Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Hướng Phương
23.02.2008

Linh mục quản hạt: Phêrô Lê Nam Cao
Sở hạt: Giáo xứ Hướng Phương

GIÁO HẠT HƯỚNG PHƯƠNG

TT

Tên xứ

Địa chỉ, điện thoại

Linh mục quản xứ

Linh mục phụ trách

1

HÆ°á»›ng PhÆ°Æ¡ng
(Sở Hạt)

Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình
(052) 513.093

Phêrô Lê Nam Cao

 

2

Chợ Sàng

Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình
(052) 515.087

Antôn Hoàng Tiến Diễn
0977.938.170

 

3

Đan Sa

Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình
(052) 513.084

Phêrô Ngô Thế Bính

 

4

Tân Mỹ

Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình
 

Phêrô Nguyễn Đại

 

5

Nhân Thọ

Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình
 

Giacôbê Nguyễn Quang Lành6

Thanh Hải

Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


Phêrô Nguyễn Xuân Sang

FX. Nguyễn Văn Đoàn (hưu, họ Thanh Hải)

7

Tân Phong

Quảng Phong, Quảng Trạch, Quảng Bình
(052) 514.175

G.B. Trần Huy Hoàng

 

8

Thuá»· Vá»±c

Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình
052.246.444

Phêrô Nguyễn Lượng

 

9

Trừng Hải

Quảng Phụ, Quảng Trạch, Quảng Bình
 

 Phêrô Nguyá»…n Bình yên10

Xuân Hoà

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình
(052) 513.262

Phêrô Mai Xuân Ái

 
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1630

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net