Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Thuận Nghĩa
23.02.2008

Linh mục quản hạt: Antôn Nguyễn Văn Đính
Sở hạt: Giáo xứ Thuận Nghĩa

+
GIÁO HẠT THUẬN NGHĨA
Giáo xứ Mành Sơn
 
Giáo xứ Phú Yên

 
Giáo xứ Sơn Trang


 
Giáo xứ Song Ngọc
 
Giáo xứ Thanh Dạ

 
Giáo xứ Thuận Giang


 
Giáo xứ Vĩnh Yên

 
Giáo xứ Xuân An
 
Giáo xứ Yên Hòa

 
Giáo xứ Lộc Thủy
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1636

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net