Tháng Năm--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

---------------Năm 2018

Những điều cần biết trước
01 Tr
Thứ Ba tuần V Mùa Phục Sinh
Thánh Giuse Thợ
Quan thầy giới doanh nhân Giáo phận Vinh
16-03
Mậu Tuất
02 Tr
Thứ Tư tuần V Mùa Phục Sinh
Lễ nhớ Thánh Anathasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
17-03
03 Đ
Thứ Năm tuần V Mùa Phục Sinh. Đầu Tháng
Lễ kính Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
18-03
04 Tr
Thứ Sáu tuần V Mùa Phục Sinh. Đầu Tháng
19-03
05 Tr
Thứ Bảy tuần V Mùa Phục Sinh. Đầu Tháng
20-03
06 Tr
Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh
Thánh vịnh Tuần II
Nghi Lộc, Làng Anh, Nhượng Bạn, Kẻ Mui chầu lượt
21-03
07 Tr
Thứ Hai tuần VI Mùa Phục Sinh 
22-03
08 Tr
Thứ Ba tuần VI Mùa Phục Sinh
23-03
09 Tr
Thứ Tư tuần VI Mùa Phục Sinh
24-03
10 Tr
Thứ Năm tuần VI Mùa Phục Sinh
25-03
11 Tr
Thứ Sáu tuần VI Mùa Phục Sinh
Tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần
26-03
12 Tr
Thứ Bảy tuần VI Mùa Phục Sinh
Thánh Nêrêô, Thánh Akilêô và Thánh Pangraxiô, tử đạo (Đ)
27-03
13 Tr
Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh
LỄ ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Lễ Trọng
Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Thánh vịnh Tuần III
Yên Đại, Vĩnh Phước (HT), Ninh Cường, Kim Sơn, Đồng Troóc chầu lượt 
28-03
14 Tr
Thứ Hai tuần VII Mùa Phục Sinh
Lễ kính Thánh Matthia, Tông đồ
Ngày tôn vinh các bà mẹ trong gia đình
29-03
15 Tr
Thứ Ba tuần VII Mùa Phục Sinh
01-04
Mậu Tuất
16 Tr
Thứ Tư tuần VII Mùa Phục Sinh
02-04
17 Tr
Thứ Năm tuần VII Mùa Phục Sinh
03-04
18 Tr
Thứ Sáu tuần VII Mùa Phục Sinh
Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo
04-04
19 Tr
Thứ Bảy tuần VII Mùa Phục Sinh
05-04
20 Tr
Chúa Nhật VIII Mùa Phục Sinh
LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ Trọng
Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân

Đọc hay hát Ca tiếp liên trong Thánh lễ
Kẻ Đọng, Mỹ Lộc, Tân Hội (QB) chầu lượt
06-04
21 X
Thứ Hai tuần VII Mùa Thường Niên
07-04
22 X
Thứ Ba tuần VII Mùa Thường Niên
Thánh Rita Cascia, nữ tu
08-04
23 X
Thứ Tư tuần VII Mùa Thường Niên
09-04
24 Tr
Thứ Năm tuần VII Mùa Thường Niên
10-04
25 X
Thứ Sáu tuần VII Mùa Thường Niên
Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng; Thánh Maria Mađalêna Pátdi, trinh nữ
11-04
26 Tr
Thứ Bảy tuần VII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Philipphê Nêri, linh mục
12-04
27 Tr
Chúa Nhật VIII Mùa Thường Niên
LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng
Mô Vĩnh, Cẩm Sơn, Thu Chỉ, Tân Hội (HT), Đông Sơn, Trừng Hải, Minh Cầm chầu lượt
13-04
28 X
Thứ Hai tuần VIII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
14-04
29 X
Thứ Ba tuần VIII Mùa Thường Niên
15-04
30 X
Thứ Tư tuần VIII Mùa Thường Niên
16-04
31 Tr
Thứ Năm tuần VIII Mùa Thường Niên
Lễ kính Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Tối hết Tháng Hoa, vào tháng kính Trái Tim Chúa Giêsu
17-04