Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Các Đại Chủng viện ở Việt Nam (2)
09.05.2008

.

3. ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN

Lược sử:

 - Năm 1860, cha Théodore Louis Wibaux, thuá»™c Há»™i Thừa sai Paris, đến Sài Gòn và được Đức cha Lefèbvre đặt làm Bề trên Chủng viện.

- Năm 1862, chủng viện tạm trú tại Thị Nghè.

- Năm 1863, Đức cha Lefèbvre làm lễ đặt viên đá đầu tiên. Cha Wibaux đảm nhận công trình xây cất chủng viện.

- Năm 1866, Đức cha Miche làm lễ khánh thành và khai giảng chính thức với tên gọi là: Chủng viện Thánh Giuse theo lời trối của Đức cha Lefèbvre.

- Từ năm 1986, ĐCV Thánh Giuse TP. HCM đón nhận chủng sinh của 6 giáo phận: Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Cường, Mỹ Tho, Xuân Lộc, Phan Thiết và Đà Lạt.

Thành phần Ban Đào tạo 

* Ban Giám đốc và Ban Giáo sư nội trú

1. Lm. Phaolô Lê Tấn Thành, Giám đốc

2. Lm. Gioan B. Huỳnh Công Minh, Phó Giám đốc

3. Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Phó Gđ + Gs. L.lý chuyên biệt

4. Lm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Linh hướng + Gs. Linh đạo

5. Lm. Giuse Trần Văn Lưu, Quản lý + Gs. Nhân bản

6. Gm. Giuse Vũ Duy Thống, Gs. Thần học Tín lý

7. Lm. Giuse Trịnh Hưng Kỷ, Gs. Thánh Kinh Tân Ước

8. Lm. Gioakim Nguyễn Đăng Chí, Gs. Thần học cơ bản

9. Lm. Phêrô Cao Văn Đạt, Gs. Tâm lý & Mục vụ

10.Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, Gs. Phụng vụ

11.Lm. Gioakim Trần Văn Hương, Gs. Triết học

12.Lm. Phêrô Nguyễn Văn Võ, Gs. Thánh Kinh

13.Lm. Lôrenxô Đỗ Hữu Chỉnh, Gs. Sư phạm Giáo lý

* Ban Giáo sÆ° ngoại trú 

1. Gm. Phaolô Bùi Văn Đọc, Gs. Thần học Tín lý

2. Lm. Stanislas Hoàng Đắc Ánh (O.P.), Gs. Thánh Kinh Cựu Ước

3. Lm. Phanxicô Xaviê Huỳnh Hữu Đặng, Gs. Giáo luật

4. Lm. Giuse Nguyễn Tiến Huynh, Gs. Tâm lý học Khoa học

5. Lm. Guy-Maria Nguyễn Hồng Giáo (OFM), Gs. Triết học

6. Lm. Louis Lê Văn Liêu, Gs. Triết học

7. Lm. Phêrô Nguyễn Kim Long, Gs. Thánh nhạc

8. Lm. Augustin Nguyễn Văn Trinh, Gs. Thần học Tín lý

9. Lm. Giuse Võ Đức Minh, Gs. Thánh Kinh

10.Lm. Đa Minh Trần Thái Hiệp, Gs. L.sử Cứu độ+Giáo phụ

11.Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý, Gs. Giáo sử

12.Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang, Gs. Luân lý cơ bản

13.Lm. Phanxicô Assisi Nguyễn Đức Quang, Gs. Triết học Đông phương

14.Lm. Gioan Bùi Thái Sơn, Gs. Giáo luật

15.Ông Nguyễn Phan Quang, (ĐH Sư Phạm), Gs. L.sử d.tộc VN

Môn học

1. Thánh Kinh Nhập môn.

2. Cựu Ước.

3. Tân Ước.

4. Thần học.

· Nhập môn.

· Căn bản.

5. Thần học tín lý.

6. Thần học luân lý.

· Căn bản.

· Chuyên biệt.

7. Lịch sử cứu độ.

8. Thần học linh đạo.

9. Thần học mục vụ.

10. Phụng vụ.

11. Thánh nhạc.

12. Giáo Hội học.

13. Giáo phụ.

14. Giáo luật.

15. Giáo sử.

16. Sư phạm giáo lý.

17. Giảng thuyết.

18. Giáo dục nhân bản.

19. Triết học.

· Nhập môn.

· Chuyên biệt.

20. Triết sử

21. Giáo dục công dân:

· Lịch sử dân tộc VN

Vấn đề tuyển sinh và số dự tu

1. Việc tuyển chọn các ứng sinh đi học tại ĐCV thuộc quyền thẩm định của giám mục giáo phận. Từ năm 1993, theo quy định của Nhà Nước, ĐCV chiêu sinh mỗi hai năm một khoá.

2.  Hiện nay số dá»± tu của giáo phận thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 lá»›p, do Ban Mục vụ Æ n gọi Giáo phận phụ trách.

Số chủng sinh đã ra trường

- Từ 1863 cho đến khi có giáo phận Vĩnh Long 1863-1938 (75 năm): 200 lm.

- Cho đến khi tản cÆ° 1938-1948 (10 năm):  74 lm.

- Cho đến khi thống nhất ĐCV 1949-1962 (19 năm): 131 lm.

- Cho đến khi tạm ngưng hoạt động 1963-1981 (19 năm): 440 lm.

Tổng cộng 117 năm: 845 lm.

- Từ khi hoạt động lại cho 6 giáo phận 1986-2003 (17 năm):

- Số ra trường: 232

- Số thụ phong lm: 173

* Địa chỉ

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE TP. HỒ CHÍ MINH

6 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận I, TP. HCM

Đt: 08 8290109

Email: dcvgiuse@tlnet.com.vn


4. ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG


Tên gọi: “Sao Biển” (Stella Maris).

Diện tích: 1,17 ha.

Thành lập ngày 31-12-1991 do Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà. Chủng viện dành cho chủng sinh của ba giáo phận: Nha Trang, Quy Nhơn và Ban Mê Thuột.

Ban Giám đốc

        -    Lm. Giuse Maria Trần Thanh Phong, Giám đốc.

        -    Lm. Phêrô Trần Hữu Thành, Linh hÆ°á»›ng.

        -    Lm. Phanxicô Xaviê Nguyêãn Chí Cần, Giám học.

        -    Lm. Augustin Mai Hứa, Quản lý.

        -    Lm. Phêrô Nguyá»…n Xuân Phong.

        -    Lm. Giuse Nguyá»…n Thường.

Ban Giáo sư

Thuộc giáo phận Nha Trang:

        -    Lm. Giuse Phan Thiện Ân, CSsR.

        -    Lm. Phanxicô Xaviê Nguyá»…n Chí Cần.

        -    Lm. Gioakim Nguyá»…n Văn Có, O.F.M.

        -    Lm. Augustinô Mai Hứa.

        -    Lm. Nobertô Nguyá»…n Văn Khanh, O.F.M.

        -    Lm. Phêrô Lê Văn Ninh, quản xứ Bắc Thành.

        -    Lm. Phêrô Phạm Ngọc Phi, quản xứ Chiùnh Toà.

        -    Lm. Giuse Maria Trần Thanh Phong.

        -    Lm. Phêrô Nguyá»…n Xuân Phong.

        -    Lm. Matthêu Nguyá»…n Vinh Phúc, O.F.M.

        -    Lm. Giuse Võ Quý, quản xứ Quảng Thuận.

        -    Lm. G.B Ngô Đình San, quản xứ Hoà NghÄ©a.

        -    Lm. Giuse Lê Văn Sỹ, quản xứ Phú NhÆ¡n.

        -    Lm. Phêrô Trần Hữu Thành.

        -    Lm. Giuse Nguyá»…n Thế Thoại, quản xứ PhÆ°á»›c Hải.

        -    Lm. Giuse Nguyá»…n Thường.

        -    Lm. Phêrô Mai Tính.

        -    Thầy Nguyá»…n Đề Thanh.

        -    Thầy Nguyá»…n Thành Thống.

        -    Thầy Phạm Đức Sá»­.

        Thuá»™c giáo phận Quy NhÆ¡n:

        - Gm. Phêrô Nguyá»…n Soạn, Giám mục giáo phận Quy NhÆ¡n.

        - Lm. Anrê Huỳnh Thanh KhÆ°Æ¡ng, Tổng Đại diện, Gx. Chính Toà.

        Thuá»™c giáo phận Ban Mê Thuá»™t:

        - Gm. Giuse Nguyá»…n Tích Đức, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuá»™t.

        Các linh mục Ä‘ang du học:

        -    Lm. Giuse Nguyá»…n Chí Linh (Pháp).

        -    Lm. Gioan Bosco Cao Tấn Phúc (Pháp).

        -    Lm. Inhaxiô Hồ Thông (Pháp).

        -    Lm. G.B. Ngô Đình Tiến (Úc).

        -    Lm. Đa Minh Nguyá»…n Công Đắc (Roma).

        -    Lm. G.B. Lê Ngọc DÅ©ng (Roma).

        -    Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê (Roma).

        -    Lm. Đa Minh Mai Xuân VÄ©nh (Philippines).

Chương trình học: 2 năm triết học, 4 năm thần học và 1 năm thực tập mục vụ.

Điều kiện dự tuyển: thanh niên Công giáo ước ao sống đời độc thân linh mục, đã có một thời gian tìm hiểu ơn gọi, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ được cha xứ giới thiệu.

Số chủng sinh hiện nay: 84 chủng sinh trong ba khoá IV, V,VI.

Số chủng sinh đã ra trường: 127 chủng sinh trong bốn khoá I,II,III và bổ túc.

* Địa chỉ

ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG

60 đường số 9 - P. Phước Long

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Há»™p thÆ° 61 - Nha Trang

Đt: 058 881095; Fax: 84 058 882862

Email:dcvsaobien@dng.vnn.vn.


<< Trang trÆ°á»›c || Trang sau >>

URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2268

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net