Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo xứ Cầu Rầm
16.05.2010

Giáo xứ Cầu Rầm
GIÁO XỨ CẦU RẦM

* Địa chỉ: KA6, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
* Điện thoại: (84)(38)383-5862
* Năm thành lập: 1888, tách từ giáo xứ Làng Anh và Mỹ Dụ
* Số giáo dân (năm 2008): 5.463
* Nhà thờ xứ: Xây dựng lần 2 (năm 1999)
* Linh mục quản xứ đương nhiệm: Phanxicô Xaviê Hoàng Sĩ Hướng
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=6226

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net