Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Thông báo của Ban Giáo Lý Đức Tin về việc dạy và học Giáo Lý và Lịch Trình Tập Huấn Giáo Lý tại các Giáo hạt năm học 2017 - 2018
23.08.2017

Học giáo lý là một việc tối cần thiết cho việc sống đức tin của người kitô hữu. Vì thế, để chuẩn bị cho năm học mới, cũng như thống nhất chung về nội dung - chương trình năm học GLPT 2017 – 2018, Ban Giáo Lý Đức Tin xin được thông báo một số nội dung sau:

Download Thông báo việc Dạy và Học GL

Download Lịch trình tập huấn
GIÁO PHẬN VINH
BAN GIÁO LÝ - ĐỨC TIN
Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An

-------------------

Xã Đoài, Ngày 22/08/2017

 

THÔNG BÁO
V/v: Dạy và học giáo lý 2017-2018

Kính thưa:

- Quý cha quản hạt, quý cha đặc trách giáo lý hạt và quý cha.

- Ban điều hành giáo lý các hạt, các giáo xứ cùng toàn thể các thầy cô giáo lý viên và các bạn học sinh thân mến!

Lời đầu tiên, chúng con Ban Giáo Lý Đức Tin (BGLĐT) giáo phận xin gửi đến quý cha và toàn thể cộng đoàn lời chúc bình an trong Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, học giáo lý là một việc tối cần thiết cho việc sống đức tin của người ki-tô hữu. Vì thế, để chuẩn bị cho năm học mới, cũng như thống nhất chung về nội dung - chương trình năm học GLPT 2017 – 2018, Ban Giáo Lý Đức Tin chúng con xin được thông báo một số nội dung sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017 – 2018

1. Khai giảng:

- Khai giảng năm học vào ngày 01/10/2017 và bế giảng vào trung tuần tháng 6 năm 2018.

- Các lớp Giáo lý phổ thông gồm có: Sơ Cấp 1 và 2, Căn Bản 1, 2, 3; Kinh Thánh 1, 2, 3; Vào Đời 1 và 2.

2. Tuổi học giáo lý:

Thứ tự các lớp và độ tuổi được sắp xếp như sau:

- Sơ Cấp 1: 7 tuổi (2010)

- Sơ Cấp 2: 8 tuổi.

- Căn Bản 1: 9 tuổi.

- Căn Bản 2:10 tuổi.

- Căn Bản 3: 11 tuổi

- Kinh Thánh 1: 12 tuổi.

- Kinh Thánh 2: 13 tuổi.

- Kinh Thánh 3: 14 tuổi.

- Vào Đời 1: 15 tuổi.

- Vào Đời 2: 16 tuổi

Lưu ý: Các em sinh năm 2011 tổ chức lớp Đồng Cỏ Non nhằm chuẩn bị vào Sơ Cấp 1 của năm học sau.

3. Tài liệu dùng cho năm học 2017 – 2018:

a. Về giáo lý:

- Học sinh các lớp GLPT từ Sơ Cấp 1 đến Vào Đời 1 học theo tài liệu đã in của năm 2014 – 2015.

- Học sinh Lớp Vào Đời 2 học tài liệu YOUCAT.

Nội dung cụ thể:

Phần I: KINH TIN KÍNH

Phần IV: KINH NGUYỆN KI-TÔ GIÁO

b. Về Kinh:

Chúng con sẽ gửi về cho các giáo hạt sau.

II. CÁC LỚP GIÁO LÝ ĐÓN NHẬN CÁC BÍ TÍCH

1. Lớp hôn nhân và gia đình

- Tổ chức tại các giáo xứ, mỗi năm 2 khóa, mỗi khóa tối thiểu 60 ngày.

- Tài liệu học theo cuốn: Giáo lý Hôn nhân và gia đình của Ủy ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc HĐGMVN.

2. Lớp dự tòng

- Tổ chức tại các giáo xứ, thời gian một khóa từ 6 tháng đến 12 tháng. Nếu xét vì hoàn cảnh chính đáng có thể rút gọn 3 tháng.

- Tài liệu giáo lý dự tòng: Học theo cuốn giáo lý dự tòng của giáo phận, xuất bản năm 2011.

3. Lớp xưng tội rước lễ lần đầu và lớp Thêm Sức

- Các giáo xứ nên tổ chức vào dịp hè hay thời gian thích hợp tùy theo hoàn cảnh của mỗi giáo xứ.

- Chương trình và nội dung do cha xứ ấn định.

4. Lớp học và phòng học

- Các trường giáo lý tại các giáo xứ, giáo họ tự phân bổ học sinh cho từng lớp, nhưng số học sinh tối đa mỗi lớp không quá 40 em. Có lịch báo học mỗi tuần và suốt cả năm. Có giáo viên chủ nhiệm…

- Phòng học đầy đủ, sạch sẽ, thoáng mát, đủ bàn ghế, ánh sáng, có sổ đầu bài, học bạ, phấn viết, bảng đen…

- Có ban phụ huynh, ban thi đua…

III. THỜI BIỂU VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN NĂM 2017 – 2018

TT

GIÁO HẠT

THỜI GIAN

TRƯỞNG BAN

01

Minh Cầm

11/09 – 13/09/2017

Cha Cao

02

Hòa Ninh

14/09 – 16/09/2017

Cha Vinh

03

HÆ°á»›ng PhÆ°Æ¡ng

18/09 – 20/09/2017

Cha Vinh

04

Nguồn Son

21/09 – 23/09/2017

Cha Cao

05

Ngàn Sâu

25/09 – 27/09/2017

Cha Cao

06

Kỳ Anh

28/09 – 30/09/2017

Cha Bách

07

Cẩm Xuyên

02/10 – 04/10/2017

Cha Hiền

 

 

Nghỉ đợt 1

Lễ Mân Côi

08

Văn Hạnh

09/10 – 11/10/2017

Cha Bách

09

Can Lá»™c

12/10 – 14/10/2017

Cha Hùng

10

Nghĩa Yên

16/10 – 18/10/2017

Cha Hiền

11

Cầu Rầm

19/10 – 21/10/2017

Cha Đoàn

12

Vạn Lộc

23/10 – 25/10/2017

Cha VÄ©nh

 

 

Nghỉ đợt 2

Lễ các thánh

13

Bột Đà

06/11 – 08/11/2017

Cha Quang

14

Quy Hậu

09/11 – 11/11/2017

Cha Hân

15

Phủ Quỳ

13/11 – 15/11/2017

Cha Đoàn

16

Đông Tháp

16/11 – 18/11/2017

Cha VÄ©nh

17

Kẻ Dừa

20/11 – 22/11/2017

Cha Quang

18

Bảo Nham

23/11 – 25/11/2017

Cha Hân

19

Nhân Hòa

27/11 – 29/11/2017

Cha Đoàn

20

Cửa Lò

30/11 – 02/12/2017

Cha Hân

21

Xã Đoài

04/12 – 06/12/2017

Cha Quang

22

Vàng Mai

07/12 – 09/12/2017

Cha VÄ©nh

23

Thuận Nghĩa

11/12 – 13/12/2017

Cha Đoàn

 

 

 

Tổng kết

Trên đây là nội dung và chương trình chung cho việc dạy và học giáo lý 2017 – 2018 trong toàn Giáo phận và chương trình tập huấn Giáo lý viên sắp tới. Chúng con tha thiết mong Quý cha và tất cả mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện, giúp đỡ và cộng tác để việc dạy và học giáo lý tại giáo phận nhà chúng ta mang lại kết quả tốt nhất.

Xin trân trọng cám ơn.

 

Chấp thuận của                                                                           Trưởng Ban Giáo Lý Đức Tin

Đức giám mục                                                                                   Lm. Pet. Lê Nam Cao

Phaolô Nguyễn Thái HợpLỊCH TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO LÝ
TẠI CÁC GIÁO HẠT TRONG GIÁO PHẬN
NĂM HỌC 2017 - 2018

 

I. NGÀY THỨ NHẤT: (Thứ hai hoặc thứ năm trong tuần)

1. Buổi sáng:

+ 8h00 – 8h30 : Ổn định, tập hát

+ 8h30 – 9h15 : Khai mạc

- Khai mạc tập huấn (Ban Ä‘iều hành Giáo lý Hạt thá»±c hiện) gồm:

- Giới thiệu thành phần tham dự chương trình tập huấn

- Cha quản Hạt tuyên bố lý do khai mạc

- Lời khai mạc của Cha trưởng đoàn tập huấn

- Cha đặc trách Giáo lý Hạt công bố lịch tập huấn tại Hạt

+ 9h15 –  9h30: Giải lao

+ 9h30 –  9h45: á»”n định lá»›p học, phòng học

+ 9h45 – 11h00: Học chung, giờ Tâm Linh    

+ 11h00 – 12h00: Ăn trưa

+ 12h00 – 13h30: Nghỉ trưa

2. Buổi chiều: (Học riêng theo lớp)

+ 14h00 – 14h45:   Học tiết 1

+ 14h45 – 15h00:   Giải lao

+ 15h00 – 15h45:   Học tiết 2

+ 15h45 – 16h00:   Giải lao

+ 16h00 â€“ 17h00:  Học Tiết 3

+ 17h15: Ăn tối

II. NGÀY THỨ HAI: (Tức thứ ba hoặc thứ sáu trong tuần)

Học riêng theo lớp

1. Buổi sáng:

+ 07h15 – 8h00:     Học tiết 1

+ 08h00 – 8h15:     Giải lao

+ 08h15 – 9h00:     Học tiết 2

+ 09h00 – 9h15:     Giải lao

+ 09h15 – 10h00:    Học tiết 3

+ 10h00 – 10h15:    Giải lao

+ 10h15 – 11h00:    Học tiết 4

2. Buổi chiều: (Học riêng theo lá»›p)

+ 14h00 – 14h45:   Học tiết 1

+ 14h45 – 15h00:   Giải lao

+ 15h00 – 15h45’:  Học tiết 2

+ 15h45 – 16h00:   Giải lao

+ 16h00 â€“ 16h45:   Học Tiết 3

+ 16h45 – 17h00 :  Giải lao

+ 17h15 : Ăn tối

III. NGÀY THỨ BA: (Tức thứ tÆ° hoặc thứ bảy trong tuần)

Học riêng theo lớp

+ 7h00 –  7h45:     Học tiết 1

+ 7h45 –  8h00:     Giải lao

+ 8h00 –  8h45:     Học tiết 2

+ 8h45 –  9h00:     Giải lao

+ 9h00 –  9h45:     Học tiết 3

+ 9h45 – 10h00:     Giải lao

+ 10h00 – 10h45: Tổng kết tập huấn:

- Quý cha trong giáo hạt và đoàn giảng huấn có mặt đầy đủ

- Giới thiệu thành phần do ban hạt

- Phát biểu tổng kết của Giáo Hạt

- Cảm tưởng của đoàn tập huấn Ban giáo lý Giáo phận

- Phát biểu cha Quản hạt hoặc cha đặc trách giáo lý hạt

+ 11h00: Ăn trưa (Giải tán).

* LÆ°u ý: Chiều thứ 4 quý thầy và quý SÆ¡ trong Ä‘oàn giảng huấn di chuyển về hạt kế tiếp. Riêng trÆ°a thứ 7 sau khi ăn trÆ°a tại giáo hạt vừa tập huấn, Ä‘oàn giảng huấn sẽ lÆ°u lại tại đó cho đến sáng ngày Chúa Nhật. Đoàn sẽ tá»›i hạt tập huấn tiếp theo và Äƒn trÆ°a rồi ở lại cho đến hạt tiếp theo. Các Giáo lý viên sau tiết học cuối của các buổi chiều có thể được về nhà, nhÆ°ng sáng ngày hôm sau phải có mặt đứng thời gian quy định.

Theo ý kiến của đại đa số các giáo hạt, tuần tập huấn nên dành thời gian cho việc chuyển tải chuyên môn, do đó không có thánh lễ khai mạc và bế mạc vào trong chương trình.

Trên đây là chương trình nội dung tuần tập huấn của Ban giáo lý đức tin Giáo phận, chúng con tha thiết xin quý cha và quý ban Giáo lý tại các giáo hạt tạo mọi điều kiện giúp đỡ để chúng con có thể hoàn thành bổn phận mà bề trên giao phó.

Kính chúc Quý Cha, quý thầy cô và quý vị tràn đầy ơn Chúa và gặt hái được nhiều kết quả trong kỳ tập huấn này.

Chúng con xin trân trọng cảm ơn.

 

BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN GIÁO PHẬN
URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13650

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net