Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Đông Tháp
23.02.2008

Linh mục quản hạt: Đôminicô Phạm Xuân Kế
Sở hạt: Giáo xứ Đông Tháp

+
GIÁO HẠT ĐÔNG THÁPGiáo xứ Đông Tháp
 

Giáo xứ Bến Đén

 
Giáo xứ Đức Lân

 
Giáo xứ Kẻ Dừa

 
Giáo xứ Nghi Lộc

 
Giáo xứ Phi Lộc

 
Giáo xứ Phú Linh

 
Giáo xứ Phú Vinh

 
Giáo xứ Phúc Lộc

 
Giáo xứ Trung Song

 
Giáo xứ Vạn Phần

 
Giáo xứ Vĩnh Hòa

 
Giáo xứ Xuân Phong

 
Giáo xứ Yên Lý

URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1627

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net