Tháng Hai------------- 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

-------------Năm 2018

Những điều cần biết trước
01 X
Thứ Năm tuần IV Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
16-12
Đinh Dậu
02 Tr
Thứ Sáu tuần IV Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Lễ kính Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh
17-12
03 X
Thứ Bảy tuần IV Mùa Thường Niên. Đầu Tháng
Thánh Bơlasiô, giám mục, tử đạo. Thánh Angariô, giám mục.
18-12
04 X
Chúa Nhật V Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I
Trung Song, Phú Yên, Dũ Lộc chầu lượt
19-12
05 Đ
Thứ Hai tuần V Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo
20-12
06 Đ
Thứ Ba tuần V Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
 
21-12
07 X
Thứ Tư tuần V Mùa Thường Niên
22-12
08 X
Thứ Năm tuần V Mùa Thường Niên
Thánh Giêrônimô Elimiani và Thánh Giosêphina Baklita, trinh nữ
23-12
09 X
Thứ Sáu tuần V Mùa Thường Niên
24-12
10 Tr
Thứ Bảy tuần V Mùa Thường Niên
Lễ nhớ thánh Côlattica, trinh nữ
25-12
11 X
Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên
Thánh vịnh Tuần II
Vĩnh Yên, Đồng Sơn, Thủy Vực, Cửa Sót chầu lượt
Ngày Quốc tế bệnh nhân
26-12
12 X
Thứ Hai tuần VI Mùa Thường Niên
27-12
13 X
Thứ Ba tuần VI Mùa Thường Niên
28-12
14 Tr
Thứ Tư LỄ TRO
Thánh Vịnh Tuần IV
Khai mạc Mùa Chay. Ăn chay kiêng thịt
29-12
15 Tm
Thứ Năm sau Lễ Tro
Ngày cuối năm Âm lịch, hát Kinh Tạ Ơn trong giờ chầu đền tạ.
Được cử hành Lễ Tất Niên (Tr)
Được cử hành Lễ Giáo thừa (Tr)
30-12
16 Tm
Thứ Sáu sau Lễ Tro
MỒNG MỘT TẾT MẬU TUẤT: Lễ cầu bình an cho Năm Mới.
Lần hạt 50.
01-01
Mậu Tuất
17 Tm
Thứ Bảy sau Lễ Tro
Bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
MỒNG HAI TẾT: Lễ cầu cho Ông Bà Tổ Tiên
Lần hạt 50.
Chiều thứ Bảy không được cử hành lễ xin ơn thánh hóa công việc làm ăn.
02-01
18 Tm
Chúa Nhật I Mùa Chay
Thánh vịnh Tuần I
MỒNG BA TẾT: Lễ cầu xin ơn thánh hóa công việc làm ăn
Lần hạt 50.
Không cử hành lễ cầu xin ơn thánh hóa.
03-01
19 Tm
Thứ Hai tuần I Mùa Chay
04-01
20 Tm
Thứ Ba tuần I Mùa Chay
05-01
21 Tm
Thứ Tư tuần I Mùa Chay
Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sỹ Hội Thánh
06-01
22 Tr
Thứ Năm tuần I Mùa Chay
Lễ kính lập Tông Tòa Thánh Phêrô
07-01
23 Tm
Thứ Sáu tuần I Mùa Chay
Thánh Polycarp, giám mục, tử đạo
08-01
24 Tm
Thứ Bảy tuần I Mùa Chay
09-01
25 Tm
Chúa Nhật II Mùa Chay
Thánh vịnh Tuần II
Các xứ chầu một giờ
10-01
26 Tm
Thứ Hai tuần II Mùa Chay
11-01
27 Tm
Thứ Ba tuần II Mùa Chay
12-01
28 Tm
Thứ Tư tuần II Mùa Chay
Tối khai mạc Tháng Ông Thánh Giuse
13-01