Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Vạn Lộc
23.02.2008

Linh mục quản hạt: Giuse Nguyễn Công Bắc
Sở hạt: Giáo xứ Quy Chính

+
GIÁO HẠT VẠN LỘCGiáo xứ Quy Chính
 
 
Giáo xứ Mô Vĩnh

 
Giáo xứ Yên Lạc

 
Giáo xứ Phúc Yên

 
Giáo xứ Thượng Nậm

 
Giáo xứ Trang Đen

 
Giáo xứ Vạn Lộc

 
Giáo xứ Văn ThànhURL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1637

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net