Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Gia Đình Thánh Tâm Giáo Phận Vinh: Thông báo về Đại hội Khóa 4 (nhiệm kỳ 2018-2023) và Tĩnh tâm thường niên
14.03.2018

Gia Đình Thánh Tâm Giáo Phận Vinh:
Thông báo về việc mời tham dự Đại hội khóa 4 nhiệm kỳ 2018-2023
và Tĩnh tâm thường niên cho các Tông đồ Gia đình Thánh Tâm.


URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14037

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net