Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Chuyên viên tâm lý xã hội Trần Hiếu được tuyên dương
09.02.2018

Ông Trần Hiếu, chuyên viên tâm lý xã hội của Sở Phục Vụ Gia Đình và Trẻ Em Hạt Santa Clara, hôm mồng 5/2/2018 vừa qua đã được Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara, California, tuyên dương với thành tích hơn ba thập niên phục vụ công ích ở cương vị chuyên môn và thiện nguyện trong nhiều sinh hoạt đạo đời, gồm cả vai trò hiện tại là Chủ Tịch Phong Trào Cursillo Viêt Nam Giáo Phận San Jose.

Bằng Tuyên Dương ghi nhận các thành tựu của ông trong việc “làm thăng tiến cuộc sống của hàng ngàn gia đình và trẻ em”. Là một cấp chỉ huy tiên phong người Việt trong Sở Phục Vụ Gia Đình và Trẻ Em của Quận Hạt Santa Clara, ông đã vận động khai mở các chương trình hiện hành giúp cộng đồng người Việt như các khóa “Hiểu Biết Văn Hóa”, “Nghệ Thuật Làm Cha Mẹ”, “Hướng Dẫn Phụ Huynh”, “Can Thiệp Bạo Hành Gia Đình”, “Nhóm Hỗ Trợ Giúp Người Ghiền Bài Bạc Ẩn Danh” và khóa PRIDE huấn luyện cho các Cha Mẹ Nuôi, Cha Mẹ Bảo Dưỡng.

Ông Trần Hiếu cũng là thành viên Ban Lãnh Đạo của các tổ chức thiện nguyện như VIVO, Hội Ái Hữu Địa Phận Vinh Bắc Cali, và hiện thời là Chủ Tịch Phong Trào Cursillo Việt Nam Giáo Phận San Jose.

Ngoài ra, ông còn dùng ngòi bút của mình để thường xuyên viết báo hÆ°á»›ng dẫn Ä‘á»™c giả về các vấn đề liên quan đời sống của người Việt ở Mỹ.  Các việc làm của ông có tác Ä‘á»™ng tích cá»±c giúp đóng góp vào sá»± hài hòa, bác ái và công lý xã há»™i cho cá»™ng đồng.

Với 33 năm làm việc trong tổ chức công quyền, nay ông được nghỉ hưu.

Sau khi nhận bằng khen, ông đã phát biểu (bằng Anh ngữ) nhÆ° sau:

"Tôi rất vinh dự được nhận lãnh bằng khen của Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt. Tôi hết lòng cảm kích sự nhìn nhận của Hội Đồng về các công việc chuyên môn và thiện nguyện mà tôi đã thực hiện tại Quận Hạt Santa Clara trong hơn ba thập niên qua.

"Tôi may mắn được làm việc vá»›i nhiều vị chỉ huy tốt, dÆ°á»›i sá»± lãnh đạo của Hôi Đồng. Tôi xin bày tỏ lòng biết Æ¡n của tôi vá»›i â€‹các Giám Sát Viên Dave Cortese​ và Cindy Chavez, Giám Đốc Nha Xã Há»™i ông Bob Menicocci, Giám Đốc Sở Phục Vụ Gia Đình và Trẻ Em bà Francesca LeRue, và các nhân viên, cÅ© má»›i, kể cả những người Ä‘ang làm việc tại các công sở khác.

"Tôi cảm kích lời đề nghị của các đồng nghiệp trong Đơn Vị FP5, đặc biệt các Chuyên Viên Tâm Lý Xã Hội Trần Bội Hoàn, Ross Matsushima, và cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình. Họ biết tôi và đề cử tôi lên Hội Đồng.

"Tôi mong muốn cám ơn các đồng nghiệp và bạn hữu trong cơ quan VIVO, Phong Trào Cursillo, Hội Ái Hữu Địa Phận Vinh Bắc Cali, và nhiều người khác trong cộng đồng. Cám ơn sự hỗ trợ và khuyến khích của quý vị đối với các việc tôi làm. Đồng thời, cám ơn tất cả quý vị đã hiện diện trong buổi lễ tuyên dương nầy.

"Tôi cÅ©ng muốn cám Æ¡n tất cả các thân chủ​ cha mẹ và các trẻ em mà tôi đã có cÆ¡ há»™i làm việc vá»›i họ trong những năm qua. Họ làm ​phong phú cuá»™c sống của tôi rất nhiều!

"Để tôi có thể làm được các việc đó, tôi mắc nợ người bạn đời Lê Thị Hoa và các con của chúng tôi. Nhiều ngày, nhiều đêm, khi tôi về muộn, đèn nhà vẫn mở sáng và thức ăn vẫn dành sẵn cho tôi. Nếu thiếu sự thông cảm và hỗ trợ của vợ con, chắc hẳn tôi không thể hiện diện tại đây vào lúc nầy.

"Và trên hết tất cả, tôi mong muốn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Toàn Năng vì nh​ững

 Æ¡n lành Người đã ban. Tôi từng là tù nhân chiến tranh tại Việt Nam, nhÆ°ng Chúa đã cho tôi cÆ¡ há»™i thứ hai, để tiếp tục làm người thợ trong vườn nho của Ngài.

"Chân thành cám ơn tất cả quý vị!"

Hiện diện trong buổi lễ có đông đảo quan khách, gồm các chuyên viên Nha Xã Hội của Quận Hạt, và khoảng gần 50 thành viên của Phong Trào Cursillo Việt Nam San Jose, Hội Ái Hữu Vinh Bắc Cali, và đồng bào trong cộng đồng.Ban Biên Tập Hội Vinh Bắc Cali


URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13973

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net