Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Giáo hạt Bảo Nham
17.02.2008

Linh mục quản hạt : Martinô Nguyễn Xuân Hoàng
Sở hạt: Giáo xứ Bảo Nham


GIÁO HẠT BẢO NHAM


 
Giáo xứ Bảo Nham


Giáo xứ Đạo Đồng
 

Giáo xứ Hậu Thành
 
 
Giáo xứ Hội Yên

 
Giáo xứ Lâm Xuyên

 
Giáo xứ Làng Rào

 
Giáo xứ Lưu Mỹ

 
Giáo xứ Mỹ Khánh

 
Giáo xứ Ngọc Long

 
Giáo xứ Quy Hậu

 
Giáo xứ Rú Đất
 
Giáo xứ Thanh Tân
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1581

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net