Tháng Mười Một--------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12

---------------Năm 2018

Những điều cần biết trước
1 Tr
Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Lễ Trọng Các Thánh Nam Nữ
Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.
Từ trưa hôm nay đến hết ngày mai, viếng nhà thờ hưởng đại xá chỉ cho các linh hồn
24-9
Mậu Tuất
2 Tm
Thứ Sáu Tuần XXX Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Theo Tông Hiến ngày 10/8/1915, hôm nay, mọi linh mục được cử hành hoặc đồng tế 3 thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau: Có thể chỉ một thánh lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một thánh lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một thánh lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (Không có bổng lễ đối với 2 lễ này).
25-9
3 X
Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Thánh Martinô Pores, tu sĩ
Cầu cho các đấng bậc
26-9
4 X
Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần III
Các xứ chầu một giờ
Cầu cho các ân nhân của Giáo phận
27-9
5 X
Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên
28-9
6 X
Thứ Ba Tuần XXXI Mùa Thường Niên
29-9
7 X
Thứ Tư Tuần XXXI Mùa Thường Niên
30-9
8 X
Thứ Năm Tuần XXXI Mùa Thường Niên
1-10
Mậu Tuất
9 Tr
Thứ Sáu Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Lễ kính Cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
2-10
10 Tr
Thứ Bảy Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Lêo Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
3-10
11 X
Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
Tân Lập (NA), Mỹ Khánh, Tân Diên, Kẻ Vang chầu lượt
4-10
12 Đ
Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Giosaphat, giám mục, tử đạo
5-10
13 X
Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên
6-10
14 X
Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên
7-10
15 Tr
Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
8-10
16 X
Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Thánh nữ Margarita Tô Cách Lan; Thánh Gertrude, trinh nữ
9-10
17 Tr
Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Elizabeth Hungary
10-10
18 Đ
Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường Niên
MỪNG TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Bổn Mạng Hội Thánh Việt Nam
Thánh Vịnh Tuần I
Hiền Môn, La Nham, Antôn (Khe Sắn) chầu lượt
11-10
19 X
Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
12-10
20 X
Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
13-10
21 Tr
Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
14-10
22 Đ
Thứ Năm Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Cêcilia, Trinh nữ, Tử đạo
15-10
23 X
Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Thánh Clementê I, giáo hoàng, tử đạo; Thánh Columban, viện phụ
16-10
24 Đ
Thứ Bảy Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Lễ trọng các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam
17-10
25 Tr
Chúa Nhật XXXIV Mùa Thường Niên
LỄ TRỌNG CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Đông Tháp, Trang Nứa, Nghĩa Yên chầu lượt
18-10
26 X
Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
19-10
27 X
Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
20-10
28 X
Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
21-10
29 X
Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
22-10
30 Đ Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Anrê, Tông Đồ
Tối hết Tháng cầu cho các linh hồn
23-10