GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Sáu 2024
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 39
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 039
 Lượt tr.cập 057215394
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo Há»™i CG Việt Nam - TÆ° liệu 22.06.2024
Lược sử Giáo Hội Việt Nam - 3. Thời kỳ hình thành (1659-1802)
18.05.2008

.

LƯỢC SỬ
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TẠI VIỆT NAM

 

1. Nhập đề
2. Thời kỳ khai sinh (1533-1659)
3. Thời kỳ hình thành (1659-1802)
4. Thời kỳ thử thách (1892-1885)
5. Thời kỳ phát triển (1885-1960)
6. Thời kỳ trưởng thành (1960 đến nay)


   Sau khi bị trục xuất vÄ©nh viá»…n khỏi Việt Nam năm 1645, cha Đắc Lá»™ về châu Âu tường trình cánh đồng truyền giáo chín vàng ở Việt Nam để kêu gọi có thêm thừa sai và giám mục sang Việt Nam. Ngày 9-9-1659, Đức Thánh Cha Alexander VII, qua Sắc chỉ Super Cathedram, quyết định thiết lập ở Việt Nam hai giáo phận và chọn hai vị thừa sai thuá»™c Há»™i Truyền giáo Paris (MEP) làm Đại diện Tông toà. Giáo phận Đàng Trong từ sông Gianh trở vào Nam, gồm cả phần đất Chiêm Thành, Chân Lạp do Đức cha Pierre Lambert de la Motte cai quản. Giáo phận Đàng Ngoài từ sông Gianh trở ra Bắc, bao gồm cả Lào và 5 tỉnh miền Nam Trung Quốc do Đức cha François Pallu coi sóc.  

   Đức cha Pallu đã nhiều lần muốn tá»›i Đàng Ngoài để nhận nhiệm sở, nhÆ°ng bị cản trở nên đành nhờ Đức cha Lambert de la Motte giám quản giùm và đặt cha François Deydier Phan làm cha chính (tổng đại diện) giáo phận. Đến năm 1679, Toà Thánh bổ nhiệm Đức cha Pallu làm giám mục giáo phận Phúc Kiến (Trung Quốc). Ngày 27-1-1684, Đức cha lên đường nhận nhiệm sở và 9 tháng sau, ngài qua đời tại đó. Năm 1669, Đức cha Lambert tá»›i Phố Hiến (HÆ°ng Yên). Đầu năm 1670, ngài truyền chức linh mục cho 7 thầy, chủ toạ công đồng đầu tiên ở Phố Hiến, lập dòng Mến Thánh Giá tại Kiên Lao (Bùi Chu) và Bái Vàng (tỉnh Hà Tây, giáo phận Hà Ná»™i).

   Năm 1679, giáo phận Đàng Ngoài được chia thành hai: Tây và Đông, lấy sông Hồng và sông Lô làm ranh giá»›i. Tây Đàng Ngoài do Đức cha Jacques de Bourges Gia, MEP (1679-1714) coi sóc. Đông Đàng Ngoài được trao cho Đức cha François Deydier Phan (MEP). Trong suốt hÆ¡n má»™t thế ká»·, các giám mục Đại diện Tông toà kế tiếp nhau (7 vị ở Đàng Trong, 7 vị ở Tây Đàng Ngoài, 9 vị ở Đông Đàng Ngoài). Tất cả đã làm việc hết sức mình, trải qua nhiều gian khổ, để xây dá»±ng Giáo Há»™i trong địa phÆ°Æ¡ng được giao phó cho mình. Chúng ta ghi nhận má»™t số khó khăn chính của thời kỳ này.

   Khó khăn trÆ°á»›c hết là sá»± bất hoà giữa các thừa sai dòng Tên và các giám mục Đại diện Tông toà thuá»™c Há»™i Thừa sai Paris cÅ©ng nhÆ° giữa các thừa sai thuá»™c nhiều quốc tịch khác nhau. Khó khăn thứ hai là tính cách bất hợp pháp của Công giáo do các sắc chỉ cấm đạo của vua chúa. Nhiều vị thừa sai nÆ°á»›c ngoài cÅ©ng nhÆ° linh mục Việt Nam đã bị giết hại dÆ°á»›i thời các chúa Trịnh CÆ°Æ¡ng, Trịnh Doanh, Trịnh Sâm ở ngoài Bắc, cÅ©ng nhÆ° thời vua Cảnh Thịnh, nhà Tây SÆ¡n ở miền Trung. Hàng chục ngàn giáo dân đã bị giết chết chỉ vì muốn bảo vệ đức tin của mình. TrÆ°á»›c tình cảnh đó, các vị thừa sai đã Ä‘i tìm má»™t giải pháp má»›i, khiến cho sau này người Pháp có Ä‘iều kiện can thiệp và xâm chiếm Việt Nam bằng vÅ© lá»±c (x.  Nguyá»…n Văn Kiệm, Má»™t số vấn đề lịch sá»­ đạo Thiên Chúa trong lịch sá»­ dân tá»™c Việt Nam, UBKHXH, Viện KHXH và Ban Tôn giáo của Chính phủ, 1988, tr. 29-42).

   Sau khi vua Quang Trung Nguyá»…n Huệ đại phá quân Thanh ở Thăng Long ngày 30-1-1789 và mất năm 1792, con là Quang Toản má»›i 10 tuổi lên nối ngôi, lấy niên hiệu là Cảnh Thịnh. Mọi việc triều đình do các quan lại chuyên quyền nắm giữ, tÆ°á»›ng tá thì ganh ghét xâu xé lẫn nhau, trong khi thế lá»±c của chúa Nguyá»…n Phúc Ánh ngày má»™t mạnh ở Gia Định. Ông là người biết tổ chức, chỉnh đốn lại xã há»™i về mọi lÄ©nh vá»±c, không xâm phạm đến tín ngưỡng của dân chúng nên ông được người dân Nam bá»™ tin tưởng.

   Đức cha Pigneau de Béhaine, quen gọi là Bá Đa Lá»™c, Đại diện Tông toà Đàng Trong (1771-1799), đã hết lòng giúp đỡ Nguyá»…n Phúc Ánh, lúc đó Ä‘ang bị khốn đốn bởi cuá»™c vây hãm của quân Tây SÆ¡n. Ngài đã Ä‘Æ°a hoàng tá»­ Nguyá»…n PhÆ°á»›c Cảnh (lúc bấy giờ má»›i lên 4 tuổi) sang Pháp và vận Ä‘á»™ng người Pháp giúp đỡ tàu chiến, vÅ© khí để Nguyá»…n Phúc Ánh chống Tây SÆ¡n và chúa Trịnh. Ước nguyện của các vị thừa sai và của Đức cha Bá Đa Lá»™c là chỉ muốn cho người Công giáo Việt Nam được an thân giữ đạo và đạo Chúa được mở rá»™ng, vừa có lợi cho Giáo Há»™i, vừa tốt đẹp cho dân tá»™c Việt Nam. Đức cha đã nuôi dạy hoàng tá»­ Cảnh ở dinh Tân Xá. Năm 13 tuổi, hoàng tá»­ được phong làm Nguyên Soái Quận Công, theo cha Ä‘i chinh chiến, lập nhiều chiến công. Sau khi ở Pháp về năm 1789, hoàng tá»­ Cảnh không chịu làm lá»… bái trÆ°á»›c bàn thờ chÆ° vị tiên đế khiến vua Gia Long rất bá»±c tức. Đây cÅ©ng là má»™t trong những nguyên nhân sâu xa khiến vua Gia Long không chọn hoàng tôn Đán mà lại chọn người con nuôi là hoàng tá»­ Đảm sau này. Chính Đức cha cÅ©ng đã khuyên hoàng tá»­ Cảnh phải tôn trọng tục lệ thờ kính ông bà và lá»… bái trÆ°á»›c bàn thờ chÆ° vị tiên đế (x. Trần Đình SÆ¡n, Vua Gia Long vá»›i quyết định chọn người kế vị, tạp chí XÆ°a và Nay của Há»™i Khoa học Lịch sá»­ Việt Nam, số 81B, tháng 11-2000, tr. 26-27.34). Ước mÆ¡ của các thừa sai về má»™t ông vua theo đạo Công giáo và cho người Công giáo được hoàn toàn tá»± do hành đạo nhÆ° vua Constantinus ở đế quốc Roma vào năm 313 hoàn toàn tan biến vá»›i cái chết của Đức cha Bá Đa Lá»™c (9-10-1799) và của hoàng tá»­ Cảnh (1801).

   Tuy nhiên, dù chịu nhiều thá»­ thách và bách hại vì đức tin, số tín hữu ở cả 3 giáo phận vẫn tăng lên không ngừng. Vào năm 1802, Giáo há»™i Việt Nam đã thành hình cÆ¡ cấâu tổ chức gồm 3 giáo phận vá»›i 121 linh mục Việt Nam, khoảng 320.000 tín hữu.

   - Đàng Trong: 1 giám mục, 5 thừa sai, 15 linh mục, 60.000 giáo dân.

   - Tây Đàng Ngoài: 1 giám mục, 5 thừa sai, 65 linh mục và 120.000 giáo dân.

   - Đông Đàng Ngoài: 1 giám mục, 4 thừa sai, 41 linh mục và 140.000 giáo dân (x. Eugène L. Louvet, Les Missions Catholiques au XIXè siècle, tr 207).


1. Nhập đề
2. Thời kỳ khai sinh (1533-1659)
4. Thời kỳ thử thách (1892-1885)
5. Thời kỳ phát triển (1885-1960)
6. Thời kỳ trưởng thành (1960 đến nay)Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net