Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo xứ Đồng Vông
08.09.2012

Giáo xứ Đồng Vông
GIÁO XỨ ĐỒNG VÔNG

* Địa chỉ: xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
* Điện thoại: 0989-070-252
* Ngày thành lập: 01-5-2011. Tách từ giáo xứ Nhân Hòa
* Số giáo dân (năm 2011): 1.400
* Linh mục quản xứ: Gioan B. Nguyễn Minh Tường

URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8616

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net