Tháng Tư--------------- 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

---------------Năm 2018

Những điều cần biết trước
01 Tr
Chúa nhật LỄ PHỤC SINH. Lễ Trọng
Thánh vịnh Tuần I
Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.
Từ hôm nay, đọc kinh "Lạy Nữ Vương Thiên Đàng".
Phải đọc hay hát Ca Tiếp Liên trong Thánh lễ
Các xứ chầu một giờ  
16-02
Mậu Tuất
02 Tr
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu
17-02
03 Tr
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
18-02
04 Tr
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thánh Ixidorô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
19-02
05 Tr
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Đầu Tháng
Thánh Vinhsơn Phêriô, linh mục
20-02
06 Tr
Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Đầu Tháng
21-02
07 Tr
Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Đầu Tháng
Th. Gioan Baotixita Lasan, linh mục
22-02
08 Tr
Chúa Nhật II Phục Sinh
Kính Lòng Thương Xót Chúa

(Cử hành Thánh Lễ Chúa nhật II Phục Sinh)
Thuận Giang, Kẻ Gai, Xuân Kiều, Cửa Lò, Trung Nghĩa, Yên Giang, Quý Hòa, Vĩnh Phước (QB) chầu lượt
23-02
09 Tr
Thứ Hai tuần II Mùa Phục Sinh
Thánh vịnh Tuần II 
24-02
10 Tr
Thứ Ba tuần II Mùa Phục Sinh
25-02
11 Đ
Thứ Tư tuần II Mùa Phục Sinh
Lễ nhớ Thánh Stanislao, giám mục, tử đạo
(Bài lễ lấy ở ngày 8/4 trong Sách Lễ Rooma)
26-02
12 Tr
Thứ Năm tuần II Mùa Phục Sinh
27-02
13 Tr
Thứ Sáu tuần II Mùa Phục Sinh
Thánh Mactinô I, giáo hoàng, tử đạo
28-02
14 Tr
Thứ Bảy tuần II Mùa Phục Sinh
29-02
15 Tr
Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh
Thánh vịnh Tuần III
Yên Lý, Mỹ Yên, Kẻ Tùng, Vạn Thành, Hướng Phương chầu lượt
30-02
16 Tr
Thứ Hai tuần III Mùa Phục Sinh
01-03
Mậu Tuất
17 Tr
Thứ Ba tuần III Mùa Phục Sinh
02-03
18 Tr
Thứ Tư tuần III Mùa Phục Sinh
03-03
19 Tr
Thứ Năm tuần III Mùa Phục Sinh
Kỷ niệm ngày Đức Bênêđictô được bầu làm Giáo Hoàng (2005)
04-03
20 Tr
Thứ Sáu tuần III Mùa Phục Sinh
05-03
21 Tr
Thứ Bảy tuần III Mùa Phục Sinh
06-03
22 Tr
Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Cầu cho Ơn Thiên triệu Linh mục, Tu sĩ
Thánh vịnh Tuần IV
Quan Lãng, Cầu Rầm, Văn Hạnh, Dũ Yên, Tân Sơn, Giáp Tam chầu lượt 
07-03
23 Tr
Thứ Hai tuần IV Mùa Phục Sinh
Thánh Giorgiô, tử đạo và Thánh Adalbertô, giám mục, tử đạo
08-03
24 Tr
Thứ Ba tuần IV Mùa Phục Sinh
Thánh Phiđen Dichmarinhgân, linh mục, tử đạo
09-03
25 Đ
Thứ Tư tuần IV Mùa Phục Sinh
Lễ kính Thánh Máccô, Thánh Sử
10-03
26 Tr
Thứ Năm tuần IV Mùa Phục Sinh
11-03
27 Tr
Thứ Sáu tuần IV Mùa Phục Sinh
Kỷ niệm đăng quang Đức Bênêđictô XVI
12-03
28 Tr
Thứ Bảy tuần IV Mùa Phục Sinh
Thánh Phêrô Sanen, linh mục, tử đạo; Thánh Luy Maria Grignion de Montfort, linh mục
13-03
29 Tr
Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh
Thánh vịnh Tuần I
Thanh Dạ, Quy Hậu, Quy Chính, Tĩnh Giang chầu lượt 
14-03
30 Tr
Thứ Hai tuần V Mùa Phục Sinh
Thánh Piô V, giáo hoàng
Tối khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ
15-03