GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 24
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 024
 Lượt tr.cập 056085536
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo phận Vinh - TÆ° liệu 19.05.2024
Đức Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp
25.09.2008

Khẩu hiệu Giám mục: "Xin cho con say mê Thánh Giá".ĐỨC GIÁM MỤC
PHÊRÔ GIOAN TRẦN XUÂN HẠP


Đức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp chào đời ngày 06.10.1920, trong má»™t gia đình đạo đức, thuần tuý công giáo tại giáo xứ Nhân Hòa, thuá»™c xã Nghi thuận (Nghi Lá»™c, Nghệ An), xÆ°a là làng Nhân Hoà, phường Võng Nhi, Tổng Kim Nguyên. Thân sinh là cụ Phêrô Trần  văn Trường và bà Maria Hà thị Còn. Là con thứ hai trong 6 anh em.

Nhân Hoà đúng là địa linh nhân kiệt :

-  linh mục đầu tiên là cha Hà văn Gia, cậu ruá»™t của Đức cố giám mục;
- bên nội, có hai anh em ruột là chủng sinh: Trần Khánh và Trần Khanh, tham gia phong trào Đông Du, chống thực dân Pháp.
- Đặc biệt linh mục Nguyễn Thần Đồng, một trong 3 linh mục yêu nước thuộc giáo phận Vinh, bị giặc Pháp bắt và đày đi Côn đảo, rồi về sống những năm cuối đời và mất tại quê nhà.
- Sau này, có linh mục Hà Ngọc Cai, linh mục ...Đậu và những linh mục khác hiện học tập và phục vụ ở phía Nam hoặc ở nước ngoài.

Lên 9 tuổi, chú bé Trần Xuân Hạp được cậu ruột là linh mục Hà Văn Gia đưa lên ở với mình tại giáo xứ Ngọc Long. Năm 1931, Cha Gia mất tại Cam Lâm, chú Hạp được trối cho Cha già Hiên, người Làng Tùng, giáo xứ Bùi Ngọa.

Năm 1933 Cha già Hiên gửi chú Hạp vào Chủng viện Dự Bị Xuân Phong, ở Diễn châu, khoá thứ 2.
Năm 1936 chú vào Tiểu Chủng viện Xã đoài.
Năm 1942 đi thực tập thầy giảng, dạy học ở Tiểu chủng viện.
Năm 1951 thầy Hạp vào Đại chủng viện
Ngày 01 tháng 2 năm 1959, thụ phong Linh mục tại Nhà thờ Chính Toà Xã đoài.

Sau đó, Người lần lượt làm quản xứ Minh Cầm từ 1959 đến 1963, Đan Sa từ 1963 đến 1973. Từ 1973 đến 1979, làm Quản hạt Hướng Phương kiêm Tổng Đại Diện.Trong cả 3 nhiệm sở, cha Trần Xuân Hạp luôn luôn là một linh mục mẫu mực về mục vụ : tận tình phục vụ giáo dân với một nhiệt tình tông đồ hăng say.

Ngày 10.01.1979, Toà Thánh ban sắc phong Cha Trần Xuân Hạp làm Giám mục giáo phận Vinh, thay thế Đức Cha Phêrô Nguyễn Năng qua đời ngày 06.7.1978. Ngày 03.3, vị Giám mục đắc cử cung hiến Nhà thờ chính toà mới.

Ngày 04.3.thụ phong giám mục do Đức Tổng Giám mục Hà nội Giuse Trịnh văn Căn chủ phong, cũng là ngày Khánh thành Nhà thờ chính toà giáo phận. Lúc này vị Tân giám mục vừa tròn 59 tuổi, tiếp nhận một giáo phận đông giáo dân, nhưng đầy tan hoang về tinh thần và vật chất, sau nhiều năm chiến tranh.

Khi chọn cho đời Giám mục của mình khẩu hiệu "Xin cho con say mê Thánh giá", hẳn là Người đã thấy trÆ°á»›c rất rõ gánh nặng Ä‘ang đè lên vai mình, và ý  thức sâu sắc rằng chỉ có say mê Thánh giá, nghÄ©a là vui lòng chấp nhận gánh nặng nhÆ° Thánh giá Chúa gá»­i và noi gÆ°Æ¡ng Chúa vác Thánh giá, má»›i mong tròn được sứ mạng đã giao phó. Hai mÆ°Æ¡i hai năm chèo chống lái con thuyền giáo phận Vinh, chứng tỏ Người đã hiểu và sống khẩu hiệu của mình nhÆ° vậy.

Đức Cha đã đi Rôma 3 lần ad limina: lần thứ nhất sau Hội Nghị Giám mục Việt Nam năm 1980 với bức Thu chung nổi tiếng về đường hướng mục vụ theo Công đồng Vatican II.

Trong chuyến Ä‘i Rôma lần hai, Đức Cha đã xin và được Toà Thánh ban phép mở Năm Thánh giáo phận Vinh năm 1892-1992 và mừng 100 năm hiến dâng cho Đức Maria 1892-1992 và 146 năm thành lập giáo phận 1846-1902.Đức Cha đã tận dụng cÆ¡ há»™i đặc biệt này để thăng tiến mọi mặt trong giáo phận. Trong phần kết của bài diá»…n từ đọc trong Thánh lá»… khai mạc Năm Thánh, chúng ta thấy rõ : đối vá»›i vị Cố Giám Mục, lịch sá»­ vá»›i những thăng trầm, những hay dở của nó luôn luôn  được lọc qua lăng kính đức tin, má»™t đức tin có bề dày hai ngàn năm thể nghiệm. cái nhìn sâu vào lịch sá»­ của Đức cố Giám mục. Trong phần kết bài diá»…n văn khai mạc Năm Thánh giáo phận, Người nói : "Kính thÆ°a toàn thể anh chị em, Hôm nay chúng ta đặt má»™t cái nhìn sÆ¡ qua về coịi nguồn lịch sá»­ chúng ta để nhận ra rằng : trên đời này cái gì cÅ©ng có hai mặt, mặt trái và mặt phải,m ở nÆ¡i cái này tưởng là có lợi, té ra có cái hại kèm theo. Trái lại, có cái xem bất lợi, nhÆ°ng rồi lại cho ta nhiều lợi hÆ¡n. Vậy thì mừng lá»… hôm nay, chúng ta nhìn lại từ cá»™i nguồn trong cả hai mặt đó. Mặc dù sá»± trình bày của tôi quá sÆ¡ lược vì bỏ sót nhiều, nhÆ°ng có lẽ cÅ©ng đủ để khẳng định câu nói của cha ông chúng ta rằng "Nhân định nhÆ° thá»­ nhÆ° thá»­, thiên lí vị nhiên vị nhiên, có nghÄ©a là "con người toan định thế này thế nọ, nhÆ°ng lẽ trời khác xa. Người Âu cÅ©ng Ä‘iệp ý nhÆ° vậy khi nói "L'homme propose, Dieu dispose", con người toan tính, nhÆ°ng Thiên Chúa xếp định". Phải, nÆ¡i trang sá»­ của địa phận Vinh trải 150 năm, luôn luôn ta thấy được rằng : bên trái cái tá»± nhiên, còn có cái gì siêu nhiên lèo lái lịch sá»­ của con người. Chính cái ấy má»›i Ä‘em lại cho chúng ta niềm tin vững chắc để can đảm bÆ°á»›c Ä‘i, ngày ngày vui sống, sẵn sàng cống  hiến sức mình để xây dá»±ng trang lịch sừ ngày mai" (Trích Ká»· yếu Năm Thánh giáo phận Vinh, trang 29).

Chá»— dá»±a của niềm tin vững chắc đó, Đức Cố Giám mục đã nói lên công khai, cÅ©ng chính trong bài diá»…n từ khai mạc Năm Thánh giáo phận, chính  là "sá»± giúp đỡ của chính quyền các cấp, sá»± cá»™ng tác của hàng linh mục vá»›i sá»± há»™ trợ của mọi thành phần Dân Chúa. Đó là niềm khích lệ cho những cố gắng của tôi trong hi vọng nhờ Chúa thÆ°Æ¡ng, dÆ°á»›i bàn tay che chở của Đức Mẹ, chúng ta đã và Ä‘ang chung sức lo xây dá»±ng cho quê hÆ°Æ¡ng má»™t ngày mai tốt đẹp" (SÄ‘d).

Chính niềm tin đó đã thúc đẩy và nâng đỡ vị Chủ chăn trong mọi công việc, trong số đó, phải kể lên hàng đầu, việc Người cùng vá»›i đức Cố giám mục Phạm Tần, giáo phận Thanh Hoá, chạy xuôi chạy ngược, mở lại cho được Chủng viện. Và kết quả là ngày 22.11.1988,  Đại Chủng viện Vinh Thanh ra đời, trÆ°á»›c sá»± vui mừng của hai giáo Ä‘oàn Vinh và Thanh Hoá. Và hôm nay,sau 14 năm hoạt Ä‘á»™ng, ai cÅ©ng phải thừa nhận việc mở được Chủng viện Vinh Thanh, và Chủng viện Vinh Thanh ngày càng theo kịp các chủng viện khác trong nÆ°á»›c cÅ©ng nhÆ° ngaòi nÆ°Æ¡c, là má»™t Ä‘iểm son chói lọi trong lịch sá»­ Giáo Há»™i Vinh và Thanh Hoá, trong đó công đầu là của Đức Cố Giám mục Trần xuân Hạp và Đức Cố Giám mục Phạm Tần. Những năm gân đây, vá»›i sá»± cá»™ng tác đồng trách nhiệm của Đức Giám mục Thanh Hoá Đức Cha Batôlômêô Nguyá»…n SÆ¡n Lâm, nhiều giáo sÆ° ở phía Nam đã lần lượt Ä‘á»±oc mời tá»›i thỉnh  giảng và nhiều tốp linh mục trẻ được cá»­ Ä‘i du học ở nÆ°á»›c ngoài. Đặc biệt, vá»›i sá»± gia tăng con số các linh mục xuất thân từ Vinh Thanh, chỉ thời gian vắn nữa, những vành khăn tang hàng chục năm trời trùm lên nhiều xứ đạo sẽ bị cất bỏ hết.....

Tuy nhiên, phải đọc lại những lời huấn từ của của Đức Cố giám mục  ngỏ vá»›i các chủng sinh mãn khoá , má»›i thấy rõ Người đã có ý thức nhÆ° thế nào về vai trò của vị Chủ chăn giáo phận trong công cuá»™c đào tạo linh mục. Bài Huấn từ này được đăng trên trang đầu Ká»· yếu Đại chủng viện Vinh Thanh  khoá I . Vị Chủ Chăn  trao đổi thân tình vá»›i anh em chủng sinh sắp lên chức linh mục qua 6 ý . Ý thứ ba : Người dặn  : "Anh em hãy ghi nhá»› ngày thụ phong của mình, ngày anh em được chính thức và vÄ©nh viá»…n sát nhập vào Đức  Kitô Linh mục Tối Cao. Cùng Đức  Kitô chia sẻ chức Linh mục, tức là cùng Người chia sẻ trách nhiệm cứu đời.. Anh em làm Linh mục là chỉ để cùng Đức  Kitô cứu Ä‘á»™. Cho nên, anh em không còn thuá»™c về bản thân anh em hay thuá»™c về má»™t riêng ai.. Linh mục là của mọi người, cho mọi  người, cách riêng những người nghèo hèn Ä‘au khổ....Bốn là anh em biết : làm linh mục là phải hy sinh....Từ hôm nay, hy sinh là Ä‘iều không thể thiếu. Đức  Kitô vÄ© đại nhất vào giờ phút Người hy sinh trên Thập giá... Năm là anh em là Linh mục của thế ká»· 21 Ä‘ang đến gần....Linh mục phải cá»™ng tác vá»›i mọi người có thiện chí, nhằm mÆ°u cầu hạnh phúc cho mọi người...Anh em hãy nhá»› anh em được chọn từ giữa loài người, mà cụ thể là giữa đồng bào Việt Nam , là để phục vụ loài người, cách riêng đồng bào thân yêu của chúng ta. Phục vụ, chứ không cai trị. Giáo Há»™i, giáo xứ không là của cha xứ, càng không phải là Cha xứ...."

Đúng là tâm tư một vị Chủ chăn có ý thức trách nhiệm về sứ mạng của mình... (Kỷ yếu ĐCV VT, tr.5). Ngoài ra phải nói đến những cố gắng của Người nhằm liệu cho tất cả những anh em chủng sinh hay thầy giảng còn lưu vong mà vẫn nuôi dưỡng ơn gọi làm linh mục, tất cả được tiếp tục học và đã được phong chức.

Những cố gắng trên đây càng cho thấy rất rõ mối quan tâm của Người đối với hàng linh mục giáo phận. Đặc biệt, Người lo giữ gìn sự hiệp nhất giữa Chủ chăn với linh mục đoàn, giữa Chủ Chăn với từng linh mục và giữa các linh mục với nhau. Hơn một lần Người cám ơn hàng linh mục đã cố gắng gìn giữ sự hiệp nhất đó.

Đối vá»›i các Há»™i Dòng, nguyên việc các Há»™i Dòng trong thời đại của Người đã có nhiều đóng góp cho sứ mạng giáo phận...cÅ©ng đã cho thấy vị Chủ Chăn giáo phận đánh giá nhÆ° thế nào vai trò của bậc tận hiến trong sá»± nghiệp chung của giáo há»™i. Đức Cha vừa tôn trọng truyền thống do Đáng Sáng lập để lại, vừa giúp chị em nữ tu phát huy những gì cần và có  ích cho thá»±c tiá»…n của giáo phận. CÅ©ng nhờ công khó nhọc vận Ä‘á»™ng của Người, Dòng Mến Thánh giá giáo phận đã có thể ăn mừng Quyết định của Nhà nÆ°á»›c cho mở Tập viện.

Đối vá»›i những người Ä‘au khổ đủ hạng, Đức Cha âm thầm lo cho có trợ cấp và lặng lẽ Ä‘em đến hoặc gá»­i đến cho họ. Khu Ä‘iều dưỡng bệnh cùi ở Quỳnh lập là má»™t thí dụ. Hằng năm Đức Cha đều Ä‘ich thân, hoặc qua tổ chức của Hôi Dòng Mến Thánh giá, hay các chủng sinh Đại chủng viện, hay anh em tu sinh...thăm hỏi và giúp đỡ về vật chất, khích lệ về tinh thần. Lần nọ, có người xin Đức Cha cho ghi lại má»™t ít số liệu về những lần ĐứcCha giúp đỡ những người bệnh cùi, đức Cha trả lời : "Tôi không thích làm rùm beng, tôi cốt việc làm." Đúng là chất người xứ Nghệ  đậm đà nÆ¡i suy nghÄ© và tác phong của Người lãnh đạo cao nhất của giáo phận.

Việc lập QuÄ© tình thÆ°Æ¡ng, ngày tình thÆ°Æ¡ng trong giáo phận cÅ©ng là hoạt Ä‘á»™ng xuất phát từ tâm hÆ°á»›ng đó. Ngay cả những em nhỏ tật nguyền, chẳng hạn những em bị thiệt thòi về  thẫm mỹ, Đức Cha cÅ©ng liên hệ Bệnh viện, bác sÄ© chuyên khoa...và trợ giúp chi phí để các em dành lại nụ cÆ°Æ¡i cho khuôn mặt...ThÆ° chung số 06.92/NB được dành cho mục tiêu nhân đạo đó : "qua những lần Ä‘i làm phép Thêm sức, được thấy nÆ¡i này hay nÆ¡i khác, có má»™t số em phải số phận không may, là có đôi môi thiếu thẩm mỹ. Tôi muốn tạo mọi Ä‘iều kiện để giúp đỡ các em ấy... và tôi đã thÆ°Æ¡ng lượng vá»›i má»™t bác sỹ chuyên khoa mổ thẩm mỹ.... Những ai có con em cần cứu chữa, hãy làm danh sách cho tôi biết.... Tôi sẽ sắp xếp thành từng nhóm từ 5 đến 7 em... tiền thuốc và phÆ°Æ¡ng tiện Ä‘i lại tôi giúp đỡ."

Riêng việc chống tệ nạn xã hội... phải nói rằng Đức Cha đã có những hoạt động tích cực nhằm đề phòng và thanh toán những tệ nạn đó. Hãy nghe lại Thông báo 08/98/NB gửi các Cha Quản hạt : "Xin các cha thông báo với các cha xứ trong hạt : mỗi giáo xứ hãy dấy lên phong trào thi đua xây dựng đời sống mới xứng danh Kitô hữu... mọi người ra sức học tập chống mọi thứ tệ nạn, cương quyết không để cho mình hay người thân lâm vào say sưa rượu chè, trai gái, xì ke ma tuý và các tệ nạn khác.". Kèm theo Thông báo, là một mẫu Bản Cam đoan gửi từng gia đình, để sau khi học tập, mỗi gia đình trong từng giáo xứ cam kết.

Năm quốc tế gia đình 1994, Đức cha đã gửi một thư chung dài, số 02/94 NB, kêu gọi việc thánh hoá các gia đình, và chống phim ảnh sách báo đồi trụỵ. Đức Cha trích dẫn một số điểm trong Tài liệu của UB Giáo hoàng về Truyền thông xã hội về thực trạng thế giới đáng báo động về sách báo khiêu dâm và bạo lực bừa bãi, về nguyên nhân, hậu quả và biện pháp khắc phục.

Vì tuổi cao sức yếu, ngày 11-12-2000, Tòa Thánh đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của ngài và bổ nhiệm Ðức Giám Mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên làm Giám mục Chính Tòa Giáo phận Vinh.

Ngày 06 tháng 7 năm 2005, vị Giám mục người Việt Nam thứ 56, Giám mục giáo phận Vinh thứ 10, Giám mục Vinh người Việt Nam thứ 4 : Đức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp đã từ giã cõi đời để đi vào cõi Vĩnh Hằng, sau 85 năm làm người và làm con Thiên Chúa , 46 năm làm Linh mục, 26 năm làm Giám mục và 5 năm nghỉ hưu vì tuổi già và bệnh tật.

DÄ© nhiên, công việc Ä‘Æ°a giáo phận tiến lên về mọi mặt, là công lao của toàn khối giáo sÄ©, tu sÄ©,  giáo dân trong và ngoài giáo phận, đặc biệt là công lao và tài trí vô vàn to lá»›n của Đức Cha Phaolô Ä‘Æ°Æ¡ng nhiệm, hồi còn là Quản lý Toà Giám mục và sau này khi đã là Giám Mục Phó và hiện nay trên cÆ°Æ¡ng vị Chủ chăn. NhÆ°ng phải nói rằng trên trang lịch sá»­ giáo phận Vinh hÆ¡n hai thập ká»· qua, tên tuổi Đức Cha quá cố  Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp sẽ lung linh sáng chói mãi,  thành nguồn Ä‘á»™ng lá»±c mạnh mẽ thúc đẩy mọi thế hệ tín hữu trong giáo phận góp phần xây dá»±ng cho ngày càng đẹp hÆ¡n, vững hÆ¡n.

  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net