Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Ban Giáo lý Đức tin: Thư mời dự Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2017 và bầu Ban GLĐT Giáo phận nhiệm kỳ 2017 – 2020
14.06.2017

Được sự cho phép của Đức Giám mục Giáo Phận, Ban Giáo Lý Đức Tin (GLĐT) sẽ tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2017 và bầu Ban GLĐT Giáo phận nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Download Thư mời
&
Nội dung chương trình Đại Hội

BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN GIÁO PHẬN VINH


URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13505

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net