Tháng Tư--------------- 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

---------------Năm 2017

Những điều cần biết trước
01 Tm
Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay. Đầu Tháng
05-03
Đinh Dậu
02 Tm
Chúa Nhật V Mùa Chay
Chúa nhật dọn chịu nạn
Thánh vịnh Tuần I
Bến Đén, Nhân Thọ chầu lượt 
06-03
03 Tm
Thứ Hai tuần V Mùa Chay
07-03
04 Tm
Thứ Ba tuần V Mùa Chay
Thánh Ixidorô, GmTs Hội Thánh
08-03
05 Tm
Thứ Tư tuần V Mùa Chay
Thánh Vinhsơn Phêrô, linh mục
09-03
06 Tm
Thứ Năm tuần V Mùa Chay. Đầu Tháng
10-03
07 Tm
Thứ Sáu tuần V Mùa Chay. Đầu Tháng
Th. Gioan Baotixita Lasan, linh mục.
11-03
08 Tm
Thứ Bảy tuần V Mùa Chay
Thánh Tanitlao, giám mục, tử đạo
12-03
09 Đ
Chúa Nhật Lễ Lá
Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô

Thánh vịnh Tuần II 
13-03
10 Tm
Thứ Hai Tuần Thánh
14-03
11 Tm
Thứ Ba Tuần Thánh
9 giờ sáng, Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Nhà Thờ Chính Toà Xã Đoài (Tr)
15-03
12 Tm
Thứ Tư Tuần Thánh
Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu
16-03
13 Tr
Thứ Năm Tuần Thánh
Thánh Lễ Tiệc Ly
Kỷ niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và chức Linh Mục

Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu
17-03
14 Đ
Thứ Sáu Tuần Thánh
Tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Chúa Giêsu
Ăn chay kiêng thịt
Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu
Khai mạc tuần 9 ngày kính Lòng Thương Xót Chúa
18-03
15 Tr
Thứ Bảy Tuần Thánh. Thầm Lặng
Tối: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Vì lý do mục vụ, được phép cử hành nghi lễ sớm nhất là sau mặt trời lặn
19-03
16 Tr
Chúa nhật LỄ PHỤC SINH. Lễ Trọng
Thánh vịnh Tuần I
Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.
Từ hôm nay, đọc kinh "Lạy Nữ Vương Thiên Đàng".
Phải đọc hay hát Ca Tiếp Liên trong Thánh lễ
Các xứ chầu một giờ  
20-03
17 Tr
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh 
21-03
18 Tr
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
22-03
19 Tr
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
Kỷ niệm ngày Đức Bênêđictô được bầu làm Giáo Hoàng (2005)
23-03
20 Tr
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh  
24-03
21 Tr
Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
25-03
22 Tr
Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
26-03
23 Tr
Chúa Nhật II Phục Sinh
Kính Lòng Thương Xót Chúa

(Cử hành Thánh Lễ Chúa nhật II Phục Sinh)
Thánh vịnh Tuần II
Thuận Giang, Kẻ Gai, Xuân Kiều, Trung Nghĩa, Yên Giang, Quý Hòa, Vĩnh Phước (QB) chầu lượt
27-03
24 Tr
Thứ Hai tuần II Mùa Phục Sinh
Thánh Phi-đen Dich-ma-ri-gân, LmTđ
28-03
25 Đ
Thứ Ba tuần II Mùa Phục Sinh
Lễ kính Thánh Máccô, Thánh Sử
29-03
26 Tr
Thứ Tư tuần II Mùa Phục Sinh
01-04
Đinh Dậu
27 Tr
Thứ Năm tuần II Mùa Phục Sinh
Kỷ niệm đăng quang Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
02-04
28 Tr
Thứ Sáu tuần II Mùa Phục Sinh
Thánh Phêrô Sanen, LmTđ. Thánh Luy Maria Grignion de Montfort, Lm
03-04
29 Tr
Thứ Bảy tuần II Mùa Phục Sinh
Lễ nhớ Th. Catarina Siena, Đtr, tiến sỹ Ht
04-04
30 Tr
Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh
Thánh vịnh Tuần III
Yên Lý, Mỹ Yên, Kẻ Tùng, Vạn Thành, Hướng Phương, Cửa Lò chầu lượt
Tối khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ
05-04