Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Đại chủng viện Vinh Thanh khai giảng năm học 2017-2018
09.09.2017

Như đã trở thành một thông lệ tốt đẹp, sáng ngày lễ kính Sinh Nhật Đức Maria, 08/9/2017, Đại Chủng viện Vinh Thanh tổ chức khai giảng năm học mới, như muốn khởi đầu với Mẹ và trao dâng chu kỳ đào tạo mới cho sự bảo trợ của Mẹ Maria rất thánh.

Năm học mới, lời mời gọi và quyết tâm mới

Lễ khai giảng được bắt đầu vào lúc 8h00, tại hội trường ĐCV. Vinh Thanh, với sự hiện diện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh, nguyên Giám đốc ĐCV., cha Giám đốc GB. Nguyễn Khắc Bá, quý cha giáo cùng 159 Chủng sinh.

Trong diễn văn khai giảng năm học mới, cha Giám đốc đã mời gọi hết mọi thành viên gia đình Đại Chủng viện tái xác định vai trò và sứ mệnh cao cả và đặc thù của mái trường Chúa Thánh Thần này, đó là ươm trồng ơn gọi và đào tạo nên cho Giáo hội những mục tử như lòng Chúa mong ước.

Để thực hiện tốt sứ mạng đó, dựa theo Ratio của Bộ Giáo Sỹ vừa phát hành năm 2016 vừa qua, ngài đã nêu lên những định hướng đào tạo mang tính nền tảng cho năm học mới. Theo đó, mục đích của việc đào tạo chính là tạo nên những người môn đệ truyền giáo “say mê” với Thầy Giêsu, trở nên những mục tử mang “mùi chiên,” những người sống giữa đàn chiên để phục vụ và mang đến cho đàn chiên lòng thương xót của Thiên Chúa.

Muốn được nhÆ° vậy, thiết nghÄ© phải có má»™t sá»± đào tạo mang tính toàn diện vá»›i 4 chiều kích liên kết và tÆ°Æ¡ng tác hài hòa vá»›i nhau: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Trong đó, chiều kích nhân bản là nền tảng cần thiết và năng Ä‘á»™ng của toàn bá»™ đời sống linh mục, chiều kích thiêng liêng quyết định phẩm chất của thừa tác vụ linh mục, tri thức cung cấp nhÆ°ng công cụ, phÆ°Æ¡ng tiện cần thiết cho sứ vụ người mục tá»­, chiều kích mục vụ rèn luyện năng lá»±c đảm nhận má»™t cách có trách nhiệm và phong phú trách nhiệm được Giáo há»™i giao phó. Sá»± đào tạo toàn diện này sẽ không thể đạt được nếu không có sá»± tá»± đào tạo của các Chủng sinh, những tác nhân chủ chốt của việc đào tạo tại ĐCV.. Vì thế, cha Giám đốc tha thiết mời gọi các Chủng sinh bÆ°á»›c vào  năm học má»›i vá»›i tinh thần không ngÆ°ng nghỉ Ä‘i tìm Chúa, bÆ°á»›c theo Chúa, lÆ°u lại vá»›i Chúa và má»—i ngày nên giống Chúa hÆ¡n, biết ná»— lá»±c tận dụng những phÆ°Æ¡ng thế, thời giờ, Ä‘iều kiện Chúa ban để tá»± đào tạo và lá»›n lên từng ngày, bởi căn tính linh mục mai ngày của anh em có nguồn gốc sâu xa từ trong tâm hồn linh mục của anh em hôm nay.

Tiếp nối tinh thần ấy, trong huấn từ của mình, Đức cha Phêrô mời gọi các Chủng sinh hãy cố gắng tận dụng thời giờ vốn hạn hẹp của mình để rèn luyện và học tập. Hãy cố gắng gạt bỏ những “men tiêu cực” của xã hội thế tục, để những quy tắc Tin mừng hình thành, uốn nắn và định dạng anh em nên những chứng nhân Tin mừng và người môn đệ truyền giáo đích thực trong bối cảnh và môi trường anh em đang sống.

Đó cũng chính là điều mà Ratio “Đào Tạo Linh Mục – Hồng Ân Ơn Gọi Linh Mục” của Bộ Giáo Sỹ mới phát hành (2016) mà cha linh hướng Antôn Võ Thành Công trình bày khái quát những điểm chính yếu ngay sau đó gợi lên, cho thấy thao thức, mong muốn và đòi hỏi của Giáo hội đối với công cuộc đào tạo linh mục trong bối cảnh hiện nay.

Trước những đòi hỏi đó, thầy Phaolô Trần Nguyên Lộc đã đại diện cho anh em chủng sinh nói lên quyết tâm của mình trong năm học mới 2017-2018 này. Tâm tình bài hát “tâm ca đồng hành” cuối buổi lễ như đã mang cả sự phó thác của anh em chủng sinh và gia đình ĐCV. trong năm học mới cho hiền mẫu Maria.

Thánh lễ khai giảng: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả” (Lc 1,49)

Tâm tình tạ ơn mà Đức Maria đã cảm nghiệm thuở nào cũng là điều mà gia đình ĐCV Vinh Thanh muốn thốt lên với trọn niềm tri ân trong thánh lễ khai giảng năm học mới, bởi những điều vĩ đại Thiên Chúa đã và vẫn tiếp tục thực hiện nơi mái trường thân thương này.

Đó có thể là điều mà anh em chủng sinh khóa 15 cảm nghiệm và rồi xúc động, mừng vui đến khó tả khi được nhận chiếc áo chùng thâm từ tay Đức cha Phêrô trước thánh lễ, như một sự đón nhận của mẹ Giáo hội, của gia đình ĐCV. Vinh Thanh. Kể từ đây, với chiếc áo màu đen khoác trên mình, quý thầy như thể chết đi những giá trị thế gian để mang lấy tâm tính của Đức Kitô Cứu Thế. Hẳn quý thầy cảm nghiệm được “điều cao cả” mà Thiên Chúa đã quảng đại thương ban cho mình.

Đó có thể là những thành quả đáng tạ ơn mà ĐCV. Vinh Thanh đã gặt hái được nhờ ơn Thiên Chúa ngang qua mẹ Giáo Hội, Bề trên hai Giáo phận, để đến hôm nay, có được những thợ gặt lành nghề đang trải mình trên các cánh đồng truyền giáo. Chính hôm nay, khi thánh lễ khai giảng diễn ra, thì tại Giáo phận Thanh Hóa, thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế cho quý thầy vốn thuộc khóa XI ĐCV Vinh Thanh cũng đang được cử hành tại giáo xứ Tam Tổng.

Đó cũng là điều mà mỗi ngày, anh em Chủng sinh phải tự khám phá, đọc ra và cảm nghiệm để rồi có những đáp trả tương xứng. Đức cha Phêrô đã nhấn mạnh như thế trong thánh lễ. Là linh mục, chủng sinh, chúng ta không phải là những người xuất chúng, đạo đức hay xứng đáng hơn những người khác, nhưng đúng ra, chúng ta được tình yêu kỳ diệu của Thiên Chúa thương xót chọn gọi để diễn tả tình yêu kỳ diệu của Người. Mỗi chúng ta, hãy như Đức Maria, nhận ra, cảm nghiệm và suy đi nghĩ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho mình, để rồi nỗ lực sống ơn gọi bằng trọn niềm tin tương, sống thông hiệp và cố gắng thực hành lời Thiên Chúa.

Ngày khai giảng khép lại trong tình con thảo hướng về Mẹ Maria như một sự trao dâng năm học và tiến trình đào tạo mới này cho sự hướng dẫn, bảo trợ của Mẹ Maria, Đấng được mệnh danh là nhà giáo dục số một của các linh mục, bởi chính Mẹ đã là nhà giáo dục của Vị Linh Mục duy nhất và vĩnh cửu là Đức Giêsu. Nguyện xin tình mẫu tử mà Mẹ trao ban cho Chúa Giêsu, Con Mẹ, vẫn tiếp thi thố một cách hào phóng đối với những người đã và đang cố gắng nên đồng hình đồng dạng vơi Con của Mẹ trong ơn gọi linh mục.

Đại chủng viện Vinh Thanh năm học 2017-2018:

– ĐCV. Vinh Thanh là nơi đào tạo linh mục cho hai Giáo phận Vinh và Thanh Hóa từ 1988 cho đến nay.

– Đội ngũ giảng huấn: 10 giáo sư nội trú cùng với nhiều giáo sư ngoại trú và thỉnh giảng.

– Có 159 chủng sinh đang tu học tại ĐCV.: Lớp A: 51 chủng sinh (Khóa XII: 50, khóa X:1); Lớp B (Khóa XIII): 64 chủng sinh, và Lớp C (khóa XV): 44 chủng sinh. Trong đó, 128 chủng sinh thuộc Giáo phận Vinh, 31 chủng sinh thuộc Giáo phân Thanh Hóa.

– Năm học này, với việc thành lập Chủng viện Lê Bảo Tịnh, Giáo phận Thanh Hóa không gửi chủng sinh mới vào học tại ĐCV. Vinh Thanh.

– 7 tiêu chí đào tạo (7 T): Thánh thiện, Tinh tường, Tự lập, Trưởng thành nhân bản và cảm tính, Thành thạo trên đường tâm linh, Thân tình và Tận tụy

Đại Chủng viện Vinh Thanh tựu trường ngày 03 tháng 9 măm 2017. Sau một ngày ổn định chỗ ở, từ tối ngày 4 đến chiều ngày 05/9/2016, gia đình ĐCV bước vào ngày tĩnh tâm đầu năm học. Đây là khoảng thời gian quý báu để anh em hồi tâm, trở về với lòng mình để lắng nghe tiêng Chúa thúc bách mời gọi trước thềm năm học mới. Cha giảng phòng Antôn Võ Thành Công đã giúp anh em tìm lại sự tĩnh lặng, đồng thời tái khám phá niềm vui của người môn đệ Chúa Kitô, hầu bước vào một tiến trình mới bước theo Ngài, ở lại với Ngài và được Ngài huấn luyện.


Ban Truyền Thông
Đại chủng viện Vinh Thanh


URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13695

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net