Tháng Chín--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12

---------------Năm 2018

Những điều cần biết trước
1 X
Thứ Bảy tuần XXI Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên như là công trình tạo dựng của Thiên Chúa
22-7
Đinh Dậu
2 X
Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
Đăng Cao, Gia Hòa, Kim Cương chầu lượt
23-7
3 Tr
Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng
24-7
4 X
Thứ Ba Tuần XXII Mùa Thường Niên
Kỷ niệm thụ phong Giám mục - Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên
25-7
5 X
Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên
Thánh Têrêxa Calcutta, nữ tu
26-7
6 X
Thứ Năm Tuần XXII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
27-7
7 X
Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
28-7
8 Tr
Thứ Bảy tuần XXII Mùa Thường Niên
Lễ kính Sinh Nhật Đức Mẹ
29-7
9 X
Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần III
Mành Sơn, Sơn La, Diên Trường chầu lượt
30-7
10 X
Thứ Hai tuần XXIII Mùa Thường Niên
1-8
Mậu Tuất
11 X
Thứ Ba tuần XXIII Mùa Thường Niên
2-8
12 X
Thứ Tư tuần XXIII Mùa Thường Niên
Danh Thánh Đức Maria
3-8
13 Tr
Thứ Năm tuần XXIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
4-8
14 Đ
Thứ Sáu tuần XXIII Mùa Thường Niên
Lễ kính Suy Tôn Thánh Giá
Tước hiệu Hội Dòng Mến Thánh Giá
5-8
15 Tr
Thứ Bảy tuần XXIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi
6-8
16 X
Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
Tân Lộc, Cây Lim chầu lượt
7-8
17 X
Thứ Hai tuần XXIV Mùa Thường Niên
Thánh Roberto Bellamino, giám mục
8-8
18 X
Thứ Ba tuần XXIV Mùa Thường Niên
9-8
19 X
Thứ Tư tuần XXIV Mùa Thường Niên
Thánh Januariô, giám mục, tử đạo
10-8
20 Đ
Thứ Năm tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Anrê Kim, linh mục, tử đạo; Phaolô Chung và các bạn tử đạo, Hàn Quốc
11-8
21 Đ
Thứ Sáu tuần XXIV Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
12-8
22 X
Thứ Bảy tuần XXIV Mùa Thường Niên
13-8
23 X
Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I
Song Ngọc, Vĩnh Hòa, Làng Nam, Đồng Lam chầu lượt
14-8
24 X
Thứ Hai tuần XXV Mùa Thường Niên
Tết Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi.
15-8
25 X
Thứ Ba tuần XXV Mùa Thường Niên
16-8
26 X
Thứ Tư tuần XXV Mùa Thường Niên
Thánh Cosma và Đamianô, tử đạo
17-8
27 Tr
Thứ Năm tuần XXV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Vincentê Phaolô, linh mục
18-8
28 X
Thứ Sáu tuần XXV Mùa Thường Niên
Thánh Wenceslaus, tử đạo; Thánh Lôrensô Ruiz và các bạn, tử đạo
19-8
29 Tr
Thứ Bảy tuần XXV Mùa Thường Niên
Lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
20-8
30 X Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
Phi Lộc, Bảo Nham, Đại Yên, Gia Phổ chầu lượt
Tối khai mạc Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ
21-8