Tháng Bảy--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

---------------Năm 2018

Những điều cần biết trước
01 X
Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I
Phú Linh, Thọ Ninh, Kẻ Đông, Hà Lời, Chợ Sàng, Cồn Sẻ chầu lượt
18-05
Mậu Tuất
02 X
Thứ Hai tuần XIII Mùa Thường Niên
19-05
03 Đ
Thứ Ba tuần XIII Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Tôma, Tông đồ
20-05
04 X
Thứ Tư tuần XIII Mùa Thường Niên
Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha
21-05
05 X
Thứ Năm tuần XIII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục
22-05
06 X
Thứ Sáu tuần XIII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Thánh nữ Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo
Ngày giỗ Đức Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp
23-05
07 X
Thứ Bảy tuần XIII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
24-05
08 X
Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
Xuân Mỹ, Vạn Lộc, Hòa Thắng, Chúc A, Hòa Ninh, Sen Bàng chầu lượt
25-05
09 X
Thứ Hai tuần XIV Mùa Thường Niên
Thánh Augustinô Zhang Rong, linh mục và các bạn, tử đạo ở Trung Hoa
26-05
10 Đ
Thứ Ba tuần XIV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng, tử đạo
Ngày Giáo lý viên của Giáo phận
27-05
11 Tr
Thứ Tư tuần XIV Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Bênêđictô, viện phụ
28-05
12 X
Thứ Năm tuần XIV Mùa Thường Niên
29-05
13 X
Thứ Sáu tuần XIV Mùa Thường Niên
Thánh Henricô
01-06
Mậu Tuất
14 X
Thứ Bảy tuần XIV Mùa Thường Niên
Thánh Camilô Lenli, linh mục
02-06
15 X
Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần III
Mẫu Lâm, Lộc Mỹ, Tam Đa, Thịnh Lạc, Lạc Sơn, Đá Nện, Khe Ngang chầu lượt
03-06
16 X
Thứ Hai tuần XV Mùa Thường Niên
Đức Mẹ núi Cát Minh
04-06
17 X
Thứ Ba tuần XV Mùa Thường Niên
05-06
18 X
Thứ Tư tuần XV Mùa Thường Niên
06-06
19 X
Thứ Năm tuần XV Mùa Thường Niên
07-06
20 X
Thứ Sáu tuần XV Mùa Thường Niên
Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo
08-06
21 X
Thứ Bảy tuần XV Mùa Thường Niên
Thánh Lôrenxô Bơrinđidi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
09-06
22 X
Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
Lâm Xuyên, Mỹ Dụ, Chân Thành, Kim Sơn, Tràng Lưu, Ngô Xá, Tam Trang chầu lượt
10-06
23 X
Thứ Hai tuần XVI Mùa Thường Niên
Thánh Bighitta, nữ tu
Kỷ niệm ngày thụ phong của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.
11-06
24 X
Thứ Ba tuần XVI Mùa Thường Niên
Thánh Sarbeliô Makhluf, linh mục
12-06
25 Đ
Thứ Tư tuần XVI Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Giacôbê, Tông Đồ
13-06
26 Tr
Thứ Năm tuần XVI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria
14-06
27 X
Thứ Sáu tuần XVI Mùa Thường Niên
15-06
28 X
Thứ Bảy tuần XVI Mùa Thường Niên
16-06
29 X
Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I
Cẩm Trường, Văn Thành, Dũ Thành, Đan Sa, Trung Quán chầu lượt
17-06
30 X Thứ Hai tuần XVII Mùa Thường Niên
Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
18-06
31 Tr
Thứ Ba tuần XVII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Inhaxiô Loyola, Lm
19-06