Giáo Phận Vinh Online http://www.giaophanvinh.net

Ban Giáo lý Đức tin: Thông báo về việc dạy và học giáo lý năm học 2016-2017
27.07.2016

Ban Giáo lý Đức tin:
Thông báo về việc dạy và học giáo lý
năm học 2016-2017


URL của bài này::http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=12796

© Giáo Phận Vinh Online contact: admin1@giaophanvinh.net