Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Cáo phó: Thân phụ của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Chính (quản xứ Nghi Lộc) và Đan sĩ Linh mục Maria Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Nam, O.Cist, qua đời
12.03.2018

Cáo phó: Thân phụ của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Chính (quản xứ Nghi Lộc) và Đan sĩ Linh mục Maria Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Nam, O.Cist, qua đời.“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cÅ©ng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25).

 â€ 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Chính, Đan sĩ Linh mục Maria Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Nam
và Gia Đình báo tin:

Ông Cố
Giuse NGUYỄN VĂN NGỢI

Sinh ngày 25 tháng 5 năm 1932
Là thân phụ của Linh mục Giuse Nguyá»…n Văn Chính (quản xứ Nghi Lá»™c) và Đan sÄ© Linh mục Maria Gioan Kim Khẩu Nguyá»…n Văn Nam, O.Cist (Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên PhÆ°á»›c)

Đã được Chúa gọi về hồi 23h30’, Chúa Nhật ngày 11 tháng 03 năm 2018
(tức ngày 24 tháng Giêng năm Mậu Tuất)
Tại Giáo xứ Bùi Ngọa, xóm 8, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Hưởng thọ 86 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông Cố Giuse sẽ được cử hành vào lúc 14h00',
thứ Tư, ngày 14 tháng 03 năm 2018

Tại Nhà thờ Giáo xứ Bùi Ngọa
(xóm 8, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ã”ng Cố Giuse Ä‘ược phục sinh vá»›i Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

 

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Chính, Đan sĩ Linh mục Maria Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Nam
và Gia đình

Báo tin

 
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14034

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net