Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Nhân Hòa
23.02.2008

Linh mục quản hạt: Antôn Nguyễn Đình Thăng
Sở hạt: Giáo xứ Nhân Hòa

+

GIÁO HẠT NHÂN HÒAGiáo xứ Nhân Hòa
 

Giáo xứ Bình Thuận
 
 
Giáo xứ La Nham

 
Giáo xứ Mẫu Lâm

 
Giáo xứ Mỹ Yên

 
Giáo xứ Xuân Kiều

 
Giáo xứ Xuân Mỹ

 URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1635

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net