Tháng Ba-------------- 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

-------------Năm 2018

Những điều cần biết trước
01 Tm
Thứ Năm tuần II Mùa Chay. Đầu Tháng.
14-01
Mậu Tuất
02 Tm
Thứ Sáu tuần II Mùa Chay. Đầu Tháng
15-01
03 Tr
Thứ Bảy tuần II Mùa Chay. Đầu Tháng
Kỷ niệm Cung hiến Nhà thờ Chính Tòa Xã Đoài
Tại Nhà thờ Chính Tòa Xã Đoài: Lễ trọng
Tại các Nhà thờ khác trong Giáo phận: Lễ kính
(Các bài đọc lấy trong phần chung Cung hiến Thánh Đường)
16-01
04 Tm
Chúa Nhật III Mùa Chay
Thánh vịnh Tuần III
Vạn Phần, Nhân Hòa, Cam Lâm, Xuân Tình, Phù Kinh, Xứ Chày chầu lượt
17-01
05 Tm
Thứ Hai tuần III Mùa Chay
18-01
06 Tm
Thứ Ba tuần III Mùa Chay
19-01
07 Tm
Thứ Tư tuần III Mùa Chay
Thánh Perpetua và Felicita, Tử đạo
20-01
08 Tm
Thứ Năm tuần III Mùa Chay
Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu sĩ
21-01
09 Tm
Thứ Sáu tuần III Mùa Chay
Thánh Phanxica Rôma, Nữ tu
22-01
10 Tm
Thứ Bảy tuần III Mùa Chay
23-01
11 Tm
Chúa Nhật IV Mùa Chay
Thánh vịnh Tuần IV
(Hôm nay có thể mặc lễ phục màu hồng)
Phú Xuân, Yên Lạc, Yên Thịnh, Tân Thành, Tân Mỹ chầu lượt
24-01
12 Tm
Thứ Hai tuần IV Mùa Chay
25-01
13 Tm
Thứ Ba tuần IV Mùa Chay
Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng (2013)
26-01
14 Tm
Thứ Tư tuần IV Mùa Chay 
27-01
15 Tm
Thứ Năm tuần IV Mùa Chay
28-01
16 Tm
Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay
29-01
17 Tm
Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay
Thánh Patriciô, giám mục.
01-02
Mậu Tuất
18 Tm
Chúa Nhật V Mùa Chay
Chúa nhật dọn chịu nạn
Thánh vịnh Tuần I
Bến Đén, Hậu Thành, Trang Cảnh, Thổ Hoàng, Nhân Thọ chầu lượt 
02-02
19 Tr
Thứ Hai tuần V Mùa Chay
THÁNH GIUSE BẠN ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ Trọng
Lễ cho giáo dân
Quan Thầy Hội Dòng Mến Thánh Giá

Kỷ niệm ngày Đăng Quang Đức Giáo Hoàng Phanxicô (2013)
03-02
20 Tm
Thứ Ba tuần V Mùa Chay
04-02
21 Tm
Thứ Tư tuần V Mùa Chay
05-02
22 Tm
Thứ Năm tuần V Mùa Chay
06-02
23 Tm
Thứ Sáu tuần V Mùa Chay
Thánh Turibius đệ Mogrovejo, giám mục
07-02
24 Tr
Thứ Bảy tuần V Mùa Chay
LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng
Trong Thánh lễ, khi đọc Kinh Tin Kính, phải bái quỳ khi đọc: "Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần... và đã làm người".
08-02
25 Đ
Chúa Nhật Lễ Lá
Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô

Thánh vịnh Tuần II 
09-02
26 Tm
Thứ Hai Tuần Thánh
10-02
27 Tm
Thứ Ba Tuần Thánh
9 giờ sáng, Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Nhà Thờ Chính Toà Xã Đoài (Tr)
11-02
28 Tm
Thứ Tư Tuần Thánh
Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu
12-02
29 Tr
Thứ Năm Tuần Thánh
Thánh Lễ Tiệc Ly
Kỷ niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và chức Linh Mục

Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu
13-02
30 Đ
Thứ Sáu Tuần Thánh
Tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Chúa Giêsu
Ăn chay kiêng thịt
Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu
Khai mạc tuần 9 ngày kính Lòng Thương Xót Chúa
14-02
31 Tr
Thứ Bảy Tuần Thánh. Thầm Lặng
Tối: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Vì lý do mục vụ, được phép cử hành nghi lễ sớm nhất là sau mặt trời lặn
Bế mạc Tháng Ông Thánh Giuse
15-02
Mậu Tuất