Tháng Sáu--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

---------------Năm 2018

Những điều cần biết trước
01 Đ
Thứ Sáu tuần VIII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Lễ nhớ Thánh Justinô, tử đạo
18-04
Mậu Tuất
02 X
Thứ Bảy tuần VIII Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Thánh Mácselinô và Thánh Phêrô, tử đạo
19-04
03 Tr
Chúa Nhật IX Mùa Thường Niên
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng
Lễ cho giáo dân
Ngày tôn vinh các người cha trong gia đình
Thanh Tân, Nghĩa Thành, Trại Lê, Thượng Bình, Cồn Nâm chầu lượt
20-04
04 X
Thứ Hai tuần IX Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I
21-04
05 Đ
Thứ Ba tuần IX Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Boniphát, giám mục, tử đạo
22-04
06 X
Thứ Tư tuần IX Mùa Thường Niên
Thánh Norberto, giám mục
23-04
07 X
Thứ Năm tuần IX Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
24-04
08 X
Thứ Sáu tuần IX Mùa Thường Niên
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ Trọng
Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục
25-04
09 X
Thứ Bảy tuần IX Mùa Thường Niên
Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh
26-04
10 X
Chúa Nhật X Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
Trung Hòa, Lập Thạch, Đông Yên, Vạn Căn, Kim Lũ chầu lượt
27-04
11 Đ
Thứ Hai tuần X Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Barnaba, Tông đồ
28-04
12 X
Thứ Ba tuần X Mùa Thường Niên
29-04
13 Tr
Thứ Tư tuần X Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Antôn Padova, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
30-04
14 X
Thứ Năm tuần X Mùa Thường Niên
01-05
Mậu Tuất
15 X
Thứ Sáu tuần X Mùa Thường Niên
02-05
16 X
Thứ Bảy tuần X Mùa Thường Niên
03-05
17 X
Chúa Nhật XI Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần III
Phúc Lộc, Phù Long, Kim Lâm, Vĩnh Luật, Con Cuông, Văn Phú, Tri Bản chầu lượt
04-05
18 X
Thứ Hai tuần XI Mùa Thường Niên
05-05
19 X
Thứ Ba tuần XI Mùa Thường Niên
Thánh Romoando, viện phụ
06-05
20 X
Thứ Tư tuần XI Mùa Thường Niên
07-05
21 Tr
Thứ Năm tuần XI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Lu-y Gonzaga, Tu sĩ
08-05
22 X
Thứ Sáu tuần XI Mùa Thường Niên
Thánh Paolinô Nola, giám mục; Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và Tôma More, tử đạo
09-05
23 X
Thứ Bảy tuần XI Mùa Thường Niên
Nếu cử hành Lễ Vọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả vào chiều thì lấy bài Lễ Vọng,
nếu cử hành vào buổi tối thì lấy bài lễ chính ngày
10-05
24 Tr
Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ Trọng
Yên Lĩnh (NA), Thanh Xuân, Xuân Sơn, Thọ Vực, Liên Hòa, Phù Ninh chầu lượt
11-05
25 X
Thứ Hai tuần XII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
12-05
26 X
Thứ Ba tuần XII Mùa Thường Niên
13-05
27 X
Thứ Tư tuần XII Mùa Thường Niên
Thánh Cyril Alexandria, giám mục, tử đạo
14-05
28 Đ
Thứ Năm tuần XII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ thánh Irênê, giám mục, tử đạo
15-05
29 Đ
Thứ Sáu tuần XII Mùa Thường Niên
THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng

Lễ cho giáo dân.
Bổn mạng Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp
và Đức Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên
.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài
16-05
30 X
Thứ Bảy tuần XII Mùa Thường Niên
Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rôma
Tối bế mạc Tháng kính Trái Tim Chúa Giêsu.
17-05