Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Hòa Ninh
23.02.2008

Linh mục quản hạt: Micae Hoàng Xuân Hường
Sở hạt: Giáo xứ Hòa Ninh


GIÁO HẠT HÒA NINH


TT

Tên xứ

Địa chỉ, điện thoại

Linh mục quản xứ

Linh mục phụ trách

1

Hoà Ninh

Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình
(052) 3585.299

Micae Hoàng Xuân Hường

 

2

Cồn Nâm

Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình
(052) 3585.408

Phêrô Nguyễn Văn Phú
0984.151.278

 

3

Cồn Sẻ

Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình
 

Phêrô Hoàng Anh Ngợi
0915.831.789


4

Diên Trường

Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình

Phêrô Nguyễn Văn Hùng. 091.570.7589


5

Liên Hòa

Quảng Trung, Quảng Trạch, Quảng Bình
052.224.6538

Micae Hồ Thái Bạch


6

Giáp Tam

Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình

 Phêrô Nguyễn Huy Thiết

 

7

Văn Phú

Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình
(052) 3585.269

Giuse Nguyễn quang Trung

 

8

Vĩnh Phước

Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình
(052) 358.6026

Fx. Chu Đức Tuệ

 
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1629

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net