Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo xứ Quy Hậu
17.05.2010

Giáo xứ Quy Hậu
GIÁO XỨ QUY HẬU

* Địa chỉ: xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
* Điện thoại: (84)(38)388-2355
* Năm thành lập giáo xứ: 1920, tách từ giáo xứ Hậu Thành
* Số giáo dân (năm 2008): 2.120
* Nhà thờ xứ: Xây dựng lần 2 (năm 2008)
* Linh mục quản xứ đương nhiệm: Gioan Nguyễn Văn Niên (Năm)
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=6240

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net