Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Cẩm Xuyên
23.02.2008

Linh mục quản hạt: Phêrô Phan Văn Tập
Sở hạt: Giáo xứ Ngô Xá

GIÁO HẠT CẨM XUYÊN

TT

Tên xứ

Địa chỉ, điện thoại

Linh mục quản xứ

Linh mục phụ trách

1

Ngô Xá

Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
(039) 861.653

Phêrô Phan Văn Tập

 

2

Mỹ Hoà

Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
039.768.769

Antôn Phạm Đức Hưởng

 

3

Nhượng Bạn

Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
(039) 862.272

G.B Lê Bá Phượng

 

4

Quèn Đông

Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
(039) 863.023

Phêrô Nguyễn Xuân Hoan

 

5

Vạn Thành

Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
 

Phêrô Hoàng Quốc Phong

 

6

Vĩnh Phước

Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
 

Micae Trần Phúc Bách

 

7

Lạc Sơn

Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
 

Antôn Phạm Thế Hưng

 
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1622

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net