Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Văn kiện chính thức “Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc”
20.04.2018

Văn kiện “Hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc” do Uỷ ban Thánh nhạc soạn thảo đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận cho thử nghiệm trong thời gian 3 năm, kể từ ngày 28-04-2014.

Sau thời gian thử nghiệm, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chấp thuận cho áp dụng chính thức ngõ hầu “thống nhất mục vụ Thánh nhạc theo giáo huấn của Giáo hội”. Quyết định của Hội đồng Giám mục do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM, ký ngày 28-04-2017 tại Nha Trang.

Nay chúng tôi xin đăng tải Văn kiện chính thức â€œHÆ°á»›ng dẫn mục vụ Thánh nhạc” Ä‘ể quý Ä‘á»™c giả tuỳ nghi sá»­ dụng.

Xin vui lòng tải bản pdf Văn kiện tại đây.

Nguồn: WHĐ

URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14092

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net