Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy
08.05.2018

Thư Rao về việc truyền chức Phó tế cho Thầy G.B. Đoàn Văn Huy. Xin quý Cha quản xứ và quý Cha quản nhiệm chuẩn giáo xứ công bố Thư Rao này trong các thánh lễ Chúa nhật tuần VII Phục sinh (ngày 13/5/2018) và Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (ngày 20/5/2018).


TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

Điện thoại: (+84) 2383 861 171

Email: tgmvinh@gmail.com

     Số 1118/TB-TGM                                       

Xã Đoài, ngày 8 tháng 5 năm 2018

                                                                                   

THƯ RAO

Truyền chức Phó tế cho thầy G.B. Đoàn Văn Huy

 

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ, quý Chủng sinh, và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Vinh,

Tôi vui mừng thông báo cho quý Cha cùng toàn thể anh chị em biết:

Thầy G.B. Đoàn Văn Huy

Sinh ngày 23 tháng 8 năm 1981

Nguyên quán: Giáo họ Trung Nguyên, giáo xứ Hội Nguyên, Giáo phận Vinh (xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An);

Sẽ được truyền chức Phó tế trong thời gian tới, tại Giáo phận Graz-Seckau, nước Áo.

Theo điều 1043 Bộ Giáo luật hiện hành, nếu ai biết Thầy Huy có ngăn trở hoặc không xứng đáng lãnh nhận chức thánh, buộc phải trình báo cho Đấng Bản quyền Giáo phận. Mọi trình báo cần được thực hiện trước ngày 27 tháng 5 năm 2018. Người trình báo xin vui lòng cho biết họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của mình để Tòa Giám mục liên lạc khi cần.

Xin quý Cha quản xứ và quý Cha quản nhiệm chuẩn giáo xứ công bố Thư Rao này trong các thánh lễ Chúa nhật tuần VII Phục sinh (ngày 13/5/2018) và Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (ngày 20/5/2018).

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban trên quý Cha và toàn thể anh chị em dồi dào niềm vui và bình an.


Thân ái trong Chúa Kitô,       

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

 (Đã ký và đóng dấu)

+Phaolô Nguyễn Thái Hợp

URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14123

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net