Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Ban Mục Vụ Ơn Gọi Giáo phận Vinh Thông báo về việc Dự tu Giáo phận chuẩn bị cho các khóa thi vào Đại Chủng viện
01.10.2017

Theo quy định của Bề trên Giáo phận và Ban Đào tạo về điều kiện dự thi vào Đại Chủng viện thánh Phanxicô Xaviê cho những năm tới, Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận Vinh thông báo:

Download Thông báo


Ban Mục Vụ Ơn Gọi
Giáo Phận Vinh

Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
Số 0
9/17.MVOG

 

Xã Đoài, ngày 01 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v: Dự tu Giáo phận chuẩn bị cho các khóa thi vào Đại Chủng viện

 

Kính gửi: quý Cha và toàn thể Anh Chị em,

Theo quy định của Bề trên Giáo phận và Ban Đào tạo về điều kiện dự thi vào Đại Chủng viện thánh Phanxicô Xaviê cho những năm tới, Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận Vinh thông báo:

1. Các ứng sinh phải đăng ký và tham gia sinh hoạt đầy đủ trong Nhóm Dự tu Giáo phận Vinh với thời gian ít nhất là 3 năm trước khi dự thi vào Đại Chủng viện.

2. Kể từ kỳ thi khóa XVII (năm 2019), sẽ có thêm môn thi ngoại ngữ Anh Văn. Vì vậy, các ứng sinh cần học tiếng Anh để chuẩn bị tốt cho những kỳ thi tới.

3. Vì lợi ích chung, từ năm 2017, các ứng sinh đang học (ở Đại học hay Cao đẳng) phải ở chung với nhau theo từng nhóm, mỗi nhóm ít nhất là 3 em (các ứng sinh tự liên hệ nhà trọ với nhau hoặc theo sự sắp xếp của Ban Mục vụ Ơn gọi).

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Lm. Phêrô Trần Cầu Hoa, Tiền Chủng viện Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lá»™c, Nghệ An; số Ä‘iện thoại: 0968.775.546 hoặc gá»­i qua email mucvuongoi@gmail.com (Facebook: www.facebook.com/mvog.gpv.5).

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Quan thầy Giáo phận, xin Thiên Chúa chúc lành và ban dồi dào ân sủng cho tất cả chúng ta.

 

T/M. Ban Mục vụ Ơn gọi
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13732

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net