Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Nguồn Son
23.02.2008

Linh mục quản hạt: Phaolô Trần Ngọc Du
Sở hạt: Giáo xứ Đồng Troóc

GIÁO HẠT NGUỒN SON


TT

Tên xứ

Địa chỉ, điện thoại

Linh mục quản xứ

Linh mục phụ trách

1

Đồng Troóc

Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
(052) 679.414
 

Phaolô Trần Ngọc Du

 

2

Cây Lim

Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
 

 

Phaolô Trần Ngọc Du

3

Xứ Chày

Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
052.222.522
 


Phêrô Trần Ngọc Hưởng

4

Hà Lời

Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
052.677.939
 

Giuse Nguyễn Văn Hảo

 

5

Gia Hưng

Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
(052) 675.158
 

Gioan Nguyễn Văn Hữu
0913.368.456

 

6

Khe Gát

Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
(052) 675.420
 

Antôn Lê Mạnh Kiện

 

7

Sen Bàng

Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
(052) 611.118
 

Phaolô Nguyễn Chí Thiện

 

8

Tam Trang

Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
(052) 675.375
 


Phaolô Trần Ngọc Du

9

Yên Giang

Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
 

 

Phêrô Trần Ngọc Hưởng

10

Tam Toà

Tp. Đồng Hới, Quảng Bình
 

Phêrô Trần Văn Thành


11

Hoành Phổ
Bình Thôn

Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
 

 

Phaolô Nguyễn Chí Thiện

13

Phúc Tín
Trung Quán

Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
 

 

Phaolô Nguyễn Chí Thiện
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1628

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net