Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Tòa Thánh chuẩn bị cho Hội nghị Quốc tế về Phụ nữ
25.09.2007

«Mọi người nam và người nữ đều thuộc về nhân bản (humanum)». Đó là chủ đề của Đại Hội Nghị mà Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo dân đang chuẩn bị nhằm kỷ niệm 20 năm Tông Thư của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Mulieris Dignitatem (1988-2008).

Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Rôma từ 7 đến 9 tháng Hai năm 2008. Cuộc gặp gỡ này được tổ chức do Bà Rocío Figueroa, đặc trách ban nữ giới của phân bộ Tòa Thánh do Đức Cha Stanislaw Rylko làm chủ tịch.

Giải thích với Zenit, bà Rocio Figueroa nói : « chúng tôi đã muốn rằng cuộc gặp gỡ này đón tiếp các phụ nữ đến từ năm Châu. Nó sẽ tập hợp các vị đại diện của mỗi HĐGM, các vị đại diện và đặc trách các hội đoàn Công Giáo đang hoạt động cho sự thăng tiến của nguời phụ nữ trong Giáo Hôi, cũng như các phong trào và những cộng đoàn mới mẻ. Các vị thuộc hàn lâm viện cũng sẽ hiện diện, họ sẽ đề cập chủ đề người phụ nữ dưới khía cạnh thần học, triết học và tâm lý học. »

Hội nghị ước tính sẽ có khaỏng 250 tham dự viên. Họ được mời gọi suy nghĩ về Tông Thư của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II : « Bức Tông Thư này là viên đá chỉ dặm đường trong quyền giáo huấn của ĐTC; đây là lần đầu tiên một văn kiện Giáo Hoàng đề cập cách cụ thể chủ đề người phụ nữ. »

Hiện tại người ta chưa biết danh sách các tham luận viên. Nhưng chương trình sẽ bắt đầu bằng một trình bày vắn tắt về Tông Thư Milieris Dignitatem và tiếp đến là một cuộc hội thảo về « Chúa Giêsu thành Nazareth, Đức Maria và các phụ nữ trong Tin Mừng và trong các cộng đoàn nguyên thủy. »

Công việc sẽ được tiếp nối bằng cuộc khảo sát về « Kitô giáo và việc thăng tiến người nữ », rồi một cuộc hội thảo về nhân chủng học, và những tranh luận đa dạng trong đó các chủ đề sau sẽ được đề cập : việc thăng tiến phẩm giá người nữ ở Á Châu, vai trò của người nữ trong việc thông chuyển đức tin ở Phi Châu, việc bảo vệ phẩm giá người nữ trong xã hội kỹ thuật và xã hội tiêu thụ (Bắc Mỹ) và việc đào tạo toàn diện người nữ (Châu Mỹ Latinh).

Bà Rocio Figueroa, tiến sĩ Kitô học ở Đại Học Giáo Hoàng Grégorienne, cũng cho biết : « Một trong những mục tiêu của Hội Nghị, đó là khảo sát nhưng khuôn mẫu văn hóa mới như việc giảm trừ nữ tính thành đối tượng tiêu thụ, ý thức hệ về giống hay việc khước từ thiên chức làm mẹ và gia đình, và người nữ trong thế giới lao động. »

Bà cũng nhắc lại rằng ĐTC Biển Đức XVI đã nhiều lần diễn tả lòng quý trọng của Giáo Hội vì sự đóng góp của người nữ : « chỉ cần trích dẫn bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung ngày 14/2/2007 cũng đủ thấy điều đó : nó được dành riêng để nói về người nữ và trách nhiêm của họ trong Giáo Hội từ những cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên cho đến hôm nay. »


Tiến Nhân
(VietCatholicNews)

URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=622

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net