Tháng Tám--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12

---------------Năm 2018

Những điều cần biết trước
1 Tr
Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Anphong Maria Ligori, Gm Tiến sĩ HT
20-06
Mậu Tuất
2 X
Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Thánh Eusebiô Vercelli, giám mục và Thánh Phêrô Giulianô Eymard, linh mục
21-06
3 X
Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
22-06
4 Tr
Thứ Bảy tuần XVII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Lễ nhớ Thánh Gioan Maria Vinaney, linh mục.
Bổn mạng các cha xứ.
23-06
5 X
Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
Viếng nhà thờ hưởng ơn đại xá Portiunculo
Lãng Điền, Ngọc Liễn, Mỹ Hòa, Hòa Mỹ, Lâm Sơn chầu lượt
24-06
6 Tr
Thứ Hai tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lễ kính Chúa Hiển Dung
Khai mạc Tuần 9 ngày dọn mừng Lễ Quan Thầy Giáo phận
Ăn chay, kiêng thịt
25-06
7 X
Thứ Ba tuần XVIII Mùa Thường Niên
Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo; Thánh Gaêtanô, linh mục
26-06
8 Tr
Thứ Tư tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Đa Minh, linh mục
27-06
9 X
Thứ Năm tuần XVIII Mùa Thường Niên
Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo
28-06
10 Đ
Thứ Sáu tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo
29-06
11 Tr
Thứ Bảy tuần XVIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Clara, trinh nữ
01-07
Mậu Tuất
12 X
Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần III
Xuân An, Thượng Lộc, Vĩnh Hội, Quèn Đông chầu lượt
02-07
13 X
Thứ Hai tuần XIX Mùa Thường Niên
Thánh Pontiano, giáo hoàng, tử đạo;
Thánh Hippolito, linh mục, tử đạo
03-07
14 Đ
Thứ Ba tuần XIX Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Maximilianô Kôlbê, linh mục, tử đạo
(Nếu cử hành Lễ Vọng Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời vào buổi chiều thì lấy bài Lễ Vọng, còn nếu cử hành vào buổi tối thì lấy bài lễ chính ngày)
04-07
15 Tr
Thứ Tư tuần XIX Mùa Thường Niên
ĐỨC MẸ LINH HỒN VÀ XÁC LÊN TRỜI
. Lễ Trọng
Quan Thầy Giáo phận VINH

Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân
(Đọc lời khấn dâng Giáo phận cho Đức Mẹ sau lời nguyện hiệp lễ)
05-07
16 X
Thứ Năm tuần XIX Mùa Thường Niên
Thánh Stêphanô Hungary
06-07
17 X
Thứ Sáu tuần XIX Mùa Quanh Năm
07-07
18 X
Thứ Bảy tuần XIX Mùa Quanh Năm
08-07
19 X
Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
Rú Đất, Làng Truông, Yên Lĩnh (HT), Kỳ Anh, Thanh Hải chầu lượt
09-07
20 Tr
Thứ Hai tuần XX Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh
10-07
21 Tr
Thứ Ba tuần XX Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Piô X, giáo hoàng
11-07
22 Tr
Thứ Tư tuần XX Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương
12-07
23 X
Thứ Năm tuần XX Mùa Thường Niên
Thánh Rosa Lima, trinh nữ
13-07
24 Đ
Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
14-07
25 X
Thứ Bảy tuần XX Mùa Thường Niên
Thánh Lu-y và Thánh Giuse Calaxan, linh mục
15-07
26 X
Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I
Đồng Lèn, Tân Phong, Gia Hưng chầu lượt
16-07
27 Tr
Thứ Hai tuần XXI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh nữ Minica
17-07
28 Tr
Thứ Ba tuần XXI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
18-07
29 Đ
Thứ Tư tuần XXI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
19-07
30 X Thứ Năm tuần XXI Mùa Thường Niên 20-07
31 X
Thứ Sáu tuần XXI Mùa Thường Niên
21-07