Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Cửa Lò
23.02.2008

Linh mục quản hạt: Giuse Phan Sỹ Phương
Sở hạt: Giáo xứ Tân Lộc
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1626

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net