GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Sáu 2024
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 63
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 063
 Lượt tr.cập 057218299
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo phận Vinh - Há»™i Ái Hữu Bắc Cali 22.06.2024
Sinh Hoạt
02.09.2008

.


 | Ná»™i Quy | Logo & ý nghÄ©a | BCH nhiệm kỳ 2008-2011 | Khảo cứu | Sinh hoạt | Hình ảnh | Tài liệu |


  ThÆ° Mời Tham Dá»± Lá»… Quan Thầy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2014  (Phan Ngọc Hòa)

  ThÆ° Chúc Mừng Đức Tân Giám Mục Phụ tá GP Vinh Phêrô Nguyá»…n Văn Viên  (Phan Ngọc Hòa)
  ThÆ° Mời Tham Dá»± Lá»… Quan Thầy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2012  (Phan Ngọc Hòa)
  Thông báo về Thánh lá»… Truyền chức và Tạ Æ¡n của Tân Linh mục tại San Jose (Phan Ngọc Hòa)
  Tường trình Lá»… tưởng niệm, Thánh lá»… an táng và Tri ân  (Phan Ngọc Hòa)
  ThÆ°Æ¡ng Nhá»› Cụ Phùng

  Cụ Phan Viết Phùng từ trần  (Trần Hiếu)
  ThÆ° Chúc Mừng Giáng Sinh và Cảm Æ n của ĐGM Phaolô Nguyá»…n Thái Hợp

  Diá»…n văn khai mạc của Trưởng Ban tổ chức Dạ tiệc gây quỹ "Hạt CÆ¡m Ân Tình" - 4/12/2011  (Nguyá»…n Khắc Đức)
  Tổ chức tiệc Noël, Giá»›i trẻ Há»™i Vinh tỏ tình liên Ä‘á»›i vá»›i các bạn trong nÆ°á»›c  (Trần Hiếu)
  ThÆ° tường trình các chÆ°Æ¡ng trình trợ giúp GP Vinh, niên khóa 2011-2012  (Phan Ngọc Hòa)
  Tâm thÆ° xin cầu nguyện và há»— trợ "Hạt CÆ¡m Ân Tình" - Giá»›i trẻ Vinh  (Phan Ngọc Hòa)
  ThÆ° "Tiá»…n Cá»±u Nghinh Tân" Ban Chấp Hành Há»™i Ái Hữu Vinh, Bắc Cali  (Phan Ngọc Hòa)
  Mừng Lá»… Quan Thầy, hÆ°á»›ng về đất nÆ°á»›c, Há»™i Vinh Bắc Cali bầu tân BCH  (Trần Hiếu)
  ThÆ° Mời Tham Dá»± Lá»… Quan Thầy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2011 (Phan Ngọc Hòa)
  Hình chụp vá»›i Đức Cha Phaolô tại San Jose - Há»™i Vinh Bắc Cali

  Lời Chào Mừng của Ông Há»™i Trưởng trong Tiệc Há»™i Ngá»™ ngày 19-6-2011  (Phan Ngọc Hòa)
  ThÆ° Chúc Mừng Chúa Giáng Sinh 2011  (Phan Ngọc Hòa)
  Diá»…n văn khai mạc Dạ Tiệc Giá»›i Trẻ Gây Quỹ "Hạt CÆ¡m Ân Tình" ngày 5/12/2010 (LÆ°u Lệ Chi)
  Giá»›i trẻ Há»™i Vinh mở tiệc Noel gây tình liên Ä‘á»›i (Trần Hiếu)
  ThÆ° báo cáo ngân sách các chÆ°Æ¡ng trình bác ái từ thiện, trợ giúp Giáo phận Vinh, 2010-2011

  Cảm tạ - Chúc mừng Lá»… Khấn và Kim Khánh Khấn Dòng của các Nữ tu Há»™i Dòng MTG Vinh  (Phan Ngọc Hòa)
  ThÆ° Cám Æ n quý Ân nhân Cứu Trợ
Đồng Bào Nạn Nhân Lũ Lụt tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An
  (Phan Ngọc Hòa)
  Há»™i Vinh Chia Buồn Gia Quyến Bà Quả Phụ Phêrô Nguyá»…n Lâm LÄ©nh

  Tâm thÆ° xin cứu trợ nạn nhân lÅ© lụt tại Quảng Bình và Hà TÄ©nh, 11/10/2010  (Phan Ngọc Hòa)
  Há»™i Vinh Bắc Cali chia sẻ cứu trợ nạn nhân lÅ© lụt tại Quảng Bình & Hà TÄ©nh  (Phan Ngọc Hòa)
 Ba mÆ°Æ¡i năm Há»™i Vinh Bắc Cali  (Trần Hiếu)
  ThÆ° Cám Æ n Tham Dá»± Đại Lá»… Quan Thầy Há»™i Vinh, 15/8/2010  (Phan Ngọc Hòa)
  ThÆ° mời tham dá»± Đại Lá»… Quan Thầy (15/8) Há»™i Ái Hữu Vinh, Bắc Cali  (Phan Ngọc Hòa)
  ThÆ° Chào Mừng Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Vinh Phaolô Nguyá»…n Thái Hợp  (Phan Ngọc Hòa)
  ThÆ° Cám Æ n Há»™i Thảo Ká»· Niệm 30 Năm Thành Lập Há»™i Vinh, Bắc Cali  (Phan Ngọc Hòa)
  ThÆ° Chúc Mừng Kim Khánh LM Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên  (Phan Ngọc Hòa)
  Kính Mời Tham Dá»± Há»™i Thảo, 30 Năm Thành Lập Há»™i Vinh Bắc Cali  (Phan Ngọc Hòa)
  ThÆ° Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Má»›i của ĐGM Giáo phận Vinh
  ThÆ° Cám Æ n, Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Má»›i  (Phan Ngọc Hòa)
  Phóng sá»±: Má»™t Ngày Đồng Hành Cùng Con Cái Chúa  (Hồ Phụng Hoàng)
  ThÆ° Báo Cáo Ngân Sách Các ChÆ°Æ¡ng Trình Tài Trợ Tài Khóa 2009-2010  (Phan Ngọc Hòa)
  Báo cáo Tổng kết Học bổng VINH, niên khóa 2009 - 2010  (Hồ Sỹ Hùng)
  Phân Ưu cùng Cha Linh HÆ°á»›ng và Đại Gia Đình Tang Quyến
  Tâm thÆ° của Đức Giám mục Giáo phận Vinh cám Æ¡n Há»™i Ái Hữu Vinh Bắc Cali cùng Quý Vị Ân Nhân
  Danh sách Quý Ân Nhân ủng há»™ Đức Cha và Giáo xứ Tam Tòa  (Ngày 27/9/2009)
  Danh sách Quý Ân Nhân yểm trợ tài chính  (Lá»… Quan Thầy Há»™i Vinh Bắc Cali - Chúa nhật 16/8/2009 - Milpitas, CA)
  Giá»›i Thiệu Tân Ban Chấp Hành, Chi Há»™i Sacramento  (28/9/2009)
  Lá»… Mẹ Hồn Xác Lên Trời  (Dr. Peter Phan Viết Phùng)
  ThÆ° Cám Æ n  (Phan Ngọc Hòa)
  Mừng Lá»… Mẹ Lên Trời: Há»™i Vinh Bắc Cali hiệp thông vá»›i Tam Tòa  (Trần Hiếu)
  Thiệp mời dá»± tiệc há»™i ngá»™ 16/8/2009 nhân dịp Đức Giám mục Giáo phận Vinh viếng thăm

  ThÆ° Mời Ngày Địa Phận “Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời”  (Phan Ngọc Hòa)
  Cám Æ n Quý Linh Mục  (08/6/2009)
  ThÆ°Æ¡ng Nhá»› Bác Bùi Đình Đạm  (Trần Hiếu)
  Thông Báo Đức Cha Đến San Jose  (30/5/2009)
  Phân Ưu, Chào VÄ©nh Biệt Bác Giuse Bùi Đình Đạm  (30/5/2009)
  Bài giảng trong Thánh Lá»… An Táng Cụ Phêrô Nguyá»…n Bá Cẩn  (Lm. Phaolô LÆ°u Đình DÆ°Æ¡ng)
  ThÆ° Mời Mua Vé Số  (26/5/2009)
  Phân Ưu Ông Phêrô Nguyá»…n Bá Cẩn  (21/5/2009)
  Mừng Tân Linh mục Vincent Nguyá»…n Đình Hậu & Thánh Lá»… Tạ Æ n  (10/5/2009)
  Giá»›i thiệu Đạo diá»…n phim xuất sắc, Mark Trần  (21/4/2009)

  Cầu nguyện xin Æ¡n bằng an cho chị Thiện Hảo  (18/4/2009)

  Xin Phân Ưu & Cầu Nguyện cho Linh Hồn 2 Cha Giáo Phận Vinh (16/4/2009)

  Phân Ưu & Xin Cầu Nguyện cho linh hồn Phêrô

  ThÆ° Mời Đức Cha Phaolô Maria viếng thăm Cá»™ng Đoàn Vinh, Hoa Kỳ  (Phan Ngọc Hòa)
  ThÆ° Phân Ưu cùng Tang Quyến bà Anna và Chi Há»™i Oakland

  ThÆ° của Đức Giám mục giáo phận Vinh gá»­i Há»™i Vinh Bắc Cali

  Thiệp mời tham dá»± Lá»… Tết Nguyên đán Ká»· Sá»­u  (Chi Há»™i San Jose)

  Lời Cám Æ n Sau Tiệc Noël 2008  (Catherine Phạm Minh Hà)

  ThÆ° Ngỏ Mùa Giáng Sinh 2008  (Phan Ngọc Hòa)
  Giá»›i trẻ Há»™i Vinh gây quỹ tặng quà Noël  (Trần Hiếu)
  ChÆ°Æ¡ng trình tài trợ của Há»™i Vinh
  Tâm tình  (Hồ Phụng Hoàng)
  Diá»…n văn khai mạc Tiệc gây quỹ quà Noel, trợ giúp giá»›i trẻ nghèo và khuyết tật tại Giáo phận Vinh, 7/12/2008   (Nguyá»…n Thị PhÆ°Æ¡ng Anh)
  Chúc mừng Lá»… Tạ Æ n

  Thiệp Mời tiệc mừng Giáng Sinh 2008
  ThÆ° mời họp mặt Giáng Sinh 2008

  Giá»›i thiệu má»™t ChÆ°Æ¡ng trình huấn luyện đặc sắc dành cho các bậc Cha Mẹ
  ThÆ° Phân Ưu cùng Linh mục Huỳnh Lợi
  ThÆ° mời Lá»… Quan Thầy “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời”

  ThÆ° chúc mừng sinh viên, học sinh tốt nghiệp  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:Gửi bài
Lên đầu trang
  Tin - bài mới nhất 
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Văn phòng TGM: Thông báo về Thánh lễ cao điểm Năm Thánh kỷ niệm 100 năm thành lập Tuần Chầu Lượt
Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak
Giáo xứ Yên Đại: Khai mạc Tuần Chầu lượt trong Năm Thánh Thể Giáo Phận
Vòng loại Cuộc thi Tri thức Tôn giáo Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội 2018: Cử hành và Sống Đức Tin
Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Hội Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret: Thông báo tuyển sinh năm 2018
Giáo xứ Hòa Ninh: Khánh thành nhà thờ giáo họ Minh Lệ
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: Thông báo Lễ Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XII
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Khóa học âm nhạc hè 2018
Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria
Di dân Giáo phận Vinh tại Miền Nam: Bế mạc Giải Bóng đá Truyền thống Cúp Phục Sinh lần thứ VII
Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
Tuần Chầu lượt tại các giáo xứ Nghi Lộc, Làng Anh và Vĩnh Phước (Hà Tĩnh)
Thánh lễ Cao điểm Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Mui: 14 tân tòng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  Danh sách các thầy khóa XII được truyền chức Phó tế
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa XII
  ThÆ° Rao Truyền chức Phó tế khóa 12
  HÆ°á»›ng dẫn Mục vụ Thánh nhạc
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu ThÆ°Æ¡ng) của Đức Phanxicô
  Yêu ThÆ°Æ¡ng là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sá»± ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Æ n Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Há»™i Và Trong Thế Giá»›i Ngày Nay
  ÄÃ ng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
Xem tiếp...

  Radio Công giáo Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net