Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Minh Cầm
23.02.2008

Linh mục quản hạt : Phêrô Lê Thanh Hồng
Sở hạt: Giáo xứ Minh Cầm

GIÁO HẠT MINH CẦM

TT

Tên xứ

Địa chỉ, điện thoại

Linh mục quản xứ

Linh mục phụ trách

1

Minh Cầm
(Sở Hạt)

Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
(052) 670.031

Phêrô Lê Thanh Hồng

 

2

Đá Nện

Thanh Thạch, Tuyên Hóa, Quảng Bình
(052) 873.446

Bona. Trương Văn Vút


 

3

Kim LÅ©

Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
(052) 684.197

Phaolô Vũ Văn Triều

 

4

Kinh Nhuận

Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình
(052) 516.074

Phêrô Trần Ngọc Hưởng

 

5

Phù Kinh

Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình
 

Phaolô Nguyễn Minh Sáng6Tân HộiThạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Giuse Trần Chính Trực
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1632

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net