Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo xứ Làng Rào
17.05.2010

Giáo xứ Làng Rào
GIÁO XỨ LÀNG RÀO

* Địa chỉ: xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
* Điện thoại: (84)(38)224-7748
* Năm thành lâp giáo xứ: 2005, tách từ giáo xứ Quy Hậu
* Số giáo dân (năm 2008): 2.281
* Nhà thờ xứ: Xây dựng lần 2 (năm 2000)
* Linh mục quản xứ đương nhiệm: Antôn Phạm Thế Hưng
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=6237

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net