Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Thông báo của Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ về Danh sách các sinh viên được nhận học bổng năm học 2016-2017
08.02.2018

Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ dành cho Tài Năng Công Giáo Giáo Phận Vinh, nhằm động viên và hỗ trợ những sinh viên đạt thành tích xuất sắc hoặc giỏi ở những trường Đại học có uy tín tại Việt Nam, nhằm hướng đến việc hỗ trợ đào tạo một đội ngũ trí trức Công Giáo của giáo phận.

Download Thông báo (PDF)

 



GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
   GIÁO PHẬN VINH

Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ
Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
Tel: 0934425006; 
Email: hbnguyentruongtovinh2015@gmail.com
Số 1/18 – HB.TB

Xã Đoài, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v: Danh sách các sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ dành cho tài năng Công giáo Giáo phận Vinh

 

Kính gửi các sinh viên Công giáo Giáo phận Vinh,

Sau khi thông báo nhận hồ sÆ¡ về kết quả học tập của năm học 2016-2017 để xét cấp học bổng, chúng tôi đã nhận được 97 bá»™ hồ sÆ¡, trong đó có 81 bá»™ hồ sÆ¡ đạt tiêu chí xét duyệt. Chúng tôi xin thông báo danh sách 30 sinh viên được nhận học bổng Nguyá»…n Trường Tá»™ dành cho tài năng Công giáo Giáo phận Vinh, má»—i suất trị giá 10.000.000Ä‘ (10 triệu đồng) và má»™t biểu chÆ°Æ¡ng của Quỹ Học Bổng, gồm những sinh viên có tên trong danh sách sau đây:

TT

TÊN THÁNH

HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

TRƯỜNG ĐH

1

Maria

Nguyễn Hải

Dâu

Đồng Sơn

ĐH Vinh

2

Anna

Võ Thị

Điều

Xã Đoài

ĐH SP Huế

3

Phêrô

Lê Văn

Đức

Nhượng Bản

ĐH KH Huế

4

Giuse

Hồ Sỹ

Đức

La Nham

ĐH Y Dược Huế

5

Phaolô

Trần Quốc

DÅ©ng

Tân Vĩnh

ĐH BK Hà Nội

6

Maria

Nguyễn Thị Hương

Giang

Trang Nứa

ĐH Vinh

7

Anna

Ngô Thị

Hà

Đạo Đồng

ĐH Thương Mại

8

Matta

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Kỳ Anh

ĐH Huế

9

Têrêxa

Phạm Thị

Hằng

Lộc Thủy

ĐH Đà Nẵng

10

Têrêxa

Cao Thị

Hường

Tràng Đình

ĐH KH Huế

11

Maria

Lê Thị

Lam

Gia Phổ

ĐH SP Huế

12

Giuse

Nguyễn Văn

LÄ©nh

Tiếp Võ

ĐH Y Dược Huế

13

Têrêxa

Nguyễn Thị

Ly

Thượng Nậm

ĐH QG TPHCM

14

Têrêxa

Lê Thị Ngọc

Nga

Thanh Tân

ĐH Ngoại Thương

15

Anna

Trần Thị

Ngọc

Đông Tháp

ĐH QG Hà Nội

16

Antôn

Nguyá»…n Minh

Nhật

Mỹ Lộc

ĐH Y Khoa Vinh

17

JB

Nguyễn Hồng

Phúc

Tràng Lưu

ĐH QG TPHCM

18

Maria

Hồ Thị

Sang

Cầu Rầm

ĐH SP Hà Nội

19

Phêrô

Nguyễn Văn

SÆ¡n

Rú Đất

ĐH BK Hà Nội

20

Antôn

Nguyễn Văn

Thái

Nghi Lá»™c

ĐH QG TPHCM

21

Phanxicô

Trần Thanh

Thảo

Thuận Nghĩa

ĐH Vinh

22

Anna

Nguyễn Thị Ngọc

Thỏa

HÆ°á»›ng PhÆ°Æ¡ng

ĐH Kinh Tế Huế

23

Anna

Trần Thị

Thơm

Tân Lập

ĐH Vinh

24

Antôn

Nguyễn Văn

Thông

Nghi Lá»™c

ĐH QG TPHCM

25

Têrêxa

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

Thượng Nậm

ĐH QG TPHCM

26

Maria

Hoàng Thị

Trang

Trại Lê

ĐH Ngoại Thương HN

27

Giuse

Nguyễn Đình

Tuấn

Mỹ Lộc

ĐH Y Dược Huế

28

Giuse

Nguyá»…n Anh

Tuấn

Phù Kinh

ĐH FPT

29

JB

Nguyễn Quốc

Tuyến

Tràng Lưu

ĐH QG TPHCM

30

Maria

Tôn Thị Hải

Yến

Yên Đại

ĐH Hà  Ná»™i

30 sinh viên có tên trong danh sách được cấp học bổng trên, xin mời có mặt trong thánh lễ tại Trại Gáo vào lúc 7 giờ 30, ngày 18 tháng 02 (tức ngày mồng Ba Tết) để nhận học bổng.

Riêng 51 sinh viên còn lại, với thành tích học tập đạt loại giỏi trong năm học 2016-2017, để động viên, khích lệ, chúng tôi sẽ trao cho mỗi sinh viên 1.000.000đ (01 triệu đồng), chúng tôi sẽ liên lạc với các em qua email của các em và sẽ gửi quà vào thời điểm thích hợp, gồm những em có tên trong danh sách sau đây:

TT

TÊN THÁNH

HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

TRƯỜNG ĐH

1

Anna

Lê Thị Lan

Anh

Đồng Troóc

ĐH SP Huế

2

Phêrô

Võ Tuấn

Anh

Diên Trường

Học Viện Âm Nhạc Huế

3

Phanxicô

Nguyễn Tuấn

Anh

Nghĩa Yên

ĐH Huế

4

Anna

Võ Thị

Bình

Trung Quán

ĐH KH Huế

5

Têrêxa

Lê Thị

Diện

Mỹ Khánh

ĐH BK TPHCM

6

Têrêxa

Nguyễn Thị

Dịu

An Nhiên

ĐH Huế

7

Giuse

Nguyễn Hữu

Đức

Bùi Ngọa

ĐH Y Khoa Vinh

8

Matta

Trần Thị

Hà

Nhân Thọ

ĐH SP TPHCM

9

Maria

Hoàng Thị Thu

Hà

Phù Ninh

ĐH KH Huế

10

Maria

Hoàng Thị Thu

Hằng

Phù Ninh

ĐH Nông Lâm Huế

11

Têrêxa

Nguyễn Thị

Hằng

Văn Hạnh

ĐH SP Huế

12

Têrêxa

Phạm Thị

Hiên

Yên Lý

ĐHQG Hà Nội

13

Maria

Đặng Thị

Hiền

Ngọc Liễn

ĐH Y Khoa Vinh

14

Maria

Đặng Thị

Hoa

Thanh Tân

ĐH KH Huế

15

Têrêxa

Nguyễn Thị

Hoàn

Xã Đoài

ĐH SP Huế

16

Anna

Nguyễn Thị

Hồng

Cẩm Trường

ĐH SP Đà Nẵng

17

Maria

Nguyễn Thị

Hồng

Đồng Vông

ĐH Y Khoa Vinh

18

Têrêxa

Lê Thị

Huệ

Phú Vinh

ĐH Y Dược Huế

19

Maria

Phan Thị

Huyền

Vạn Phần

ĐH Huế

20

Anna

Lê Thị Thu

Huyền

Trung Quán

ĐH KH Huế

21

Maria

Nguyễn Thị

Huyền

Tân Lộc

ĐH SP Huế

22

Anna

Trương Thị

Liểu

Hòa Ninh

ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng

23

Luxia

Phạm Thị

Linh

Phúc Lôc

Học Viện Âm Nhạc Huế

24

Anna

Lê Thị

Linh

Phú Vinh

ĐH Vinh

25

Maria

Nguyễn Thị

Loan

Kẻ Dừa

ĐH Y Khoa Vinh

26

Phanxicô

Võ Văn

Lá»™c

Bắc Thịnh-BN

ĐH Huế

27

Têrêxa

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

Vạn Lộc

ĐH Huế

28

Maria

Phạm Thị

Mai

Mỹ Khánh

ĐH SP Huế

29

Phanxicô

Nguyễn Đình

Minh

Lâm Xuyên

ĐH SP Huế

30

Anna

Nguyễn Thị

Nga

Đăng Cao

ĐH SP Huế

31

Phêrô

Nguyễn Tuấn

Ngọc

Nhượng Bản

ĐH KH Huế

32

Maria

Nguyễn Thị Yến

Nhi

TÄ©nh Giang

ĐH KT Y ĐN

33

Têrêxa

Trần Thị

Oanh

Thuận Nghĩa

ĐH SP Huế

34

Maria

Phạm Thị

Oanh

Trang Nứa

ĐH SP Huế

35

Têrêxa

Chu Thị Thu

PhÆ°Æ¡ng

Thuận Nghĩa

ĐH Vinh

36

Giuse

Nguyễn Thành

Quân

Khe Gát

ĐH Huế

37

Giuse

Nguyễn Văn

Quân

Thổ Hoàng

ĐH BK Đà Nẵng

38

Anna

Nguyễn Thị

Sen

Đăng Cao

ĐH SP Huế

39

Maria

Trần Thị

Thắm

Thu Chỉ

ĐH Ngoại Ngữ Huế

40

Giuse

Nguyễn Văn

Thắng

Nhân Hòa

ĐH Ngoại Ngữ Huế

41

Gioan

Phạm Đình

Thắng

Đông Cường

ĐH KT Y Dược ĐN

42

Giuse

Phạm Văn

Thành

Hội Yên

ĐH KH Huế

43

Giuse

Trịnh Văn

Thành

Gia Hòa

Học Viện Âm Nhạc Huế

44

Anna

Nguyễn Thị

Thu

Đông Tháp

ĐH Y Khoa Vinh

45

Maria

Nguyễn Thị

ThÆ°

Kẻ Đông

ĐH Y Dược Huế

46

Anna

Hồ Thị

Trang

Kinh Nhuận

ĐH SP Huế

47

Maria

Nguyễn Thị

Tuyến

Lộc Thủy

ĐH KH Huế

48

Anna

Nguyễn Thị

Tuyết

VÄ©nh Giang

Học Viện Âm Nhạc Huế

49

Anna

Nguyễn Tú

Uyên

Hòa Mỹ

Học Viện Âm Nhạc Huế

50

Têrêxa

Trần Thị Cẩm

Vân

Tràng Đình

ĐH Vinh

51

Maria

Hồ Thị

Yên

Bố Sơn

ĐH KH Huế

Kính chúc các em một Năm Mới bình an, tràn đầy niềm vui và ân lộc của Chúa Xuân !

Thay mặt Ban Điều Hành Hội

Lm. JB Nguyễn Kim Đồng




URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13970

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net