Tháng Sáu--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

---------------Năm 2017

Những điều cần biết trước
01 Tr
Thứ Năm tuần VII Mùa Phục Sinh. Đầu Tháng
07-05
Đinh Dậu
02 Tr
Thứ Sáu tuần VII Mùa Phục Sinh. Đầu Tháng
Thánh Mácselinô và Th. Phêrô, tử đạo
Cv 19,1-8; Ga 16,29-33
08-05
03 Đ
Thứ Bảy tuần VII Mùa Phục Sinh. Đầu Tháng
Lễ nhớ Th.Carôlô Luanga và các bạn tử đạo
09-05
04 Tr
Chúa Nhật VIII Mùa Phục Sinh
LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ Trọng
Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân

Đọc hay hát Ca tiếp liên trong Thánh lễ
Kẻ Đọng, Mỹ Lộc, Tân Hội (QB) chầu lượt
10-05
05 Đ
Thứ Hai tuần IX Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I

Lễ nhớ Thánh Boniphát, Gmtđ
11-05
06 X
Thứ Ba tuần IX Mùa Thường Niên
Thánh Norberto, Gm
12-05
07 X
Thứ Tư tuần IX Mùa Thường Niên
13-05
08 X
Thứ Năm tuần IX Mùa Thường Niên
14-05
09 X
Thứ Sáu tuần IX Mùa Thường Niên
Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh
15-05
10 X
Thứ Bảy tuần IX Mùa Thường Niên
1V 17,7-16; Mt 5,13-17
16-05
11 Tr
Chúa Nhật X Mùa Thường Niên
LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng
Mô Vĩnh, Cẩm Sơn, Thu Chỉ, Tân Hội (HT), Trừng Hải, Minh Cầm chầu lượt
17-05
12 X
Thứ Hai tuần X Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
18-05
13 Tr
Thứ Ba tuần X Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Antôn Padova, Linh mục Tiến sĩ Hội Thánh
19-05
14 X
Thứ Tư tuần X Mùa Thường Niên
20-05
15 X
Thứ Năm tuần X Mùa Thường Niên
21-05
16 X
Thứ Sáu tuần X Mùa Thường Niên
22-05
17 X
Thứ Bảy tuần X Mùa Thường Niên
23-05
18 Tr
Chúa Nhật XI Mùa Thường Niên
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng
Lễ cho giáo dân
Ngày tôn vinh các người cha trong gia đình
Văn Thành, Thanh Tân, Nghĩa Thành, Trại Lê, Thượng Bình, Cồn Nâm chầu lượt
24-05
19 X
Thứ Hai tuần XI Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần III
Thánh Romoando, Viện phụ
25-05
20 X
Thứ Ba tuần XI Mùa Thường Niên
26-05
21 Tr
Thứ Tư tuần XI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Lu-y Gonzaga, Tu sĩ
27-05
22 X
Thứ Năm tuần XI Mùa Thường Niên
Thánh Paolinô Nola, Gm; Gioan Fisher, GmTđ và Tôma More, Tđ
28-05
23 Tr
Thứ Sáu tuần XI Mùa Thường Niên
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ Trọng
Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục
Không cử hành Lễ Vọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả
29-05
24 Tr
Thứ Bảy tuần XI Mùa Thường Niên
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ Trọng
01-06
Đinh Dậu
25 X
Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
Trung Hòa, Lập Thạch, Đông Yên, Vạn Căn, Kim Lũ chầu lượt
02-06
26 X
Thứ Hai tuần XII Mùa Thường Niên
03-06
27 X
Thứ Ba tuần XII Mùa Thường Niên
Thánh Cyril Alexandria, Gmtđ
04-06
28 Đ
Thứ Tư tuần XII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ thánh Irênê, GmTđ
05-06
29 Đ
Thứ Năm tuần XII Mùa Thường Niên
THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng

Lễ cho giáo dân.
Quan thầy của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp
và Đức Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên
.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài
06-06
30 X
Thứ Sáu tuần XII Mùa Thường Niên
Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rôma
Tối bế mạc Tháng kính Trái Tim Chúa Giêsu.
07-06