Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Danh sách các Giám mục Việt Nam (2)
07.05.2008

.
GMVN2

CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM

 
Trang 1 | Trang 2 | Trang 3

 

Họ tên

Ngày sinh

LM

GM

Chức vụ

Giáo Phận

Ngày mất

P.X. Nguyễn Văn Thuận

17/04/1928

11/06/1953

24/06/1967

HY

NT-SG-Roma

16/09/2002

Phêrô Nguyễn Huy Mai

03/07/1913

19/06/1941

15/08/1967

GM

Ban Mê Thuật

04/08/1990

Giacôbê Nguyễn Văn Mầu

21/01/1914

21/09/1940

12/09/1968

GM

VL (hÆ°u, 2001)

 

Phêrô Nguyễn Năng

01/01/1910

23/12/1941

12/03/1971

GM

Vinh

06/07/1978

Dom. Nguyễn Văn Lãng

14/01/1921

21/05/1951

11/08/1974

GM

Xuân Lộc

22/02/1988

Nicôla Huỳnh Văn Nghi

01/05/1927

29/06/1953

11/08/1974

GM

SG-Phan Thiết

 

Phaolô Huỳnh Đông Các

03/05/1923

17/05/1955

11/08/1974

GM

Quy Nhơn

03/06/2000

Bart. Nguyễn Sơn Lâm

13/08/1929

29/06/1957

17/03/1975

GM

ĐL-Thanh Hoá

09/06/2003

Alexis Phạm Văn Lộc

17/03/1919

21/08/1951

27/03/1975

GM

KT (hÆ°u, 1995)

 

Gioan B. Bùi Tuần

24/06/1928

02/07/1955

30/04/1975

GM

LX (hÆ°u, 2003)

 

Phaolô Nguyễn Văn Hoà

02/02/1932

20/12/1959

30/04/1975

GM

Nha Trang

 

P.X. Nguyễn Quang Sách

25/05/1925

08/08/1956

06/06/1975

GM

ĐN (hưu, 2000)

 

Emm. Lê Phong Thuận

01/12/1930

31/05/1960

06/06/1975

GM

Cần Thơ

 

Anrê Nguyễn Văn Nam

22/02/1922

29/03/1952

10/06/1975

GM

MY (hÆ°u, 1999)

15/03/2006

Phêrô Phạm Tần

04/01/1913

07/07/1941

26/06/1975

GM

Thanh Hoá

01/02/1990

Dom. Lê Hữu Cung

12/03/1898

14/06/1930

29/06/1975

GM

Bùi Chu

12/03/1987

P.M. Nguyễn Minh Nhật

12/09/1926

07/06/1952

16/07/1975

GM

XL (hÆ°u, 2004)

17/01/2007

Raph. Nguyễn Văn Diệp

01/11/1926

08/12/1954

15/08/1975

GM phó

VL (hÆ°u, 2000)

 

Step. Nguyễn Như Thể

01/12/1935

06/01/1962

07/09/1975

TGM

Huế

 

Giacôbê Huỳnh Văn Của

01/11/1915

20/09/1941

04/02/1976

GM phó

Phú Cường

09/01/1995

Giuse Phan Văn Hoa

18/07/1922

17/05/1955

30/03/1976

GM phó

Quy Nhơn

06/10/1987

Giuse Phan Thế Hinh

27/10/1928

13/09/1959

14/11/1976

GM

Hưng Hoá

22/01/1989

G. Nguyễn Thiện Khuyến

02/01/1900

05/04/1930

24/04/1977

GM phó

Phát Diệm

15/12/1981

Aloisiô Phạm Văn Nẫm

17/09/1919

18/09/1948

02/02/1978

GM p.tá

SG (hÆ°u, 1999)

30/06/2001

Giuse Nguyễn Tùng Cương

04/10/1919

03/12/1949

18/02/1979

GM

Hải Phòng

10/03/1999

Phêrô Trần Xuân Hạp

06/10/1920

01/02/1959

04/03/1979

GM

Vinh (hÆ°u, 2000)

06/07/2005

Giuse Vũ Duy Nhất

15/11/1911

27/11/1960

08/08/1979

GM

Bùi Chu

11/12/1999

Giuse Đinh Bỉnh

09/03/1920

16/02/1960

08/12/1979

GM

Thái Bình

14/03/1989

P.X. Nguyễn Văn Sang

08/01/1932

18/04/1958

22/04/1981

GM

HN-Thái Bình

 

Giuse Trịnh Chính Trực

25/10/1925

31/05/1954

15/08/1981

GM

BMT (hÆ°u, 2000)

 


Trang 1 | Trang 2 | Trang 3
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2244

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net