310

 

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Lĩnh
Năm sinh: 1982
Quê quán: Gx. Lộc Thủy (Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Chúc A (Huơng Lâm, Huơng Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0944.912.366

Lm. Gioan B. Phạm Quang Long
Năm sinh: 1965
Quê quán: Gx. Hoà Ninh (Quảng Hoà, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Minh Tú (Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình)
Đt. 090.341.3411

Lm. Gioan Trần Quốc Long
Năm sinh: 1963
Quê quán: Gx. Bột Đà (Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mỹ Khánh (Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Đt. 0915.051.666

Lm. Tôma Aquinô Nguyễn Bá Lộc
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Gia Hoà (Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Du học Pháp

Lm. Giuse Trần Văn Lợi
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Tranh Cảnh (Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thanh Xuân (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0917.008.808

Lm. Antôn Hoàng Đức Luyến
Năm sinh: 1957
Quê quán: Gx. Bùi Ngọa (Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gh. Xuân Sơn (Hòa Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Đt. 0977.760.165

Lm. Antôn Lê Công Lượng
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Mỹ Khánh (Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xuân Kiều (Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt.

Lm. Phêrô Nguyễn Lượng
Năm sinh: 1979
Quê quán: Gx.
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thủy Vực (Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt.

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Lượng
Năm sinh: 1973
Quê quán: Họ Trung Hậu, Gx. Xã Đoài
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Trụ sở Vinh (32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Dakao, Q.I, Tp. HCM))
Đt. 0915.235.529

Lm. Phêrô Nguyễn Huy Lưu
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Nhượng Bạn (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vĩnh Hội (Hương Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh)
Đt. 0982.497.493

 
  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net