Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Cầu Rầm
23.02.2008

Linh mục quản hạt: Phêrô Nguyễn Văn Vinh
Sở hạt: Giáo xứ Cầu Rầm


GIÁO HẠT CẦU RẦM

URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1624

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net